A website about

the Vaandering Family

home English contact

VOORNAMENOorzaak van variatie in voornaam

Variatie in voornaam wordt veroorzaakt door onder andere:

Het gebruik van de voornaam op deze website

Hieronder staat een zeker niet volledige opgave van de niet altijd door mij doorgevoerde variaties in voornaam. Als uitgangspunt voor de voornaam op deze website geldt de naam in de doop- of geboorteakte. Maar als in latere aktes elke keer een andere voornaam staat, dan vind je die op de website. Als er behalve de voornaam ook een roepnaam bekend is, dan staat die er tussen haakjes achter.
Hieraan moet nog worden toegevoegd dat met name in de 18e eeuw een meisjesnaam vaak werd gevolgd door een 'n'. Dus zou naast bijvoorbeeld 'Annegje' ook 'Annegjen' op de lijst moeten staan.