About other Families

home English contact

PARENTEEL VAN GERRIT VAN ELSWIJCK

I Gerit van Elswijck is geboren omstreeks 1500, zoon van nn. Gerit trouwde met n.n..
Kind van Gerit en n.n.:
1 Rut Gerits (Rut) van Elswijck, geboren omstreeks 1515. Volgt II.
II Rut Gerits (Rut) van Elswijck is geboren omstreeks 1515, zoon van Gerit van Elswijck (zie I) en n.n.. Rut trouwde met n.n..
Kind van Rut en n.n.:
1 Willem Rut Gerits (Willem) van Elswijck, geboren omstreeks 1540. Volgt III.
III Willem Rut Gerits (Willem) van Elswijck is geboren omstreeks 1540, zoon van Rut Gerits (Rut) van Elswijck (zie II) en n.n.. Willem is overleden vóór 21-02-1607, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Deling tussen de kinderen van Willem Rutten Gerardsz en Jenneken Peter Pauwels d.d 21-2-1607 (recht. archief inv.nr. 39a)
Notitie bij Willem: Uit een belastingboek van het dorp Dinther van het jaar 1569: Willem Rutten heeft een huis en hof groot een mauwersaets lants geschat op 14 mud rog;
Idem heeft ook een huisken daer eene smit in woont op 25 stuivers geschat.
In de marge: 26 stuivers en 6 penningen
bij de tweede vermelding: 5 stuivers en 7 penningen.
Bron: Bhic locatie ’s-Hertogenbosch, GA Dinther inv. nr. 74
In 1596 is een Willem Rutten vorster van Dinther. Het is niet zeker of dit Willem Rutten Gerardsz van Elswijck is.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1564 met Jenneken Peter Pauwels. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1564. Jenneken is overleden vóór 21-02-1607.
Kinderen van Willem en Jenneken:
1 Jenneken Willem Rutten van Elswijck. Volgt IV-a.
2 Rutger Willem Rutten van Elswijck, geboren omstreeks 1565. Volgt IV-b.
3 Peter Willem Rutten van Elswijck, geboren na 1565. Volgt IV-c.
IV-a Jenneken Willem Rutten van Elswijck, dochter van Willem Rut Gerits (Willem) van Elswijck (zie III) en Jenneken Peter Pauwels. Jenneken is overleden vóór 21-02-1607. Jenneken trouwde met Aert Jans van Goch (De Kelder). Aert is overleden vóór 22-05-1637.
Notitie bij Aert: Lid van de Schepenbank van Dinther 1608-1616
IV-b Rutger Willem Rutten van Elswijck is geboren omstreeks 1565, zoon van Willem Rut Gerits (Willem) van Elswijck (zie III) en Jenneken Peter Pauwels. Rutger is overleden omstreeks 30-03-1625, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rutger: Provisor van de tafel van de Heilige Geest in Dinther.
“ende want Rutger Willemsz ontrent Paesschen 1625 is van eenen soldaet gequetst ende gestorven. Soo is opten IX (9de) julij 1625 in zijne plaatse gestelt ende geeijdt Rombout Daniel Rommen als schepen ende Jan Goyaertsz oock gestorven, is in zijn plaetse gestelt Jan Cost Henricksz (RA Dinther inv.nr. 40 fol. 228, dit is echter een los velletje in RAD 40)"


Erfdeling door de kinderen van Rutger Willem Rutten van Elswijck. Lenaert krijgt het huis, brouwhuis, brouwgetouw en de schop aan de plaatse, d.d. 28-6-1625 (RAD 40, fol. 104v).
Notitie bij Rutger: Provisor van de tafel van de Heilige Geest in Dinther.
Bij de erfdeling van zijn ouders krijgt hij op 21-2-1607 de oude "hostat".

Op 19-3-1626 verklaren Gerard, oud 32 jaar en Lenart, oud 26 jaar, dat ze hun ouders verschillende keren hebben horen zeggen, dat hun broer/zwager Jan Wijnands(Suijskens) van Jan Jacob Everts alias Jan van Dynther, het aenpaert van het brouwgetouw of brouwketel heeft gekocht (RAD 5, fol. 146).
Rutger trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1593 met Leinken Wynants Suyskens, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1593. Leinken is geboren omstreeks 1570, dochter van Wijnand Jan Suyskens en Elisabeth Adriaans Scheenkens. Leinken is overleden vóór 28-06-1625, ten hoogste 55 jaar oud. Leinken trouwde voorheen vóór 1593 met Jacob Everts.
Kinderen van Rutger en Leinken:
1 Sophia Rutten (Fycken) van Elswijck. Volgt V-a.
2 Geraert Rutten van Elswijck, geboren in 1594. Volgt V-b.
3 Lenaert Rutten van Elswijck, geboren in 1600. Volgt V-c.
IV-c Peter Willem Rutten van Elswijck is geboren na 1565, zoon van Willem Rut Gerits (Willem) van Elswijck (zie III) en Jenneken Peter Pauwels. Peter trouwde met Anna Huijbert Rovers. Anna is een dochter van Huijbert Rovers.
Kinderen van Peter en Anna:
1 Huijbert Peter Willems. van Elswijck. Volgt V-d.
2 Gerard Peter Willemsz van Elswijck, gedoopt op 07-12-1589 in Heeswijk. Volgt V-e.
V-a Sophia Rutten (Fycken) van Elswijck, dochter van Rutger Willem Rutten van Elswijck (zie IV-b) en Leinken Wynants Suyskens.
Getuige bij:
29-03-1626     doop Marten Gerards van Elswijck (geb. 1626) [zie VI-g]     [nicht van vader]

Fycken:
(1) trouwde vóór 1621 met Jan Peter Janssen.
(2) trouwde na 1621 met Ambrosius Niclaessen van Berckel.
V-b Geraert Rutten van Elswijck is geboren in 1594, zoon van Rutger Willem Rutten van Elswijck (zie IV-b) en Leinken Wynants Suyskens. Geraert is overleden na 1636, minstens 42 jaar oud. Geraert:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 05-11-1623 in Heeswijk met Henrica Melchior Goyaerts Hanegraeff, 21 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Geraert en Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Magister Joannis Christoph Morren en Joannis Peters. Henrica is een dochter van Melchior Goyaerts Hanegraeff en Johanna Hendrik (Jenneken) Peters. Zij is gedoopt op 08-04-1602 in Heeswijk. Bij de doop van Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Beatrix (vrouw van Simon Jansz en Cornelis Adriaans. Henrica is overleden omstreeks 1625, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1626 met Maria, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1600. Maria is overleden vóór 1632, ten hoogste 32 jaar oud.
(3) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 27-11-1632 in Dinther met Jacoba Gijsberts. Bij het kerkelijk huwelijk van Geraert en Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Costenis en Adriana Joannis.
Kind van Geraert en Henrica:
1 Lambert Gerrit Rutten van Elswijck, geboren in Dinther. Volgt VI-a.
Kinderen van Geraert en Jacoba:
2 Hendrik Geraerts Rutten van Elswijck, gedoopt op 30-11-1633 in Dinther. Volgt VI-b.
3 Gijsbert Geraerts van Elswijck, gedoopt op 30-03-1636 in Dinther. Volgt VI-c.
4 Mechtilda Geraerts van Elswijck. Zij is gedoopt op 22-07-1641 in Dinther. Bij de doop van Mechtilda waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Melchioris Goorts en Catharina Gerardsdr Guerts.
5 Rutger Geraerts van Elswijck. Hij is gedoopt op 31-05-1645 in Dinther. Bij de doop van Rutger was de volgende getuige aanwezig: Petronilla Joannis Macken.
V-c Lenaert Rutten van Elswijck is geboren in 1600, zoon van Rutger Willem Rutten van Elswijck (zie IV-b) en Leinken Wynants Suyskens.
Notitie bij Lenaert: WouterROMMEN wordt borgemeester op 29-12-1642(RAD 13) Hij krijgt via deling met zijn broer Jacob en Lenaert Ruth Willems van Elswijck een huis, hof en boomgaard op 15 juli1647. (RAD. 42, fol. 55v)

Dit huis wordt in het verpondingsboek anno 1650 als volgt omschreven:
"Jacob en Wouter Rommen kynderen, competeert een huijs met thien hont teullants met eenich groesvelt
getauxeert 11 gulden 10 stuivers". (OAD inv. nr. 100)
Kinderen van Lenaert uit onbekende relatie:
1 Jan Lenaerts van Elswijck. Volgt VI-d.
2 Lamberta Lenaerts (Lambertken) van Elswijck. Zij is gedoopt op 29-09-1624 in Dinther. Bij de doop van Lambertken waren de volgende getuigen aanwezig: Daniel Jacobs en Dani�lla Costen.
3 Rutger Lenaerts van Elswijck, gedoopt op 27-04-1627 in Dinther. Volgt VI-e.
4 Adriana Lenaerts van Elswijck. Zij is gedoopt op 15-03-1629 in Dinther. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jan Adriaens en Petronella Johannes.
5 Anneken Lenaerts van Elswijck. Zij is gedoopt op 26-10-1632 in Dinther. Bij de doop van Anneken waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonia Joannis Adriani en Johannes Schenken.
6 Joanna Lenaerts (Jenneken) van Elswijck. Zij is gedoopt op 02-03-1636 in Dinther. Bij de doop van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Willem Costen en Adriaen Wouters.
V-d Huijbert Peter Willems. van Elswijck, zoon van Peter Willem Rutten van Elswijck (zie IV-c) en Anna Huijbert Rovers. Huijbert trouwde op 12-05-1630 in Dinther met Mechtilda Aerts.
Kinderen van Huijbert en Mechtilda:
1 Johannes Huijberts van Elswijck, gedoopt op 22-05-1631 in Dinther. Volgt VI-f.
2 Anna Huberti van Elswijck. Zij is gedoopt op 25-06-1634 in Dinther.
V-e Gerard Peter Willemsz van Elswijck, zoon van Peter Willem Rutten van Elswijck (zie IV-c) en Anna Huijbert Rovers. Hij is gedoopt op 07-12-1589 in Heeswijk. Bij de doop van Gerard waren de volgende getuigen aanwezig: Romerus Anthonii en vrouw van Wilhelmus Gijsbert Dympna. Gerard trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1626 in Dinther met Jacoba Heijmerici.
Kind van Gerard en Jacoba:
1 Marten Gerards van Elswijck, gedoopt op 29-03-1626 in Dinther. Volgt VI-g.
VI-a Lambert Gerrit Rutten van Elswijck is geboren in Dinther, zoon van Geraert Rutten van Elswijck (zie V-b) en Henrica Melchior Goyaerts Hanegraeff. Hij is gedoopt op 02-03-1624 in Dinther. Bij de doop van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Dani�la (weduwe van Costen Otten). Lambert is overleden vóór 14-12-1700, ten hoogste 76 jaar oud.
Notitie bij Lambert: - Lambert verkoopt op 2 april 1653 een huis, esthuis ,hof en boomgaard met 5 lop. teulland, gelegen neffens de gemeente, aan Jan Peter DOBBELSTEEN den Ouden. (RAH. 19b fol. 108v)
- Lambert en Jenneke krijgen uit de erfenis van haar ouders een huis met brouwhuis, brouwketel, kuipen, tonnen etc. d.d. 22-10-1660. (RAD 43, fol.70)
- Lambert verkoopt op 6-6-1662 een huis, hof en boomgaard met esthuis en aangelag in de Hulsakker gelegen aan Willem Wouter Rommen van Zutphen.(RAD 43, fol. 104v)
- Erfdeling d.d. 14-12-1700.(RAD 43 fol. 44).
Lambert trouwde, 32 jaar oud, op 08-03-1656 in Dinther met Jenneken Jan Aertse (Johanna Arnoldi) van Goch. Johanna Arnoldi is een dochter van Jan Aertsen van Goch en Jenneke Cornelis Vercuijlen. Johanna Arnoldi is overleden vóór 14-12-1700.
Kinderen van Lambert en Johanna Arnoldi:
1 Marije van Elswijck, geboren omstreeks 1660. Volgt VII-a.
2 Gerrit Lambert Geraerts van Elswijck. Hij is gedoopt op 22-10-1662 in Heeswijk (BEDAF Abdij). Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Meth Peters en Joannis Wolters. Gerrit is overleden vóór 1700, ten hoogste 38 jaar oud.
Getuige bij:
21-01-1684     kerkelijk huwelijk Hendrik Geraerts Rutten van Elswijck (1633-1718) en Maria Gualteri (ovl. vóór 1687) [zie VI-b]     [neef bruidegom]

3 Cornelis Lambert Gerrits van Elswijck, geboren omstreeks 1667. Volgt VII-b.
4 Rutger Lambert Gerrits van Elswijck, geboren in Dinther. Volgt VII-c.
VI-b Hendrik Geraerts Rutten van Elswijck, zoon van Geraert Rutten van Elswijck (zie V-b) en Jacoba Gijsberts. Hij is gedoopt op 30-11-1633 in Dinther. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Melchior Goyaerts Hanegraeff en Maria Joannis. Hendrik is overleden, 84 jaar oud. Hij is begraven op 15-09-1718 in Heeswijk.
Notitie bij Hendrik: De Hoofdlijst van Dinther anno 1695: Henrick van Elswijck en Thunisken zijn vrouw en Gerrit het kind
Hendrik:
(1) trouwde, 50 jaar oud, op 21-01-1684 in Dinther met Maria Gualteri. Bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonius Joannis en Gerrit Lambert Geraerts van Elswijck (1662-vóór 1700) [zie VI-a,2] [neef bruidegom]. Maria is overleden vóór 11-05-1687.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 11-05-1687 in Dinther met Antonia Arnolda (Thunnisken). Bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Thunnisken was de volgende getuige aanwezig: van den Boogaert.
Kind van Hendrik en Thunnisken:
1 Gerardus Henricus (Gerrit) van Elswijck, gedoopt op 23-05-1688 in Heeswijk. Volgt VII-d.
VI-c Gijsbert Geraerts van Elswijck, zoon van Geraert Rutten van Elswijck (zie V-b) en Jacoba Gijsberts. Hij is gedoopt op 30-03-1636 in Dinther. Bij de doop van Gijsbert waren de volgende getuigen aanwezig: Wijnand Gerrits en Judith Maertens.
Kinderen van Gijsbert uit onbekende relatie:
1 Dani�l Gijsberts van Elswijck. Volgt VII-e.
2 Maria Gijsberts van Elswijck. Volgt VII-f.
VI-d Jan Lenaerts van Elswijck, zoon van Lenaert Rutten van Elswijck (zie V-c). Jan is overleden vóór 21-04-1664. Jan trouwde op 03-04-1663 met Heylwiga Hensen.
VI-e Rutger Lenaerts van Elswijck, zoon van Lenaert Rutten van Elswijck (zie V-c). Hij is gedoopt op 27-04-1627 in Dinther. Bij de doop van Rutger waren de volgende getuigen aanwezig: Joannis Petersdr Joannis en Maria Joannis Wijnands. Rutger trouwde met Geurtgen Geert Goorts van Uden. Zij is gedoopt op 25-07-1621 in Heeswijk. Bij de doop van Geurtgen waren de volgende getuigen aanwezig: Joachimus Pauli en Johanna Matthia Janssen.
Kinderen van Rutger uit onbekende relatie:
1 Joannes Rutger van Elswijck. Hij is gedoopt op 23-11-1645 in Dinther. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Maria Leonardus Rutgerdr.
2 Lambertus Rutgerszn van Elswijck. Hij is gedoopt op 20-09-1649 in Dinther.
VI-f Johannes Huijberts van Elswijck, zoon van Huijbert Peter Willems. van Elswijck (zie V-d) en Mechtilda Aerts. Hij is gedoopt op 22-05-1631 in Dinther. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Bartholomei Antonii en Judich (weduwe van Martinus. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1659 in Heeswijk (BEDAF Abdij) met Mechtilda Gerard Peters.
Kind van Johannes en Mechtilda:
1 Mechtilda van Elswijck, geboren in Dinther. Zij is gedoopt op 04-07-1670 in Dinther. Bij de doop van Mechtilda waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Hendriks Faensen en Adrianus Jansen.
VI-g Marten Gerards van Elswijck, zoon van Gerard Peter Willemsz van Elswijck (zie V-e) en Jacoba Heijmerici. Hij is gedoopt op 29-03-1626 in Dinther. Bij de doop van Marten waren de volgende getuigen aanwezig: Judich (weduwe van Martinus en Fycken van Elswijck [zie V-a] [nicht van vader].
Kind van Marten uit onbekende relatie:
1 Lambertus Martens van Elswijck. Volgt VII-g.
VII-a Marije van Elswijck is geboren omstreeks 1660, dochter van Lambert Gerrit Rutten van Elswijck (zie VI-a) en Jenneken Jan Aertse (Johanna Arnoldi) van Goch. Marije trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-02-1683 in Dinther met Hendrik Hendriks van der Bergh, nadat zij op 30-01-1683 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in Vorstenbosch.
VII-b Cornelis Lambert Gerrits van Elswijck is geboren omstreeks 1667, zoon van Lambert Gerrit Rutten van Elswijck (zie VI-a) en Jenneken Jan Aertse (Johanna Arnoldi) van Goch. Hij is gedoopt in Dinther. Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 26-11-1702 in Dinther met Willemke Peeter Jacobs, nadat zij op 11-11-1702 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelis en Willemke waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Jongers en Jacobus van den Oever. Willemke is overleden vóór 1706. Willemke begon eerder een relatie met Hendrick Wouters (ovl. vóór 1702).
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 31-01-1706 in Dinther met Elisabeth Joannes Daendels, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 05-01-1706 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelis en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Hendricx en Joannes Pauwelsen Iperen. Elisabeth is geboren in 1682 in Veghel.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Henricus Cornelis van Elswijck, geboren in Dinther. Volgt VIII-a.
2 Joanna Cornelis van Elswijck. Zij is gedoopt op 14-09-1713 in Dinther.
3 Emerentiana Cornelis van Elswijck. Zij is gedoopt op 10-11-1716 in Dinther.
4 Cornelis Cornelis van Elswijck, geboren in Dinther. Hij is gedoopt op 10-11-1719 in Dinther [bron: Dinther dopen, 1673-1777 (RANB; gezindte: RK; register: 3, folio: 3)]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Francisci Smits en Joannes van Wetten.
VII-c Rutger Lambert Gerrits van Elswijck is geboren in Dinther, zoon van Lambert Gerrit Rutten van Elswijck (zie VI-a) en Jenneken Jan Aertse (Johanna Arnoldi) van Goch. Hij is gedoopt op 16-02-1671 in Heeswijk [bron: Heeswijk dopen, 1588-1844 (RANB; gezindte: RK; register: 11, folio: 23 r/v: r)]. Bij de doop van Rutger waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Petri Aerts en Petrus van der Sloot. Rutger:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-01-1697 in Dinther [bron: Dinther trouwen, 1618-1810 (RANB, register: 9, folio: 2, r/v: r SCH)] met Antoneken Peeter Leendert Hacken, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 12-01-1697 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan [bron: Dinther trouwen, 1618-1810 (RANB, register: 9, folio: 2, r/v: r SCH)]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-01-1697 in Dinther. Bij het kerkelijk huwelijk van Rutger en Antoneken waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Hendriks en Maria Huberts. Antoneken is geboren omstreeks 1675. Antoneken is overleden vóór 28-08-1700, ten hoogste 25 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 12-09-1700 in Dinther [bron: Dinther trouwen, 1618-1810 (RANB, register: 9, folio: 20, r/v: r SCH)] met Wilhelmina Gijsberts (Jolijn) van Ravesteyn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 28-08-1700 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan [bron: Dinther trouwen, 1618-1810 RANB, register: 9, folio: 20, r/v: r SCH]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-09-1700 in Dinther. Bij het kerkelijk huwelijk van Rutger en Jolijn waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis en Joanna van Wessel. Jolijn is geboren omstreeks 1676, dochter van Gijsbert van Ravesteyn.
Kind van Rutger en Jolijn:
1 Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck), gedoopt op 17-06-1702 in Dinther. Volgt VIII-b.
VII-d Gerardus Henricus (Gerrit) van Elswijck, zoon van Hendrik Geraerts Rutten van Elswijck (zie VI-b) en Antonia Arnolda (Thunnisken). Hij is gedoopt op 23-05-1688 in Heeswijk. Gerrit is overleden, 52 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-1741 in Dinther. Gerrit:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1710 in Dinther met Anna Huybers. Anna is overleden vóór 04-05-1732.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 04-05-1732 in Dinther met Johanna Arnoldus van Uden. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Antoni Hanegraeff en Gerardus Siegers.
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Wilhelmus van Elswijck. Hij is gedoopt op 31-08-1713 in Dinther. Bij de doop van Wilhelmus waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Gerardus van Elswijck en Maria Petri Roeffen.
2 Henrica van Elswijck, geboren omstreeks 1720 in Dinther. Volgt VIII-c.
3 Petronella van Elswijck, gedoopt op 03-06-1721 in Dinther. Volgt VIII-d.
4 Anna van Elswijck, geboren omstreeks 1730. Anna is overleden, ongeveer 1 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1731 in Dinther.
Kinderen van Gerrit en Johanna:
5 Anna van Elswijck. Zij is gedoopt op 21-10-1735 in Dinther.
6 Johannes (Jean) van Elswijck, gedoopt op 21-06-1738 in Dinther. Volgt VIII-e.
7 Arnoldus van Elswijck. Hij is gedoopt op 25-09-1740 in Dinther.
VII-e Dani�l Gijsberts van Elswijck, zoon van Gijsbert Geraerts van Elswijck (zie VI-c). Dani�l trouwde in 1718 in Dinther met Gijsberta Jacob Arnoldus. Zij is begraven op 03-11-1757 in Dinther.
Kinderen van Dani�l en Gijsberta:
1 Gijsbertus Dani�ls van Elswijck, geboren in 1718 in Dinther. Volgt VIII-f.
2 Jacob Dani�ls van Elswijck, gedoopt op 26-03-1722 in Dinther. Volgt VIII-g.
3 Cornelis Dani�ls van Elswijck. Hij is gedoopt op 13-10-1724 in Dinther [bron: Dinther dopen, 1673-1777 (RANB; gezindte: RK; register: 3, folio: 43)]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Henrici Linders en Henricus Paulisse van Uden.
4 Peter Dani�ls van Elswijck, geboren omstreeks 1729. Volgt VIII-h.
5 Ida Dani�ls van Elswijck. Zij is gedoopt op 23-07-1729 in Dinther.
VII-f Maria Gijsberts van Elswijck, dochter van Gijsbert Geraerts van Elswijck (zie VI-c).
Notitie bij Maria: Zij is doopgetuige van Henricus Dani�ls van ELSWIJCK op donderdag 9 september 1717 te Dinther.
Zij is doopgetuige van Jacobus Dani�ls van ELSWIJCK op donderdag 26 maart 1722 te Dinther.
Maria trouwde op 03-07-1718 in Dinther met Antonius Crijnen Houtem, nadat zij op 18-06-1718 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan.
VII-g Lambertus Martens van Elswijck, zoon van Marten Gerards van Elswijck (zie VI-g).
Notitie bij Lambertus: De Hoofdlijst van Dinther anno 1695: Lamert van Elswijck en Peter, Marten, Anthonij kinderen minderj. en Marij de meid
Lambertus:
(1) trouwde op 12-10-1682 in Dinther met Johanna Peters.
(2) trouwde op 21-10-1695 in Dinther met Maria Cornelis. Bij het kerkelijk huwelijk van Lambertus en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Peters en Henricus van Thuijl.
Kinderen van Lambertus en Johanna:
1 Petrus Lamberts van Elswijck. Hij is gedoopt op 21-06-1683 in Dinther. Bij de doop van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Godefridus Lamberts.
2 Marten Lamberts van Elswijck. Hij is gedoopt op 04-03-1685 in Dinther. Bij de doop van Marten waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Martini en Anna Martini.
3 Anthonius Lamberts van Elswijck. Hij is gedoopt op 25-09-1687 in Dinther. Bij de doop van Anthonius waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Petrus en Joanna Lambertusdr.
4 [misschien] Johannes Lamberts van Elswijck. Hij is gedoopt op 07-03-1690 in Dinther.
Kinderen van Lambertus en Maria:
5 Joanna Lamberts (Jenneke) van Elswijck, gedoopt op 02-02-1696 in Dinther. Volgt VIII-i.
6 Cornelius van Elswijck. Hij is gedoopt op 15-08-1700 in Dinther [bron: Dinther dopen, 1673-1777 RANB; gezindte: RK; register: 1, folio: 40)].
VIII-a Henricus Cornelis van Elswijck is geboren in Dinther, zoon van Cornelis Lambert Gerrits van Elswijck (zie VII-b) en Elisabeth Joannes Daendels. Hij is gedoopt op 10-02-1711 in Dinther. Henricus trouwde, 31 jaar oud, op 02-12-1742 in Dinther met Arnolda Petrus Roovers, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 17-11-1742 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Henricus en Arnolda waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Joannes Penninckx en Bartholomeus Peter Roovers. Arnolda is geboren omstreeks 1717 in Dinther.
Kinderen van Henricus en Arnolda:
1 Catharina van Elswijck. Zij is gedoopt op 29-07-1746 in Dinther.
2 Cornelius van Elswijk, gedoopt op 15-10-1747 in Dinther. Volgt IX-a.
3 Petrus van Elswijck. Hij is gedoopt op 20-10-1748 in Dinther. Petrus is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1759 in Dinther.
4 Lambertus van Elswijck. Hij is gedoopt op 23-07-1751 in Dinther. Lambertus is overleden vóór 28-10-1753 in Dinther, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Lambertus van Elswijck. Hij is gedoopt op 28-10-1753 in Dinther.
Getuige bij:
09-04-1777     doop Lambertus van Elswijk (1777-1784) [zie IX-g,1]     [achterneef van vader]

VIII-b Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck), zoon van Rutger Lambert Gerrits van Elswijck (zie VII-c) en Wilhelmina Gijsberts (Jolijn) van Ravesteyn. Hij is gedoopt op 17-06-1702 in Dinther. Bij de doop van Lambert waren de volgende getuigen aanwezig: Henrica Antonia Jansen en Evert Everts van Ravesteyn. Lambert is overleden vóór 01-02-1762 in Leimuiden, ten hoogste 59 jaar oud. Hij is begraven in Leimuiden.
Notitie bij overlijden van Lambert: op 1-2-1762 een bedrag betaald voor het laken en het luiden van de klok aan de diaconie
Lambert:
(1) ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 22-06-1731 in Zoetermeer met Apollonia Maartens Burghoorn, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Apollonia: Probeerden op 10-8-1731 te Amsterdam te trouwen zonder toestemming van Vader BURGHOORN
Apollonia is een dochter van Maarten Jansz Burghoorn en Aaltje Jans Hensbroek. Zij is gedoopt op 27-11-1709 in Zoetermeer. Bij de doop van Apollonia waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Janszn Burghoorn en Martijntje Burghoorn. Apollonia is overleden vóór 09-10-1740, ten hoogste 30 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 09-10-1740 in Leimuiden met Willemijntje Gerrits Swart, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op 21-11-1717 in Nieuwveen.
Kinderen van Lambert en Apollonia:
1 Johannes Lammertz van Elswijk, gedoopt op 23-12-1731 in Alphen aan den Rijn. Volgt IX-b.
2 Antonia van Elswijk. Zij is gedoopt op 27-09-1733 in Alphen aan den Rijn. Bij de doop van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Ingetje Maartens ((tante)) Burghoorn. Antonia is overleden vóór 16-02-1738, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Antonia van Elswijk, gedoopt op 16-02-1738 in Alphen aan den Rijn. Volgt IX-c.
4 Aaltje van Elswijk. Zij is gedoopt op 07-01-1740 in Leimuiden. Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Jans Hensbroek [grootmoeder moederszijde]. Aaltje is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 22-02-1766 in Zegwaart.
Kinderen van Lambert en Willemijntje:
5 Pleuntje van Elswijk, gedoopt op 07-01-1742 in Leimuiden. Volgt IX-d.
6 Gerritje van Elswijk, gedoopt op 31-03-1743 in Leimuiden. Volgt IX-e.
7 Guileana van Elswijk. Zij is gedoopt op 31-05-1744 in Alphen aan den Rijn. Guileana is overleden vóór 05-03-1752, ten hoogste 7 jaar oud.
8 [waarschijnlijk] Jacob van Elswijk, geboren omstreeks 1747 in Kalslagen. Volgt IX-f.
9 [waarschijnlijk] Gerrit van Elswijk, geboren omstreeks 1749 in Kalslagen. Volgt IX-g.
10 Willem van Elswijk. Hij is gedoopt op 29-11-1750 in Alkemade.
11 Geliana van Elswijk. Zij is gedoopt op 05-03-1752 in Leimuiden. Geliana is overleden op 04-06-1752 in Leimuiden, 2 maanden oud.
12 Geliana van Elswijk. Zij is gedoopt op 31-01-1754 in Leimuiden.
13 Klaas van Elswijk. Hij is gedoopt op 04-05-1755 in Leimuiden. Klaas is overleden op 13-01-1756 in Leimuiden, 8 maanden oud.
VIII-c Henrica van Elswijck is geboren omstreeks 1720 in Dinther, dochter van Gerardus Henricus (Gerrit) van Elswijck (zie VII-d) en Anna Huybers. Henrica:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-12-1745 in Dinther met Lambertus Leenderts Verhoeven, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 20-11-1745 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Henrica en Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Sophia Leenderts Verhoeven en Petronella van Elswijck (1721-1781) [zie VIII-d] [zus bruid]. Lambertus is geboren omstreeks 1719. Lambertus is overleden vóór 19-11-1757, ten hoogste 38 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 04-12-1757 in Dinther met Adams Jaonsse van der Aa, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 19-11-1757 in ondertrouw zijn gegaan. Adams is geboren omstreeks 1731 in Beek en Donk.
VIII-d Petronella van Elswijck, dochter van Gerardus Henricus (Gerrit) van Elswijck (zie VII-d) en Anna Huybers. Zij is gedoopt op 03-06-1721 in Dinther. Petronella is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 13-06-1781 in Dinther.
Getuige bij:
05-12-1745     kerkelijk huwelijk Lambertus Leenderts Verhoeven (�1719-vóór 1757) en Henrica van Elswijck (geb. �1720) [zie VIII-c]     [zus bruid]

Petronella trouwde, 30 jaar oud, op 05-12-1751 in Dinther met Arnoldus Lambertus Hanegraaf, ongeveer 24 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Petronella en Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van Berne en Henricus de Vries. Arnoldus is geboren omstreeks 1727 in Dinther.
VIII-e Johannes (Jean) van Elswijck, zoon van Gerardus Henricus (Gerrit) van Elswijck (zie VII-d) en Johanna Arnoldus van Uden. Hij is gedoopt op 21-06-1738 in Dinther. Jean:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1763 in Dinther met Anna Arnoldus (Anna Nol) van der Hurk, nadat zij op 12-11-1763 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Anna Nol is geboren in St.Oedenrode.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 17-04-1796 in Dinther met Johanna Maria Jans van Sleeuwen, nadat zij op 02-04-1796 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Jean en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Waltera Bunthof en Catharina van den Grooten-Breugel. Johanna is geboren in Veghel.
Kinderen van Jean en Anna Nol:
1 Gerardus van Elswijck. Hij is gedoopt op 08-12-1764 in Dinther. Gerardus is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 19-04-1765 in Dinther.
2 Gertrude van Elswijck, gedoopt op 28-04-1766 in Dinther. Volgt IX-h.
3 Anna Maria (Annemie) van Elswijck, gedoopt op 28-04-1766 in Dinther. Volgt IX-i.
4 Joanna van Elswijck. Zij is gedoopt op 14-11-1767 in Dinther.
5 Joannes van Elswijck. Hij is gedoopt op 08-01-1770 in Dinther.
6 Ardina van Elswijck. Zij is gedoopt op 23-04-1775 in Dinther. Ardina is overleden, 5 jaar oud. Zij is begraven op 22-07-1780 in Dinther.
7 Lambertus van Elswijck. Hij is gedoopt op 05-09-1777 in Dinther.
VIII-f Gijsbertus Dani�ls van Elswijck is geboren in 1718 in Dinther, zoon van Dani�l Gijsberts van Elswijck (zie VII-e) en Gijsberta Jacob Arnoldus. Gijsbertus is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven op 14-04-1783 in Dinther. Gijsbertus trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 06-02-1746 met Johanna Lamberts Dielissen, ten hoogste 34 jaar oud, nadat zij op 22-01-1746 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gijsbertus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Dani�ls van Elswijck (geb. 1722) [zie VIII-g] [broer bruidegom] en Peter Dani�ls van Elswijck (geb. �1729) [zie VIII-h] [broer bruidegom]. Johanna is geboren na 1712 in Dinther.
Kinderen van Gijsbertus en Johanna:
1 Dani�l van Elswijck. Hij is gedoopt op 15-11-1746 in Dinther.
2 Anna van Elswijck. Zij is gedoopt op 19-01-1749 in Dinther.
VIII-g Jacob Dani�ls van Elswijck, zoon van Dani�l Gijsberts van Elswijck (zie VII-e) en Gijsberta Jacob Arnoldus. Hij is gedoopt op 26-03-1722 in Dinther.
Getuige bij:
06-02-1746     kerkelijk huwelijk Gijsbertus Dani�ls van Elswijck (1718-1783) en Johanna Lamberts Dielissen (geb. na 1712) [zie VIII-f]     [broer bruidegom]

Jacob:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 07-01-1748 in Rotterdam met Christina Heytmans, nadat zij op 23-12-1747 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Christina is overleden vóór 27-10-1770.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 11-11-1770 in Rotterdam met Johanna Chatharina Pikkers, nadat zij op 27-10-1770 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
VIII-h Peter Dani�ls van Elswijck is geboren omstreeks 1729, zoon van Dani�l Gijsberts van Elswijck (zie VII-e) en Gijsberta Jacob Arnoldus. Hij is gedoopt in Dinther.
Getuige bij:
06-02-1746     kerkelijk huwelijk Gijsbertus Dani�ls van Elswijck (1718-1783) en Johanna Lamberts Dielissen (geb. na 1712) [zie VIII-f]     [broer bruidegom]

Peter trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-09-1757 in Dinther met Johanna Peters van Veghel, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 27-08-1757 in Dinther in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren omstreeks 1733 in Veghel.
Kinderen van Peter en Johanna:
1 Gijsberta van Elswijck. Zij is gedoopt op 02-08-1764 in Dinther. Gijsberta is overleden, 8 maanden oud. Zij is begraven op 26-04-1765 in Dinther.
2 Dani�l Joachim van Elswijck. Hij is gedoopt op 16-07-1767 in Dinther. Dani�l is overleden, 11 maanden oud. Hij is begraven op 09-07-1768 in Dinther.
3 Gijsbertus van Elswijck. Hij is gedoopt op 28-10-1770 in Dinther. Gijsbertus is overleden vóór 05-10-1774, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Gijsbertus Peter Dani�ls van Elswijck, gedoopt op 05-10-1774 in Dinther. Volgt IX-j.
VIII-i Joanna Lamberts (Jenneke) van Elswijck, dochter van Lambertus Martens van Elswijck (zie VII-g) en Maria Cornelis. Zij is gedoopt op 02-02-1696 in Dinther. Bij de doop van Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Petrus en Paula Cornelis. Jenneke is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op 17-07-1775 in Dinther. Jenneke trouwde, 52 jaar oud, op 22-06-1748 in Dinther met Antonius Henricus van Uden. Antonius is overleden vóór 17-06-1775 in Dinther.
IX-a Cornelius van Elswijk, zoon van Henricus Cornelis van Elswijck (zie VIII-a) en Arnolda Petrus Roovers. Hij is gedoopt op 15-10-1747 in Dinther [bron: Dinther dopen, 1673-1777 (RANB; gezindte: RK; register: 4, folio: 12)]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Cornelius van Elswijck en Bartholomeus Peter Roovers. Cornelius is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1800 in Delft. Cornelius:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1773 met Maria Weetering, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1750. Maria is overleden, ongeveer 38 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1788 in Delft.
(2) ging in ondertrouw, 40 jaar oud, op 02-08-1788 in Delft met Johanna van Weert. Zij is begraven op 23-02-1802 in Delft.
Kinderen van Cornelius en Maria:
1 Hendrik van Elswijk, geboren omstreeks 1773. Volgt X-a.
2 Henricus van Elswijk. Hij is gedoopt op 14-03-1774 in Delft. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Adriana van Elswijk. Henricus is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1783 in Delft.
3 Henderina van Elswijk. Zij is gedoopt op 11-05-1776 in Delft. Bij de doop van Henderina was de volgende getuige aanwezig: Clasina Weetering.
4 Cornelius van Elswijk. Hij is gedoopt op 04-05-1781 in Delft. Bij de doop van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Widdering.
5 Petrus van Elswijk. Hij is gedoopt op 05-12-1783 in Delft. Bij de doop van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Petronella van Duuren.
6 Maria van Elswijk, gedoopt op 02-04-1786 in Delft. Volgt X-b.
7 Cornelia van Elswijk. Zij is gedoopt op 08-02-1788 in De Mijl. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Joanna van de Bijl.
IX-b Johannes Lammertz van Elswijk, zoon van Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck) (zie VIII-b) en Apollonia Maartens Burghoorn. Hij is gedoopt op 23-12-1731 in Alphen aan den Rijn. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 11-03-1759 in Berkel met Helena Cornelisse (Lena) Bakker, 24 jaar oud, nadat zij op 18-02-1759 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Lena: voor de eerste keer in ondertrouw: 15-02-1759 te Zegwaart
Lena is een dochter van Cornelis Bakker en Maria van Nierop. Zij is gedoopt op 30-05-1734 in Leiden. Lena is overleden in 1814 in Zoetermeer, 79 of 80 jaar oud.
Getuige bij:
22-04-1798     doop Leena van Elswijk (1798-1845) [zie XI-d]     [grootmoeder vaderszijde]

Kinderen van Johannes en Lena:
1 Cornelis van Elswijk, gedoopt op 09-12-1759 in Zoetermeer. Volgt X-c.
2 Pleuntje van Elswijk, gedoopt op 14-02-1762 in Zoetermeer. Volgt X-d.
3 Lambertus van Elswijk, gedoopt op 13-03-1765 in Zoetermeer. Volgt X-e.
IX-c Antonia van Elswijk, dochter van Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck) (zie VIII-b) en Apollonia Maartens Burghoorn. Zij is gedoopt op 16-02-1738 in Alphen aan den Rijn. Bij de doop van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Ingetje Maartens ((tante)) Burghoorn. Antonia is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 23-06-1790 in Zegwaart. Antonia:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 25-05-1766 in Zegwaart met Hendrik Willem Bijsse, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op 02-05-1766 in Zegwaart in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren omstreeks 1735 in Wolffenbuettel (DU). Hendrik is overleden, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1783 in Zegwaart.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 23-05-1784 in Zoetermeer met Dirk van Straaten, nadat zij op 30-04-1784 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan.
IX-d Pleuntje van Elswijk, dochter van Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck) (zie VIII-b) en Willemijntje Gerrits Swart. Zij is gedoopt op 07-01-1742 in Leimuiden. Pleuntje trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1767 in Zoetermeer met Cornelis van Gelderen, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 01-05-1767 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren omstreeks 1740 in Alblasserdam.
IX-e Gerritje van Elswijk, dochter van Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck) (zie VIII-b) en Willemijntje Gerrits Swart. Zij is gedoopt op 31-03-1743 in Leimuiden. Gerritje is overleden op 01-04-1819 in Nieuwer-Amstel, 76 jaar oud.
Getuige bij:
01-06-1774     doop Willemijntje van Elswijk (1774-1823) [zie X-f]     [tante vaderszijde]

Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 22-11-1766 in Alphen aan den Rijn met Pieter Cornelisz Kruyt, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 16-11-1766 in Zevenhuizen in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in 1735.
Getuige bij:
02-10-1776     doop Lambertus van Elswijk (1776-1778) [zie IX-f,2]     [aangetrouwde oom vaderszijde]

IX-f Jacob van Elswijk is geboren omstreeks 1747 in Kalslagen, zoon van [waarschijnlijk] Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck) (zie VIII-b) en [waarschijnlijk] Willemijntje Gerrits Swart. Jacob is overleden na 05-09-1783, minstens 36 jaar oud. Jacob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-01-1774 in Haarlem met Geertrui Scheffers, 23 jaar oud, nadat zij op 09-01-1774 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 30-06-1750 in Haarlem. Bij de doop van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Hendriks en Hendrik Scheffers.
Kinderen van Jacob en Geertrui:
1 Willemijntje van Elswijk, geboren op 27-05-1774 in Haarlem. Volgt X-f.
2 Lambertus van Elswijk, geboren op 01-10-1776 in Haarlem. Hij is gedoopt op 02-10-1776 in Haarlem. Bij de doop van Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Scheffers en Pieter Cornelisz Kruyt (geb. 1735) [zie IX-e] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Lambertus is overleden op 09-05-1778 in Haarlem, 1 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1778 in Haarlem.
3 Johanna Maria van Elswijk, geboren op 04-11-1777 in Haarlem. Zij is gedoopt op 05-11-1777 in Haarlem. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Maria de Bruijn en Jan van Triest.
4 Hendrica Jacoba van Elswijk, geboren op 01-06-1780 in Haarlem. Zij is gedoopt op 04-06-1780 in Haarlem. Bij de doop van Hendrica waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Elswijk (geb. �1749) [zie IX-g] [oom vaderszijde] en Maria van Dijk (geb. �1752) [zie IX-g] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hendrica is overleden op 29-06-1780 in Haarlem, 28 dagen oud. Zij is begraven op 30-06-1780 in Haarlem.
5 Alida van Elswijk, geboren op 05-09-1783 in Haarlem. Bij de doop van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Elswijk (geb. �1749) [zie IX-g] [oom vaderszijde] en Maria van Dijk (geb. �1752) [zie IX-g] [aangetrouwde tante vaderszijde].
IX-g Gerrit van Elswijk is geboren omstreeks 1749 in Kalslagen, zoon van [waarschijnlijk] Lambert Rutten van Elswijk (ook van Elswijck) (zie VIII-b) en [waarschijnlijk] Willemijntje Gerrits Swart.
Getuige bij:


doop Alida van Elswijk (geb. 1783) [zie IX-f,5]     [oom vaderszijde]

01-06-1774     doop Willemijntje van Elswijk (1774-1823) [zie X-f]     [oom vaderszijde]

04-06-1780     doop Hendrica Jacoba van Elswijk (1780-1780) [zie IX-f,4]     [oom vaderszijde]

Gerrit trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 05-05-1776 in Haarlem met Maria van Dijk, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 21-04-1776 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1752 in Haarlem.
Getuige bij:


doop Alida van Elswijk (geb. 1783) [zie IX-f,5]     [aangetrouwde tante vaderszijde]

04-06-1780     doop Hendrica Jacoba van Elswijk (1780-1780) [zie IX-f,4]     [aangetrouwde tante vaderszijde]

Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Lambertus van Elswijk. Hij is gedoopt op 09-04-1777 in Haarlem. Bij de doop van Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Gosjou en Lambertus van Elswijck (geb. 1753) [zie VIII-a,5] [achterneef van vader]. Lambertus is overleden op 26-10-1784 in Haarlem, 7 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1784 in Haarlem.
Notitie bij overlijden van Lambertus: Overlijden aangegeven op 30-10-1784. Volgens het lijkregister van de stad Haarlem was dit kind oud 7 jaar, 6 maanden en 17 dagen.
2 Marijtje van Elswijk, geboren op 27-03-1779 in Haarlem. Zij is gedoopt op 28-03-1779 in Haarlem. Bij de doop van Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Antoni van Dijk en Marijtje Gosjou. Marijtje is overleden, 11 maanden oud. Zij is begraven op 19-03-1780 in Haarlem.
3 Maria van Elswijk, geboren op 21-06-1783 in Haarlem. Zij is gedoopt op 22-06-1783 in Haarlem. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Rijn en Rebecca van Rijn.
4 Lambertus van Elswijk, geboren op 25-07-1786 in Haarlem. Hij is gedoopt op 30-07-1786 in Haarlem. Bij de doop van Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Rijn en Rebecca van Rijn. Lambertus is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 10-11-1786 in Haarlem.
5 Lambertus van Elswijk, geboren op 08-11-1787 in Haarlem. Hij is gedoopt op 11-11-1787 in Haarlem. Bij de doop van Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Christina Kiebels en Frans de Mol.
IX-h Gertrude van Elswijck, dochter van Johannes (Jean) van Elswijck (zie VIII-e) en Anna Arnoldus (Anna Nol) van der Hurk. Zij is gedoopt op 28-04-1766 in Dinther. Gertrude is overleden op 01-12-1829 in Veghel, 63 jaar oud. Gertrude trouwde, 51 jaar oud, op 01-02-1818 in Dinther met Johannes Adrianus van Asperen, 38 jaar oud. Hij is gedoopt op 28-09-1779 in Veghel. Johannes is overleden op 08-08-1833, 53 jaar oud.
IX-i Anna Maria (Annemie) van Elswijck, dochter van Johannes (Jean) van Elswijck (zie VIII-e) en Anna Arnoldus (Anna Nol) van der Hurk. Zij is gedoopt op 28-04-1766 in Dinther. Annemie trouwde, 45 jaar oud, op 09-02-1812 in Dinther [bron: RANB inventarisnummer: 1827 plaats: Dinther aktenummer:11] met Willem van Houdt. Willem is geboren in Nistelrode.
IX-j Gijsbertus Peter Dani�ls van Elswijck, zoon van Peter Dani�ls van Elswijck (zie VIII-h) en Johanna Peters van Veghel. Hij is gedoopt op 05-10-1774 in Dinther. Gijsbertus trouwde, 31 jaar oud, op 28-09-1806 in Dinther met Catharina Gerardus van den Brand, nadat zij op 13-09-1806 in Heeswijk in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Gijsbertus en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna van Houtem en Hendrina Gerardi Verhagen.
Kinderen van Gijsbertus en Catharina:
1 Petronella van Elswijck. Zij is gedoopt op 19-08-1808 in Dinther.
2 Joanna Maria van Elswijck. Zij is gedoopt op 03-07-1809 in Dinther.
3 Gerardus van Elswijck, gedoopt op 15-08-1810 in Dinther. Volgt X-g.
X-a Hendrik van Elswijk is geboren omstreeks 1773, zoon van Cornelius van Elswijk (zie IX-a) en Maria Weetering. Hij is gedoopt op 17-11-1778 in Delft. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Adriana van Elswijk. Hendrik is overleden op 04-11-1830 in Wateringen, ongeveer 57 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 05-05-1811 in ’s Gravenzande met Catharina van den Broek, 23 jaar oud, nadat zij op 19-04-1811 in ’s Gravenzande in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren op 29-07-1787 in Zandambacht, dochter van Jan Hz van den Broek en Pieternelletje Franken Pas. Catharina is overleden op 12-08-1821 in Wateringen, 34 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 12-05-1822 in Wateringen met Johanna van Heijningen.
Kinderen van Hendrik en Catharina:
1 Maria van Elswijk, geboren op 04-09-1811 in Wateringen. Maria is overleden vóór 28-09-1815 in Wateringen, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Pertonella van Elswijk, geboren op 03-06-1814 in Wateringen. Pertonella is overleden op 06-11-1826 in Wateringen, 12 jaar oud.
3 Maria van Elswijk, geboren op 28-09-1815 in Wateringen. Maria is overleden op 01-12-1815 in Wateringen, 2 maanden oud.
4 Adriana van Elswijk, geboren in 1816.
5 Cornelis van Elswijk, geboren op 12-01-1819 in Wateringen. Volgt XI-a.
6 Johannis van Elswijk, geboren op 10-09-1820 in Wateringen. Johannis is overleden op 27-09-1820 in Wateringen, 17 dagen oud.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
7 Martinus van Elswijk, geboren op 22-06-1823 in Wateringen. Volgt XI-b.
8 Nicolaas van Elswijk, geboren op 29-11-1824 in Wateringen. Nicolaas is overleden op 28-12-1826 in Wateringen, 2 jaar oud.
9 Maria van Elswijk, geboren op 20-06-1826 in Wateringen. Maria is overleden op 05-09-1826 in Wateringen, 2 maanden oud.
10 Cornelia van Elswijk, geboren op 18-10-1827 in Wateringen. Cornelia is overleden op 13-02-1828 in Wateringen, 3 maanden oud.
11 Leonardus van Elswijk, geboren op 27-06-1829 in Wateringen. Leonardus is overleden op 25-10-1830 in Wateringen, 1 jaar oud.
X-b Maria van Elswijk, dochter van Cornelius van Elswijk (zie IX-a) en Maria Weetering. Zij is gedoopt op 02-04-1786 in Delft. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria Sirrickse. Maria is overleden op 28-04-1863, 77 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1809 in Delft met Caspar Bruijnhout, 22 jaar oud, nadat zij op 12-08-1809 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Caspar is een zoon van Casparus Bruijnhout en Anne Maria Pannebacker. Hij is gedoopt op 09-09-1786. Caspar is overleden op 23-10-1846, 60 jaar oud.
X-c Cornelis van Elswijk, zoon van Johannes Lammertz van Elswijk (zie IX-b) en Helena Cornelisse (Lena) Bakker. Hij is gedoopt op 09-12-1759 in Zoetermeer. Cornelis is overleden op 03-06-1814, 54 jaar oud. Cornelis trouwde met Hilletje Leendertse Stoorvogel. Hilletje is een dochter van Leendert Pietersz Stoorvogel en Fytje Leenderts Baas. Zij is gedoopt op 21-04-1771 in De Lier. Bij de doop van Hilletje was de volgende getuige aanwezig: Lijpje Olsthoorn. Hilletje is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 15-03-1830 in De Lier.
Kinderen van Cornelis en Hilletje:
1 Johannes (Jan) Elswijk, geboren op 05-03-1794 in De Lier. Volgt XI-c.
2 Leendert van Elswijk, geboren op 14-09-1795 in De Lier. Hij is gedoopt op 20-09-1795 in De Lier. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Fytje Leenderts Baas [grootmoeder moederszijde]. Leendert is overleden vóór 11-09-1796, ten hoogste 11 maanden oud.
3 Leendert van Elswijk, geboren op 11-09-1796 in De Lier. Hij is gedoopt op 11-09-1796 in De Lier. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Stoorvogel. Leendert is overleden vóór 02-11-1801, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Leena van Elswijk, geboren op 19-04-1798. Volgt XI-d.
5 Leendert van Elswijk, geboren op 02-11-1801 in De Lier. Hij is gedoopt op 08-11-1801 in De Lier. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Stoorvogel.
6 Fytje van Elswijk, geboren op 02-03-1803 in De Lier. Volgt XI-e.
7 Pleuntje van Elswijk, geboren op 17-07-1808 in De Lier. Zij is gedoopt op 24-07-1808 in De Lier.
X-d Pleuntje van Elswijk, dochter van Johannes Lammertz van Elswijk (zie IX-b) en Helena Cornelisse (Lena) Bakker. Zij is gedoopt op 14-02-1762 in Zoetermeer. Pleuntje ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 06-09-1793 in Woubrugge met Jacob van der Stal.
X-e Lambertus van Elswijk, zoon van Johannes Lammertz van Elswijk (zie IX-b) en Helena Cornelisse (Lena) Bakker. Hij is gedoopt op 13-03-1765 in Zoetermeer. Lambertus is overleden op 05-11-1825 in Hazerswoude, 60 jaar oud. Lambertus trouwde, 26 jaar oud, op 19-03-1791 in Zoeterwoude met Adriana Pietersdr van der Jagt, 24 jaar oud, nadat zij op 08-03-1791 in Benthuizen in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Pieter Cornelisz van der Jagt en Willemijntje Abrahamsdr Nieuwenhof. Zij is gedoopt op 03-08-1766 in Charlois. Adriana is overleden op 08-01-1837 in Benthuizen, 70 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Adriana:
1 Pieter van Elswijk, gedoopt op 02-10-1791 in Hazerswoude. Volgt XI-f.
2 Helena van Elswijk, geboren op 10-01-1794 in Hazerswoude. Volgt XI-g.
3 Willem van Elswijk, geboren op 02-07-1796 in Hazerswoude. Hij is gedoopt op 10-07-1796 in Hazerswoude.
4 Willemijntje van Elswijk, geboren op 02-12-1797 in Hazerswoude. Volgt XI-h.
5 Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 24-03-1802 in Hazerswoude. Volgt XI-i.
X-f Willemijntje van Elswijk is geboren op 27-05-1774 in Haarlem, dochter van Jacob van Elswijk (zie IX-f) en Geertrui Scheffers. Zij is gedoopt op 01-06-1774 in Haarlem. Bij de doop van Willemijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerritje van Elswijk (1743-1819) [zie IX-e] [tante vaderszijde] en Gerrit van Elswijk (geb. �1749) [zie IX-g] [oom vaderszijde]. Willemijntje is overleden op 16-03-1823 in Haarlem, 48 jaar oud. Willemijntje trouwde, 20 jaar oud, op 18-01-1795 in Haarlem met Pieter Wikke, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 01-10-1774 in Haarlem. Hij is gedoopt op 02-10-1774 in Haarlem. Pieter is overleden op 04-04-1802 in Haarlem, 27 jaar oud.
X-g Gerardus van Elswijck, zoon van Gijsbertus Peter Dani�ls van Elswijck (zie IX-j) en Catharina Gerardus van den Brand. Hij is gedoopt op 15-08-1810 in Dinther. Gerardus trouwde, 34 jaar oud, op 12-04-1845 in Dinther met Marianna van de Ven.
XI-a Cornelis van Elswijk is geboren op 12-01-1819 in Wateringen, zoon van Hendrik van Elswijk (zie X-a) en Catharina van den Broek. Cornelis is overleden op 19-04-1888 in Wateringen, 69 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1845 in Leeuwarden met Maria Geertruida Glosbach, 22 jaar oud. Maria is geboren op 23-08-1822 in Leeuwarden, dochter van Johannes Martinus Glosbach en Susanna Douwes Dijkstra. Maria is overleden op 13-08-1853 in Wateringen, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-11-1853 in Naaldwijk met Lamberta Cornelia Thoen, 39 jaar oud. Lamberta is geboren op 11-10-1814 in Monster. Lamberta is overleden op 14-12-1899 in Wateringen, 85 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Catharina van Elswijk, geboren op 07-04-1848 in Wateringen. Catharina is overleden op 23-06-1848 in Wateringen, 2 maanden oud.
2 Susanna Adriana van Elswijk, geboren op 23-05-1849 in Wateringen. Volgt XII-a.
3 Hendrikus van Elswijk, geboren op 25-09-1850 in Wateringen. Volgt XII-b.
4 Catharina van Elswijk, geboren op 26-03-1852 in Wateringen. Catharina is overleden op 23-07-1852 in Wateringen, 3 maanden oud.
Kind van Cornelis en Lamberta:
5 Cornelis Gerardus van Elswijk, geboren op 29-08-1855 in Wateringen. Cornelis is overleden op 29-11-1857 in Wateringen, 2 jaar oud.
XI-b Martinus van Elswijk is geboren op 22-06-1823 in Wateringen, zoon van Hendrik van Elswijk (zie X-a) en Johanna van Heijningen. Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1845 in Wateringen met Adriana van der Helm, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 08-02-1822 in Monster, dochter van Cornelis van der Helm.
XI-c Johannes (Jan) Elswijk is geboren op 05-03-1794 in De Lier, zoon van Cornelis van Elswijk (zie X-c) en Hilletje Leendertse Stoorvogel. Hij is gedoopt op 09-03-1794 in De Lier. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pleuntje Burghoorn. Jan is overleden op 07-11-1840 in De Lier, 46 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan van Elswijk hoorde in 1819 bij de brandweer in de Lier bij de 4e ploeg van de pompers aan de perspomp.
Jan trouwde, 20 jaar oud, op 20-11-1814 in De Lier met Pleuntje Kool, 20 jaar oud. Pleuntje is geboren op 12-10-1794 in Maasland, dochter van Jan Willemsz Kool en Pieternelletje Teunisse van Loenen. Zij is gedoopt op 19-10-1794 in Maasland. Bij de doop van Pleuntje was de volgende getuige aanwezig: Elizabeth Mostert. Pleuntje is overleden op 11-12-1852 in De Lier, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pleuntje: Pleuntje Kool overleed zeer waarschijnlijk in ’de Hoogeveen", een gebied tussen Benthuizen, Hazerswoude en Boskoop; hier woonde haar oudste dochter Hilletje. Korte tijd had Hoogeveen een eigen Burgelijke Stand; later kwam een deel bij Benthuizen, een deel bij Hazerswoude
Notitie bij Pleuntje: Jan (05-10-1847) woont bij zijn grootmoeder Pleuntje KOOL en gaat na het huwelijk van zijn moeder niet mee naar Naaldwijk. Hij is diverse malen getuige bij huwelijken van zijn halfbroers en zusters
Kinderen van Jan en Pleuntje:
1 Hilletje (van) Elswijk, geboren op 16-01-1815 in De Lier. Volgt XII-c.
2 Pieternelletje (van) Elswijk, geboren op 28-09-1816 in De Lier. Volgt XII-d.
3 Cornelis (van) Elswijk, geboren op 06-11-1818 in De Lier. Volgt XII-e.
4 Jan (van) Elswijk, geboren op 11-07-1820 in De Lier. Jan is overleden op 08-06-1821 in De Lier, 10 maanden oud.
5 Lena van Elswijk, geboren op 11-07-1821 in De Lier.
6 Jan van Elswijk, geboren op 06-02-1823 in De Lier. Jan is overleden op 16-10-1824 in De Lier, 1 jaar oud.
7 Jannetje (van) Elswijk, geboren op 03-01-1825 in De Lier. Volgt XII-f.
8 Grietje van Elswijk, geboren op 22-04-1826 in De Lier. Grietje is overleden op 11-03-1828 in De Lier, 1 jaar oud.
9 Grietje van Elswijk, geboren op 26-07-1828 in De Lier. Zij is gedoopt op 28-07-1828 in De Lier.
10 Trijntje (van) Elswijk, geboren op 05-05-1830 in De Lier. Volgt XII-g.
11 Teuntje van Elswijk, geboren op 26-01-1834 in De Lier. Teuntje is overleden op 07-09-1834 in De Lier, 7 maanden oud.
12 Teuntje (van) Elswijk, geboren op 01-07-1835 in De Lier. Volgt XII-h.
XI-d Leena van Elswijk is geboren op 19-04-1798, dochter van Cornelis van Elswijk (zie X-c) en Hilletje Leendertse Stoorvogel. Zij is gedoopt op 22-04-1798. Bij de doop van Leena was de volgende getuige aanwezig: Lena Bakker (1734-1814) [zie IX-b] [grootmoeder vaderszijde]. Leena is overleden op 16-06-1845 in Pijnacker, 47 jaar oud. Leena trouwde, 25 jaar oud, op 04-11-1823 in Nootdorp met Jacobus Groenewegen, 27 of 28 jaar oud. Jacobus is geboren in 1795 in Pijnacker. Jacobus is overleden op 16-03-1873 in Pijnacker, 77 of 78 jaar oud.
XI-e Fytje van Elswijk is geboren op 02-03-1803 in De Lier, dochter van Cornelis van Elswijk (zie X-c) en Hilletje Leendertse Stoorvogel. Zij is gedoopt op 27-03-1803 in De Lier. Bij de doop van Fytje was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Stoorvogel. Fytje trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1828 in Pijnacker met Johannes de Bruyn, 19 of 20 jaar oud. Johannes is geboren in 1808 in Vrijenban. Johannes is overleden op 04-12-1899 in Delft, 90 of 91 jaar oud.
XI-f Pieter van Elswijk, zoon van Lambertus van Elswijk (zie X-e) en Adriana Pietersdr van der Jagt. Hij is gedoopt op 02-10-1791 in Hazerswoude. Pieter is overleden op 29-01-1841 in Hardinxveld, 49 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1815 in Hazerswoude met Maria Bakker, 18 jaar oud. Maria is een dochter van Pieter Janse Bakker en Pieternella Koopman. Zij is gedoopt op 25-09-1797 in Hazerswoude. Maria is overleden op 09-10-1842 in Hazerswoude, 45 jaar oud.
Getuige bij:
01-05-1831     doop Ingetje van Elswijk (ook van Elleswijk) (1831-1915) [zie XII-j]     [aangetrouwde tante vaderszijde]

Kinderen van Pieter en Maria:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 07-07-1821 in Bergambacht. Volgt XII-i.
2 Jaantje van Elswijk, geboren op 15-08-1822 in Bergambacht. Jaantje is overleden op 29-05-1829 in Hazerswoude, 6 jaar oud.
XI-g Helena van Elswijk is geboren op 10-01-1794 in Hazerswoude, dochter van Lambertus van Elswijk (zie X-e) en Adriana Pietersdr van der Jagt. Zij is gedoopt op 12-01-1794 in Hazerswoude. Helena trouwde, 42 jaar oud, op 15-04-1836 in Hazerswoude met Evert van der Pol. Evert is geboren in Maartensdijk.
Kinderen van Helena uit onbekende relatie:
1 Johanna, geboren op 14-10-1817 in Hazerswoude. Johanna is overleden op 19-11-1817 in Hazerswoude, 1 maand oud.
2 Jan, geboren op 13-10-1827 in Hazerswoude. Jan is overleden op 05-12-1827 in Hazerswoude, 1 maand oud.
3 Teunis, geboren op 25-05-1829 in Hazerswoude. Teunis is overleden op 27-09-1829 in Hazerswoude, 4 maanden oud.
XI-h Willemijntje van Elswijk is geboren op 02-12-1797 in Hazerswoude, dochter van Lambertus van Elswijk (zie X-e) en Adriana Pietersdr van der Jagt. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Hazerswoude. Willemijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-06-1822 in Hazerswoude met Willem Voortman. Willem is overleden op 25-01-1841 in Hazerswoude.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 01-12-1848 in Hazerswoude met Pieter van Rooijen.
XI-i Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 24-03-1802 in Hazerswoude, zoon van Lambertus van Elswijk (zie X-e) en Adriana Pietersdr van der Jagt. Hij is gedoopt op 28-03-1802 in Hazerswoude. Johannes is overleden op 25-09-1853 in Benthuizen, 51 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-11-1827 in Benthuizen met Antje Kreine de Hoog, 28 jaar oud. Antje is geboren op 06-02-1799 in Benthuizen, dochter van Krijn de Hoog en Ingetje Klaasse Geus. Zij is gedoopt op 10-02-1799 in Benthuizen. Antje is overleden op 18-07-1837 in Hazerswoude, 38 jaar oud.
Getuige bij:
07-09-1828     doop Ingetje van Elswijk (ook van Elleswijk) (1828-1830) [zie XI-i,1]     [moeder]

09-03-1834     doop Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (1834-1883) [zie XII-k]     [moeder]

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 28-12-1838 in Benthuizen met Jannetje van Markesteyn, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op 14-01-1813 in Zevenhuizen, dochter van Reinier van Markesteyn en Maria Ouweneel.
Notitie bij Jannetje: Zij had van een onbekende man 2 zonen en óón dochter
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Ingetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 21-08-1828 in Benthuizen. Zij is gedoopt op 07-09-1828 in Benthuizen. Bij de doop van Ingetje was de volgende getuige aanwezig: Antje Kreine de Hoog (1799-1837) [zie XI-i] [moeder]. Ingetje is overleden op 28-04-1830 in Benthuizen, 1 jaar oud.
2 Ingetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 20-04-1831 in Benthuizen. Volgt XII-j.
3 Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 22-02-1834 in Benthuizen. Volgt XII-k.
Kinderen van Johannes en Jannetje:
4 Reinier van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 21-02-1840 in Benthuizen. Volgt XII-l.
5 Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 08-05-1841 in Benthuizen. Volgt XII-m.
6 Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 16-08-1842 in Benthuizen. Zij is gedoopt op 02-10-1842 in Benthuizen. Maria is overleden op 24-06-1845 in Benthuizen, 2 jaar oud.
7 Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-06-1844 in Benthuizen. Volgt XII-n.
8 Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 03-09-1845 in Benthuizen. Volgt XII-o.
9 Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 01-11-1847 in Benthuizen. Zij is gedoopt op 21-11-1947 in Benthuizen. Maria is overleden op 29-06-1866 in Benthuizen, 18 jaar oud.
10 Adriana van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 06-04-1850 in Benthuizen. Volgt XII-p.
11 Willem van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-07-1851 in Benthuizen. Volgt XII-q.
XII-a Susanna Adriana van Elswijk is geboren op 23-05-1849 in Wateringen, dochter van Cornelis van Elswijk (zie XI-a) en Maria Geertruida Glosbach. Susanna is overleden op 27-04-1878 in Wateringen, 28 jaar oud. Susanna trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1875 in Wateringen met Jacobus van Bergenhenegouwen, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 04-05-1847 in Monster. Jacobus is overleden op 15-04-1924 in Monster, 76 jaar oud.
Kinderen van Susanna en Jacobus:
1 Cornelia Catharina van Bergenhenegouwen, geboren op 28-03-1876 in Loosduinen.
2 Maria Lamberdina van Bergenhenegouwen, geboren op 19-09-1877 in Monster.
XII-b Hendrikus van Elswijk is geboren op 25-09-1850 in Wateringen, zoon van Cornelis van Elswijk (zie XI-a) en Maria Geertruida Glosbach. Hendrikus is overleden op 13-11-1920 in Monster, 70 jaar oud. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1877 in Naaldwijk met Appolonia Helena Tetteroo, 29 jaar oud. Appolonia is geboren op 15-05-1848 in Naaldwijk, dochter van Johannes Tetteroo en Gerarda Kruijk. Appolonia is overleden op 21-04-1922 in Monster, 73 jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Appolonia:
1 Cornelis Johannis van Elswijk, geboren op 12-10-1878 in Monster. Volgt XIII-a.
2 Gerarda Maria van Elswijk, geboren op 05-01-1880 in Monster. Volgt XIII-b.
3 Maria Theodora van Elswijk, geboren op 11-03-1882 in Monster. Volgt XIII-c.
4 Catharina Suzanna van Elswijk, geboren op 13-09-1883 in Monster. Catharina is overleden op 18-07-1885 in Monster, 1 jaar oud.
5 Hendricus Matheus van Elswijk, geboren op 07-11-1884 in Monster. Hendricus is overleden op 17-04-1885 in Monster, 5 maanden oud.
6 Cornelia van Elswijk, geboren op 03-10-1886 in Naaldwijk. Volgt XIII-d.
7 Hendrikus Leonardus van Elswijk, geboren op 08-03-1888 in Monster. Hendrikus is overleden op 05-08-1888 in Monster, 4 maanden oud.
8 Johannes Petrus van Elswijk, geboren op 06-05-1889 in Monster. Volgt XIII-e.
9 Hendrikus Johannes van Elswijk, geboren op 24-07-1891 in Monster. Hendrikus is overleden op 09-08-1891 in Monster, 16 dagen oud.
10 Hendrikus Cornelis van Elswijk, geboren op 05-03-1894 in Monster. Volgt XIII-f.
XII-c Hilletje (van) Elswijk is geboren op 16-01-1815 in De Lier, dochter van Johannes (Jan) Elswijk (zie XI-c) en Pleuntje Kool. Zij is gedoopt op 18-01-1815 in De Lier. Hilletje is overleden op 16-10-1859 in Benthuizen, 44 jaar oud. Hilletje trouwde, 21 jaar oud, op 16-01-1836 in Maasland met Arie Buijs, 21 jaar oud. Arie is geboren op 31-08-1814 in Bergschenhoek. Arie is overleden op 03-11-1875 in Benthuizen, 61 jaar oud.
XII-d Pieternelletje (van) Elswijk is geboren op 28-09-1816 in De Lier, dochter van Johannes (Jan) Elswijk (zie XI-c) en Pleuntje Kool. Pieternelletje is overleden op 12-10-1859 in Maasland, 43 jaar oud.
Notitie bij Pieternelletje: Jannetje Elswijk woont van 1-5-1847 tot 1-10-1847 (gedurende haar zwagerschap) bij haar zuster Pieternelletje ELSWIJK en diens man WIllem van VLIET te Maasland
Pieternelletje trouwde, 25 jaar oud, op 04-12-1841 in Maasland met Willem van Vliet, 31 jaar oud. Hij is gedoopt op 05-08-1810 in Vlaardingen.
XII-e Cornelis (van) Elswijk is geboren op 06-11-1818 in De Lier, zoon van Johannes (Jan) Elswijk (zie XI-c) en Pleuntje Kool. Cornelis is overleden op 26-03-1878 in De Lier, 59 jaar oud. Cornelis trouwde, 48 jaar oud, op 31-05-1867 in De Lier met Wilhelmina Verel, ongeveer 40 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1827 in Naaldwijk. Wilhelmina is overleden op 08-01-1905 in Maasland, ongeveer 78 jaar oud.
Kind van Cornelis en Wilhelmina:
1 Pleuntje (van) Elswijk, geboren op 31-03-1869 in De Lier. Volgt XIII-g.
XII-f Jannetje (van) Elswijk is geboren op 03-01-1825 in De Lier, dochter van Johannes (Jan) Elswijk (zie XI-c) en Pleuntje Kool.
Notitie bij Jannetje: Jannetje woont van 1-5-1847 tot 1-10-1847 (gedurende haar zwagerschap) bij haar zuster Pieternelletje ELSWIJK en diens man WIllem van VLIET te Maasland
Jannetje trouwde met Willem van Die. Willem is geboren op 13-08-1823 in Naaldwijk. Willem is overleden op 08-06-1883 in Rheden, 59 jaar oud.
Kind van Jannetje uit onbekende relatie:
1 Jan (van) Elswijk, geboren op 05-10-1847 in De Lier. Volgt XIII-h.
XII-g Trijntje (van) Elswijk is geboren op 05-05-1830 in De Lier, dochter van Johannes (Jan) Elswijk (zie XI-c) en Pleuntje Kool. Trijntje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 25-03-1859 in Monster met Willem van der Mark.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 29-03-1883 in Benthuizen met Arie Qualm.
Kind van Trijntje uit onbekende relatie:
1 Pleuntje Elswijk, geboren op 10-08-1853 in De Lier. Pleuntje is overleden op 26-09-1853 in De Lier, 1 maand oud.
XII-h Teuntje (van) Elswijk is geboren op 01-07-1835 in De Lier, dochter van Johannes (Jan) Elswijk (zie XI-c) en Pleuntje Kool. Teuntje is overleden op 13-01-1895 in De Lier, 59 jaar oud. Teuntje trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1865 in De Lier met Jan de Jong, 25 jaar oud. Jan is geboren op 18-06-1839 in De Lier. Jan is overleden op 27-04-1885 in De Lier, 45 jaar oud.
XII-i Pieter van Elswijk is geboren op 07-07-1821 in Bergambacht, zoon van Pieter van Elswijk (zie XI-f) en Maria Bakker. Pieter is overleden op 27-10-1906 in Hazerswoude, 85 jaar oud. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 27-08-1841 in Hazerswoude met Wilhelmina van der Steen, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 23-05-1820 in Hazerswoude, dochter van Cornelis van der Steen en Neeltje Verkade. Wilhelmina is overleden op 10-08-1889 in Hazerswoude, 69 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Wilhelmina:
1 Neeltje van Elswijk, geboren op 23-07-1842 in Hazerswoude. Neeltje is overleden op 12-08-1842 in Hazerswoude, 20 dagen oud.
2 Pieter van Elswijk, geboren op 26-07-1843 in Hazerswoude. Volgt XIII-i.
3 Neeltje van Elswijk, geboren op 21-08-1845 in Hazerswoude. Neeltje is overleden op 07-03-1846 in Hazerswoude, 6 maanden oud.
4 Cornelis van Elswijk, geboren op 09-03-1849 in Hazerswoude. Volgt XIII-j.
5 Arie van Elswijk, geboren op 31-08-1851 in Hazerswoude. Volgt XIII-k.
6 Marinus van Elswijk, geboren op 24-11-1853 in Hazerswoude. Volgt XIII-l.
7 Adrianus van Elswijk, geboren op 17-10-1856 in Hazerswoude. Adrianus is overleden op 28-03-1875 in Hazerswoude, 18 jaar oud.
8 Abraham van Elswijk, geboren op 13-10-1860 in Hazerswoude. Volgt XIII-m.
9 Neeltje van Elswijk, geboren op 21-11-1863 in Hazerswoude. Neeltje is overleden op 31-08-1931 in Hazerswoude, 67 jaar oud.
XII-j Ingetje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 20-04-1831 in Benthuizen, dochter van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Antje Kreine de Hoog. Zij is gedoopt op 01-05-1831 in Benthuizen. Bij de doop van Ingetje was de volgende getuige aanwezig: Maria Bakker (1797-1842) [zie XI-f] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Ingetje is overleden op 10-12-1915 in Zegwaart, 84 jaar oud. Ingetje trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1855 in Hazerswoude met Cornelis Ouwerkerk.
XII-k Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 22-02-1834 in Benthuizen, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Antje Kreine de Hoog. Hij is gedoopt op 09-03-1834 in Benthuizen. Bij de doop van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Antje Kreine de Hoog (1799-1837) [zie XI-i] [moeder]. Lambertus is overleden op 15-10-1883 in Nieuwer-Amstel, 49 jaar oud. Lambertus trouwde, 27 jaar oud, op 14-03-1861 in Nootdorp met Neeltje van Wageningen, 22 jaar oud. Neeltje is geboren op 21-04-1838 in Nieuwkoop, dochter van Aart van Wageningen en Gerrigje Bloos. Neeltje is overleden op 21-09-1908 in Nieuwer-Amstel, 70 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Neeltje:
1 Johannes van Elswijk, geboren op 10-12-1861 in Mijdrecht. Volgt XIII-n.
2 Aart van Elswijk, geboren op 13-04-1863 in Mijdrecht. Volgt XIII-o.
3 Gerritje van Elswijk, geboren op 14-08-1864 in Mijdrecht. Volgt XIII-p.
4 Antje van Elswijk, geboren op 03-09-1866 in Mijdrecht. Volgt XIII-q.
5 Lambertus van Elswijk, geboren op 03-04-1869 in Mijdrecht. Volgt XIII-r.
6 Teunis van Elswijk, geboren op 17-06-1871 in Mijdrecht. Volgt XIII-s.
7 Marrigje Immetje van Elswijk, geboren op 29-07-1873 in Mijdrecht. Volgt XIII-t.
8 Neeltje van Elswijk, geboren op 01-06-1875 in Mijdrecht. Volgt XIII-u.
9 Pieter van Elswijk, geboren op 28-06-1877 in Nieuwkoop. Volgt XIII-v.
10 Immetje van Elswijk, geboren op 30-04-1879 in Nieuwkoop. Immetje is overleden op 30-03-1881 in Nieuwer-Amstel, 1 jaar oud.
11 Jannetje Maria van Elswijk, geboren op 20-09-1880 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIII-w.
XII-l Reinier van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 21-02-1840 in Benthuizen, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Jannetje van Markesteyn. Hij is gedoopt op 22-03-1840 in Benthuizen. Reinier trouwde met Aaltje Boer. Aaltje is geboren op 07-04-1841 in Ter Aar.
Kinderen van Reinier en Aaltje:
1 Trijntje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren omstreeks 1866 in Nieuwveen. Volgt XIII-x.
2 Geertruida van Elswijk, geboren op 30-04-1874 in Aalsmeer. Geertruida is overleden op 23-03-1875 in Aalsmeer, 10 maanden oud.
3 Geertruida van Elswijk, geboren op 18-10-1875 in Aalsmeer.
4 Adriana van Elswijk, geboren op 27-02-1877 in Aalsmeer. Volgt XIII-y.
XII-m Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 08-05-1841 in Benthuizen, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Jannetje van Markesteyn. Hij is gedoopt op 30-05-1841 in Benthuizen. Adrianus is overleden op 12-12-1916 in Zoetermeer, 75 jaar oud. Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1868 in Benthuizen met Neeltje Hogervorst, 29 jaar oud. Neeltje is geboren op 15-01-1839 in Zegwaart. Neeltje is overleden op 22-01-1899 in Zoetermeer, 60 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Neeltje:
1 Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 15-02-1869 in Benthuizen. Zij is gedoopt op 14-03-1869 in Benthuizen. Jannetje is overleden op 23-04-1876 in Zoetermeer, 7 jaar oud.
2 Jannetje van Elswijk, geboren op 20-05-1877 in Zoetermeer. Jannetje is overleden op 18-12-1891 in Zoetermeer, 14 jaar oud.
XII-n Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 10-06-1844 in Benthuizen, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Jannetje van Markesteyn. Hij is gedoopt op 28-07-1844 in Benthuizen. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 11-11-1865 in Zoetermeer met Cornelia Poot, 17 jaar oud. Cornelia is geboren op 07-05-1848 in Zoetermeer. Cornelia is overleden in 1929 in Hazerswoude, 80 of 81 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 05-02-1866 in Benthuizen. Volgt XIII-z.
2 Petronella (Pietje) van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 07-04-1867 in Benthuizen. Volgt XIII-aa.
3 Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 24-12-1868 in Benthuizen. Zij is gedoopt op 17-01-1869 in Benthuizen. Maria is overleden op 21-11-1870 in Benthuizen, 1 jaar oud.
4 Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-12-1870 in Benthuizen. Volgt XIII-ab.
5 Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 23-06-1873 in Benthuizen. Volgt XIII-ac.
6 Jacobus van Elswijk, geboren op 01-12-1878 in Benthuizen. Hij is gedoopt op 19-01-1879 in Benthuizen. Jacobus is overleden vóór 17-03-1884, ten hoogste 5 jaar oud.
7 Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 02-02-1881 in Benthuizen. Volgt XIII-ad.
8 Johanna van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 01-04-1882 in Benthuizen. Volgt XIII-ae.
9 Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 17-03-1884 in Benthuizen. Hij is gedoopt op 13-04-1884 in Benthuizen.
10 Cornelis van Elswijk, geboren op 19-06-1885 in Benthuizen. Hij is gedoopt op 26-07-1885 in Benthuizen.
11 Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-01-1887 in Benthuizen. Hij is gedoopt op 13-02-1887 in Benthuizen.
12 Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 24-04-1889 in Benthuizen. Zij is gedoopt op 09-06-1889 in Benthuizen.
XII-o Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 03-09-1845 in Benthuizen, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Jannetje van Markesteyn. Hij is gedoopt op 14-09-1845 in Benthuizen. Bij de doop van Bastiaan was de volgende getuige aanwezig: Adriaantje van der Star. Bastiaan is overleden op 24-11-1904 in Zegwaart, 59 jaar oud. Bastiaan trouwde, 24 jaar oud, op 22-10-1869 in Zoetermeer met Cornelia van Oostrum, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bastiaan en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Meindert Hermanus Begeer, Cornelis Leonardus Jacobus Bos, Aart Schaap en Jacobus Wieriks. Cornelia is geboren op 21-03-1845 in Zevenhuizen, dochter van Pieter van Oostrum en Pietertje Groeneveld.
Kinderen van Bastiaan en Cornelia:
1 Johannes van Elleswijk, geboren op 28-03-1870 in Zoetermeer. Volgt XIII-af.
2 Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 15-02-1872 in Zegwaart. Volgt XIII-ag.
3 Jannetje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 12-03-1874 in Zegwaart. Jannetje is overleden op 18-03-1906 in Zegwaart, 32 jaar oud.
4 Pietje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 31-03-1876 in Zegwaart.
5 Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 07-05-1878 in Zegwaart. Volgt XIII-ah.
6 Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 16-12-1880 in Zegwaart. Volgt XIII-ai.
XII-p Adriana van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 06-04-1850 in Benthuizen, dochter van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Jannetje van Markesteyn. Zij is gedoopt op 05-05-1850 in Benthuizen. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 10-04-1874 met Elias Rietveld.
XII-q Willem van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 14-07-1851 in Benthuizen, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XI-i) en Jannetje van Markesteyn. Hij is gedoopt op 18-07-1851 in Benthuizen. Willem is overleden op 05-01-1936 in Zoetermeer, 84 jaar oud. Willem trouwde met Jannetje Langelaan. Jannetje is geboren in 1855 in Pijnacker, dochter van Dingeman Langelaan en Maria Riem. Jannetje is overleden op 18-12-1901 in Zegwaart, 45 of 46 jaar oud.
Kinderen van Willem en Jannetje:
1 Jannetje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren in 1879 in Rotterdam. Volgt XIII-aj.
2 Dingeman Johannis van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 07-02-1880 in Benthuizen. Hij is gedoopt op 07-03-1880 in Benthuizen.
Getuige bij:
19-11-1909     huwelijk Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1884) en Aria Kruithof (geb. 1884) [zie XIII-ak]     [broer bruidegom]

3 Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 06-01-1884 in Zegwaart. Volgt XIII-ak.
4 Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 05-10-1886 in Zegwaart. Volgt XIII-al.
5 Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 31-05-1889 in Zegwaart. Volgt XIII-am.
6 Martijntje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 25-08-1892 in Zegwaart. Martijntje is overleden op 07-?-1893 in Zegwaart, 3 maanden oud.
XIII-a Cornelis Johannis van Elswijk is geboren op 12-10-1878 in Monster, zoon van Hendrikus van Elswijk (zie XII-b) en Appolonia Helena Tetteroo. Cornelis is overleden op 06-05-1952 in Naaldwijk, 73 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1902 in Naaldwijk met Hendrika Hilversum, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 15-03-1878 in Naaldwijk, dochter van Hermanus Hilversum en Anna Bijleveld. Hendrika is overleden op 19-04-1914 in Naaldwijk, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 14-11-1914 in Naaldwijk met Aaltje Elderhuis, ongeveer 92 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1822 in Oostzaan.
Kinderen van Cornelis en Hendrika:
1 Hendrikus Jozephus van Elswijk, geboren op 02-03-1903 in Monster. Volgt XIV-a.
2 Johanna Everdina Josephina van Elswijk, geboren op 09-03-1904 in Naaldwijk. Johanna is overleden op 26-03-1905 in Naaldwijk, 1 jaar oud.
3 Hermanus Johannes van Elswijk, geboren op 11-04-1905 in Naaldwijk.
4 Apolonia Wilhelmina Maria van Elswijk, geboren op 16-04-1906 in Naaldwijk. Apolonia is overleden op 06-05-1907 in Naaldwijk, 1 jaar oud.
5 Jacobus Everhardus van Elswijk, geboren op 29-09-1907 in Naaldwijk. Volgt XIV-b.
6 Wilhelmus Marinus van Elswijk, geboren op 20-04-1909 in Naaldwijk. Wilhelmus is overleden op 08-12-1909 in Naaldwijk, 7 maanden oud.
7 Johannes Gerardus van Elswijk, geboren op 05-09-1910 in Naaldwijk. Johannes is overleden op 16-05-1933 in Naaldwijk, 22 jaar oud.
8 Appolonia J.G. van Elswijk, geboren op 01-12-1911 in Naaldwijk. Volgt XIV-c.
9 Marinus C. van Elswijk, geboren op 17-04-1914 in Naaldwijk. Volgt XIV-d.
Kind van Cornelis en Aaltje:
10 Bernardus Nicolaas Engelbertus van Elswijk, geboren op 04-08-1921 in Naaldwijk. Bernardus is overleden op 09-08-1921 in Naaldwijk, 5 dagen oud.
XIII-b Gerarda Maria van Elswijk is geboren op 05-01-1880 in Monster, dochter van Hendrikus van Elswijk (zie XII-b) en Appolonia Helena Tetteroo. Gerarda is overleden op 02-03-1948 in Naaldwijk, 68 jaar oud. Gerarda trouwde, 21 jaar oud, op 29-06-1901 in Monster met Johannes van Gaalen, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 07-07-1872 in Wateringen.
XIII-c Maria Theodora van Elswijk is geboren op 11-03-1882 in Monster, dochter van Hendrikus van Elswijk (zie XII-b) en Appolonia Helena Tetteroo. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1903 in Monster met Wilhelmus Hendrikus Lelieveld, 23 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 23-09-1879 in Monster.
XIII-d Cornelia van Elswijk is geboren op 03-10-1886 in Naaldwijk, dochter van Hendrikus van Elswijk (zie XII-b) en Appolonia Helena Tetteroo. Cornelia is overleden op 15-05-1978 in Naaldwijk, 91 jaar oud. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 07-09-1907 in Monster met Marinus van der Ende, 23 jaar oud. Marinus is geboren op 12-02-1884 in Naaldwijk.
Kinderen van Cornelia en Marinus:
1 Gerardus Marinus van der Ende, geboren op 21-02-1908 in Naaldwijk.
2 Henricus Leonardus van der Ende, geboren op 08-02-1909 in Naaldwijk. Henricus is overleden in 1985, 75 of 76 jaar oud.
3 Leonardus van den Ende, geboren op 05-09-1913 in Naaldwijk. Leonardus is overleden op 04-01-1914 in Naaldwijk, 3 maanden oud.
4 Leonardus van der Ende, geboren op 02-02-1916 in Naaldwijk. Leonardus is overleden op 29-07-1995 in Naaldwijk, 79 jaar oud.
5 Henrica Alida Antonia van der Ende, geboren op 16-12-1919 in Naaldwijk. Henrica is overleden op 25-03-2004 in Naaldwijk, 84 jaar oud.
XIII-e Johannes Petrus van Elswijk is geboren op 06-05-1889 in Monster, zoon van Hendrikus van Elswijk (zie XII-b) en Appolonia Helena Tetteroo. Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 23-06-1911 in Wateringen met Wilhelmina Hilgerson, 19 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-02-1892 in Wateringen. Wilhelmina is overleden op 09-11-1951 in Delft, 59 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 08-04-1953 met Antonia van Oorschot, 46 jaar oud. Antonia is geboren op 31-01-1907.
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Hendricus Johannes (Henk) van Elswijk, geboren op 24-06-1912 in Monster. Volgt XIV-e.
2 Johannes Bartholomeus van Elswijk, geboren in 09-1913 in Monster. Johannes is overleden op 05-03-1914 in Monster, 6 maanden oud.
3 Cornelis van Elswijk, geboren in 1917. Volgt XIV-f.
4 Adrianus Johannes van Elswijk, geboren in 07-1917 in Monster. Adrianus is overleden op 02-03-1918 in Monster, 8 maanden oud.
5 Gerarda Johanna van Elswijk, geboren op 24-04-1924 in Monster. Volgt XIV-g.
XIII-f Hendrikus Cornelis van Elswijk is geboren op 05-03-1894 in Monster, zoon van Hendrikus van Elswijk (zie XII-b) en Appolonia Helena Tetteroo. Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1919 in Monster met Johanna Maria Hogervorst, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 17-06-1894 in Monster.
Kind van Hendrikus en Johanna:
1 Gerardus Johannes van Elswijk, geboren in 05-1925 in Monster. Gerardus is overleden op 28-08-1925 in Monster, 3 maanden oud.
XIII-g Pleuntje (van) Elswijk is geboren op 31-03-1869 in De Lier, dochter van Cornelis (van) Elswijk (zie XII-e) en Wilhelmina Verel. Pleuntje is overleden op 02-04-1943 in Delft, 74 jaar oud. Pleuntje trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1897 in De Lier met Kors Voogt, ongeveer 31 jaar oud. Kors is geboren omstreeks 1866 in Rozenburg. Kors is overleden op 23-05-1920 in Maasland, ongeveer 54 jaar oud.
Kind van Pleuntje en Kors:
1 Maria Voogt, geboren op 19-06-1900 in Maasland. Maria is overleden op 01-12-1943 in Schiedam, 43 jaar oud.
XIII-h Jan (van) Elswijk is geboren op 05-10-1847 in De Lier, zoon van Jannetje (van) Elswijk (zie XII-f).
Notitie bij Jan: Jan woont bij zijn grootmoeder Pleuntje KOOL en gaat na het huwelijk van zijn moeder niet mee naar Naaldwijk. Hij is diverse malen getuige bij huwelijken van zijn halfbroers en zusters
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 03-03-1872 in Loosduinen met Gerritje Helena van Uffelen, 25 jaar oud. Gerritje is geboren op 22-02-1847 in Loosduinen.
Kinderen van Jan en Gerritje:
1 Carolina Johanna Elswijk, geboren op 01-07-1872 in Loosduinen.
2 Susanna Elswijk, geboren op 11-09-1873 in Loosduinen.
3 Johannes Carel Elswijk, geboren op 13-01-1875 in Loosduinen.
4 Pieter Elswijk, geboren op 06-05-1876 in Loosduinen. Pieter is overleden op 28-05-1877 in Loosduinen, 1 jaar oud.
5 Carolina Elswijk, geboren op 10-08-1877 in Loosduinen.
6 Pieter Elswijk, geboren op 20-11-1878 in Loosduinen. Pieter is overleden op 26-09-1879 in Loosduinen, 10 maanden oud.
7 Pieter Elswijk, geboren op 06-03-1880 in Loosduinen.
XIII-i Pieter van Elswijk is geboren op 26-07-1843 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XII-i) en Wilhelmina van der Steen. Pieter is overleden op 08-01-1910 in Hazerswoude, 66 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1867 met Magchteltje de Gelder. Magchteltje is een dochter van Jan de Gelder en Hendrina Rademaker.
Kinderen van Pieter en Magchteltje:
1 Willemijntje van Elswijk, geboren op 19-01-1868 in Hazerswoude. Volgt XIV-h.
2 Henderijntje van Elswijk, geboren op 29-09-1869 in Hazerswoude. Volgt XIV-i.
3 Pieter van Elswijk, geboren op 01-01-1872 in Hazerswoude. Volgt XIV-j.
4 Jannetje van Elswijk, geboren op 13-06-1874 in Hazerswoude. Volgt XIV-k.
5 Abraham van Elswijk, geboren op 24-01-1877 in Hazerswoude. Volgt XIV-l.
6 Jacobus van Elswijk, geboren op 12-06-1881 in Hazerswoude. Volgt XIV-m.
7 Adrianus van Elswijk, geboren op 01-05-1886 in Hazerswoude. Volgt XIV-n.
8 Jan Johannes van Elswijk, geboren op 06-12-1888 in Hazerswoude. Volgt XIV-o.
XIII-j Cornelis van Elswijk is geboren op 09-03-1849 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XII-i) en Wilhelmina van der Steen. Cornelis is overleden op 08-02-1937 in Hazerswoude, 87 jaar oud. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 11-11-1870 in Hazerswoude met Johanna van Gog, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 05-02-1849 in Hazerswoude. Johanna is overleden op 08-02-1937 in Hazerswoude, 88 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Aaltje van Elswijk, geboren op 09-01-1874 in Hazerswoude.
2 Adriana van Elswijk, geboren op 31-07-1875 in Hazerswoude. Adriana is overleden op 20-04-1877 in Hazerswoude, 1 jaar oud.
3 Pieter Cornelis van Elswijk, geboren op 31-12-1876 in Hazerswoude. Pieter is overleden op 07-04-1877 in Hazerswoude, 3 maanden oud.
4 Pieter van Elswijk, geboren op 18-08-1878 in Hazerswoude.
5 Cornelis van Elswijk, geboren op 27-11-1881 in Hazerswoude. Cornelis is overleden op 09-09-1883 in Hazerswoude, 1 jaar oud.
6 Cornelis van Elswijk, geboren op 01-08-1884 in Hazerswoude.
7 Adriana van Elswijk, geboren op 27-05-1887 in Hazerswoude. Adriana is overleden op 25-02-1889 in Hazerswoude, 1 jaar oud.
8 Margaretha van Elswijk, geboren op 03-09-1889 in Hazerswoude.
XIII-k Arie van Elswijk is geboren op 31-08-1851 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XII-i) en Wilhelmina van der Steen. Arie trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1877 in Hazerswoude met Louise Cornelia van Weeren.
Kinderen van Arie en Louise:
1 Willemijntje van Elswijk, geboren op 26-02-1879 in Hazerswoude. Willemijntje is overleden op 14-06-1879 in Hazerswoude, 3 maanden oud.
2 Jacoba Catharina van Elswijk, geboren op 05-05-1880 in Hazerswoude. Jacoba is overleden op 01-02-1881 in Hazerswoude, 8 maanden oud.
3 Willemina van Elswijk, geboren op 24-09-1881 in Hazerswoude.
4 Jacoba Catharina van Elswijk, geboren op 17-06-1883 in Hazerswoude.
5 Pietje van Elswijk, geboren op 05-11-1885 in Hazerswoude. Volgt XIV-p.
XIII-l Marinus van Elswijk is geboren op 24-11-1853 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XII-i) en Wilhelmina van der Steen. Marinus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1876 met Maria Vos. Maria is een dochter van Cornelis Vos en Cornelia Sints.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 03-01-1896 in Zevenhuizen met Pieternella van Rijs, 41 jaar oud. Pieternella is geboren op 06-08-1854 in Zoeterwoude. Pieternella is overleden op 07-10-1931 in Zevenhuizen, 77 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Maria:
1 Willemijntje van Elswijk, geboren op 21-08-1876 in Hazerswoude.
2 Cornelia van Elswijk, geboren op 05-10-1878 in Hazerswoude. Cornelia is overleden op 27-12-1892 in Hazerswoude, 14 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overleden door een klap van de molenwiek
3 Pieter van Elswijk, geboren op 24-01-1882 in Hazerswoude. Volgt XIV-q.
4 Jannetje van Elswijk, geboren op 14-11-1884 in Hazerswoude. Jannetje is overleden op 27-05-1885 in Hazerswoude, 6 maanden oud.
5 Cornelis van Elswijk, geboren op 25-10-1888 in Hazerswoude.
Kind van Marinus en Pieternella:
6 Cornelia van Elswijk, geboren op 15-03-1897 in Zevenhuizen. Volgt XIV-r.
XIII-m Abraham van Elswijk is geboren op 13-10-1860 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XII-i) en Wilhelmina van der Steen. Abraham is overleden op 13-07-1951 in Sassenheim, 90 jaar oud. Abraham trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1882 in Hazerswoude met Margaretha Brouwer, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op 10-10-1855 in Broek C.a., dochter van Bastiaan Brouwer en Jannetje Galjee. Margaretha is overleden op 19-06-1933 in Sassenheim, 77 jaar oud. Zij is begraven op 23-06-1933 in Sassenheim.
Kinderen van Abraham en Margaretha:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 01-07-1882 in Hazerswoude. Volgt XIV-s.
2 Bastiaan van Elswijk, geboren op 03-02-1884 in Hazerswoude. Bastiaan is overleden op 11-02-1884 in Hazerswoude, 8 dagen oud.
3 Willemijntje van Elswijk, geboren op 01-02-1885 in Hazerswoude. Volgt XIV-t.
4 Bastiaan van Elswijk, geboren op 29-04-1886 in Hazerswoude. Volgt XIV-u.
5 Arie Adrianus van Elswijk, geboren op 05-05-1889 in Hazerswoude. Volgt XIV-v.
6 Jan van Elswijk, geboren op 08-03-1891 in Hazerswoude. Jan is overleden op 03-11-1891 in Hazerswoude, 7 maanden oud.
7 Jan van Elswijk, geboren op 25-07-1892 in Hazerswoude. Volgt XIV-w.
8 Abraham van Elswijk, geboren op 15-06-1897 in Hazerswoude. Abraham is overleden op 24-08-1898 in Hazerswoude, 1 jaar oud.
XIII-n Johannes van Elswijk is geboren op 10-12-1861 in Mijdrecht, zoon van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Johannes is overleden op 22-10-1944 in Nieuwer-Amstel, 82 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 26-03-1884 in Nieuwer-Amstel met Antje van Breemen, 24 jaar oud. Antje is geboren op 28-08-1859 in Nieuwer-Amstel. Antje is overleden op 31-07-1902 in Amsterdam, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 02-12-1903 in Nieuwer-Amstel met Frouwke Venema, 41 jaar oud. Frouwke is geboren op 20-02-1862 in Ezinge.
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Bertha van Elswijk, geboren op 06-03-1885 in Nieuwer-Amstel. Bertha is overleden op 07-08-1885 in Nieuwer-Amstel, 5 maanden oud.
2 Jacobus van Elswijk, geboren op 15-05-1886 in Nieuwer-Amstel. Jacobus is overleden op 01-08-1886 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud.
3 Lambertha Cornelia van Elswijk, geboren op 11-08-1887 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-x.
4 Jacobus Mannus van Elswijk, geboren op 25-08-1888 in Nieuwer-Amstel. Jacobus is overleden op 10-10-1888 in Nieuwer-Amstel, 1 maand oud.
5 Jacobus van Elswijk, geboren op 30-07-1889 in Nieuwer-Amstel. Jacobus is overleden op 16-09-1890 in Nieuwer-Amstel, 1 jaar oud.
6 Gerrit van Elswijk, geboren op 10-09-1890 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-y.
7 Jacobus Johannes van Elswijk, geboren op 03-03-1893 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-z.
8 Marinus (Mark) van Elswijk, geboren op 17-09-1894 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-aa.
9 Antje Adriana van Elswijk, geboren op 15-10-1896 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-ab.
10 Cornelia van Elswijk, geboren op 05-12-1899 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden op 06-12-1899 in Nieuwer-Amstel, 1 dag oud.
Kind van Johannes en Frouwke:
11 Jannetje Eltje Frouwke van Elswijk, geboren na 1903 in Nieuwer-Amstel. Jannetje is overleden op 30-07-1905 in Nieuwer-Amstel, ten hoogste 2 jaar oud.
XIII-o Aart van Elswijk is geboren op 13-04-1863 in Mijdrecht, zoon van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Aart trouwde, 30 jaar oud, op 24-05-1893 in Nieuwer-Amstel met Neeltje Palenstijn. Neeltje is geboren in Blokker.
XIII-p Gerritje van Elswijk is geboren op 14-08-1864 in Mijdrecht, dochter van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1886 in Haarlemmermeer met Cornelis van den Kommer, 24 of 25 jaar oud. Cornelis is geboren in 1861 in Haarlemmermeer.
XIII-q Antje van Elswijk is geboren op 03-09-1866 in Mijdrecht, dochter van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Antje is overleden op 10-01-1895 in Nieuwer-Amstel, 28 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1893 in Nieuwer-Amstel met Hendrik Roosendaal.
XIII-r Lambertus van Elswijk is geboren op 03-04-1869 in Mijdrecht, zoon van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Lambertus is overleden op 02-04-1936 in Nieuwer-Amstel, 66 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1936 in Nieuwer-Amstel. Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op 16-09-1897 in Aalsmeer met Maria van Langeraad, 23 jaar oud. Maria is geboren op 23-02-1874 in Zonnemaire, dochter van Nikolaas van Langeraad en Anna de Vrieze. Maria is overleden op 18-03-1930 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Maria:
1 Neeltje Lambertha van Elswijk, geboren op 21-07-1898 in Aalsmeer. Volgt XIV-ac.
2 Anna Clasina van Elswijk, geboren op 22-09-1899 in Aalsmeer. Volgt XIV-ad.
3 Lambertus van Elswijk, geboren op 25-02-1901 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-ae.
4 Clasina Laurentina van Elswijk, geboren op 29-11-1906 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-af.
5 Johannes Nicolaas van Elswijk, geboren op 07-11-1908 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-ag.
XIII-s Teunis van Elswijk is geboren op 17-06-1871 in Mijdrecht, zoon van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Teunis is overleden op 16-12-1952 in Zevenhoven, 81 jaar oud. Teunis trouwde, 29 jaar oud, op 15-03-1901 in Mijdrecht met Willemijntje Verveer, 23 jaar oud. Willemijntje is geboren op 27-01-1878 in Heerjansdam. Willemijntje is overleden op 14-08-1947 in Mijdrecht, 69 jaar oud.
Kind van Teunis en Willemijntje:
1 Neeltje van Elswijk, geboren in 1901 in Mijdrecht. Volgt XIV-ah.
XIII-t Marrigje Immetje van Elswijk is geboren op 29-07-1873 in Mijdrecht, dochter van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Marrigje is overleden op 24-04-1955 in Nieuwer-Amstel, 81 jaar oud. Marrigje trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1895 in Mijdrecht met Willem van Vliet, 24 jaar oud. Willem is geboren op 21-07-1870 in Wilnis, zoon van Willem van Vliet en Leentje van Kreuningen. Willem is overleden op 30-05-1931 in Nieuwer-Amstel, 60 jaar oud.
XIII-u Neeltje van Elswijk is geboren op 01-06-1875 in Mijdrecht, dochter van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Neeltje is overleden op 30-11-1957 in Mijdrecht, 82 jaar oud. Zij is begraven op 04-12-1957 in Uithoorn. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1901 in Mijdrecht met Cornelis van Veen, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 30-09-1878 in Mijdrecht.
XIII-v Pieter van Elswijk is geboren op 28-06-1877 in Nieuwkoop, zoon van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Pieter is overleden op 13-10-1961 in Haarlemmermeer, 84 jaar oud. Hij is begraven op 18-10-1961 in Amsterdam. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 17-03-1899 in Mijdrecht met Niesje van Vliet, 21 jaar oud. Niesje is geboren op 18-03-1877 in Wilnis, dochter van Willem van Vliet en Leentje van Kreuningen. Niesje is overleden op 02-11-1957 in Haarlem, 80 jaar oud. Zij is begraven op 07-11-1957 in Amsterdam.
Kinderen van Pieter en Niesje:
1 Neeltje van Elswijk, geboren op 13-07-1899 in Mijdrecht. Volgt XIV-ai.
2 Willem van Elswijk, geboren op 21-10-1900 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-aj.
3 Gerritje van Elswijk, geboren op 12-10-1905 in Mijdrecht. Volgt XIV-ak.
4 Leentje van Elswijk, geboren op 07-07-1907 in Mijdrecht. Volgt XIV-al.
5 Lambertus van Elswijk, geboren op 13-03-1909 in Uithoorn. Volgt XIV-am.
6 Cornelia van Elswijk, geboren op 16-08-1912 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-an.
7 Johannes van Elswijk, geboren op 27-05-1915 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-ao.
8 Leendert van Elswijk, geboren op 25-04-1917 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-ap.
XIII-w Jannetje Maria van Elswijk is geboren op 20-09-1880 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-k) en Neeltje van Wageningen. Jannetje is overleden op 19-08-1953 in Amsterdam, 72 jaar oud. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 25-03-1903 in Nieuwer-Amstel met Krijn Vreeken, 23 jaar oud. Krijn is geboren op 21-06-1879 in Aalsmeer. Krijn is overleden op 27-10-1918 in Nieuwer-Amstel, 39 jaar oud.
XIII-x Trijntje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren omstreeks 1866 in Nieuwveen, dochter van Reinier van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-l) en Aaltje Boer. Trijntje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-05-1891 in Uithoorn met Pieter van der Does, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1859 in Katwijk.
XIII-y Adriana van Elswijk is geboren op 27-02-1877 in Aalsmeer, dochter van Reinier van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-l) en Aaltje Boer. Adriana is overleden op 29-10-1954 in Nieuwer-Amstel, 77 jaar oud. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1897 in Aalsmeer met Dirk Koppenol, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 05-06-1874 in Zevenhoven. Dirk is overleden op 06-09-1919 in Uithoorn, 45 jaar oud.
XIII-z Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 05-02-1866 in Benthuizen, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-n) en Cornelia Poot. Zij is gedoopt op 25-03-1866 in Benthuizen. Jannetje is overleden op 19-06-1936 in Zoetermeer, 70 jaar oud. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1890 in Benthuizen met Leendert Groeneweg, 28 jaar oud. Leendert is geboren op 07-02-1862 in Zegwaart. Leendert is overleden op 03-04-1939 in Zoetermeer, 77 jaar oud.
XIII-aa Petronella (Pietje) van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 07-04-1867 in Benthuizen, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-n) en Cornelia Poot. Zij is gedoopt op 28-04-1867 in Benthuizen. Pietje is overleden vóór 1940, ten hoogste 73 jaar oud. Pietje trouwde, 17 jaar oud, op 17-09-1884 in Benthuizen met Arie van Reeuwijk, 19 jaar oud. Arie is geboren op 26-12-1864 in Zoetermeer.
Kind van Pietje en Arie:
1 Cornelia van Reeuwijk, geboren in 1888 in Zegwaard. Volgt XIV-aq.
XIII-ab Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 14-12-1870 in Benthuizen, zoon van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-n) en Cornelia Poot. Hij is gedoopt op 26-02-1871 in Benthuizen. Pieter is overleden op 23-06-1940 in Haarlem, 69 jaar oud.
Getuige bij:
25-05-1900     huwelijk Willem van Gent en Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1881) [zie XIII-ad]     [broer bruid]

Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1897 in Aalsmeer met Neeltje Johanna Vreeken, 19 jaar oud. Neeltje is geboren op 08-06-1877 in Aalsmeer.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
1 Pieter van Elswijk, geboren vóór 1905.
2 Willem van Elswijk, geboren op 17-03-1905 in Haarlem. Volgt XIV-ar.
3 Krijn van Elswijk, geboren in 1914.
XIII-ac Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 23-06-1873 in Benthuizen, zoon van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-n) en Cornelia Poot. Hij is gedoopt op 10-08-1873 in Benthuizen.
Getuige bij:
25-05-1900     huwelijk Willem van Gent en Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1881) [zie XIII-ad]     [broer bruid]

Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 24-06-1903 in Haarlemmermeer met Wilhelmina Schreuders. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1911.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-10-1911 in Haarlem met Elisabeth Lijcklama, 30 of 31 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1880.
XIII-ad Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 02-02-1881 in Benthuizen, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-n) en Cornelia Poot. Zij is gedoopt op 19-06-1881 in Benthuizen. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 25-05-1900 in Benthuizen met Willem van Gent. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Louis Abelman, Adrianus van Gent, Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (1870-1940) [zie XIII-ab] [broer bruid] en Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1873) [zie XIII-ac] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: huwelijksafkondiging op 13-05-1900 en op 20-05-1900
XIII-ae Johanna van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 01-04-1882 in Benthuizen, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-n) en Cornelia Poot. Zij is gedoopt op 28-05-1882 in Benthuizen. Johanna begon een relatie met Cornelis van der Spek.
Notitie bij de relatie van Johanna en Cornelis: het betreft een buitenechtelijke relatie
Cornelis is geboren op 21-07-1862 in Pijnacker. Cornelis is overleden op 22-04-1945 in Benthuizen, 82 jaar oud.
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
1 Cornelis Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-05-1900 in Benthuizen. Hij is gedoopt op 03-02-1901 in Benthuizen.
XIII-af Johannes van Elleswijk is geboren op 28-03-1870 in Zoetermeer, zoon van Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-o) en Cornelia van Oostrum. Johannes is overleden op 18-02-1954 om 16:00 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1954 in Loosduinen. Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-10-1893 in Zegwaart met Cornelia van Ruitenberg, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm, Jacobus Kreft, Gijsbert Hendrik Mulder en Jan Rademaker. Cornelia is geboren op 22-09-1871 in Zegwaart. Cornelia is overleden op 07-02-1919 in ’s-Gravenhage, 47 jaar oud. Zij is begraven in ’s-Gravenhage.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 26-11-1919 in ’s-Gravenhage met Tannetje Reijnoudt, 41 jaar oud. Tannetje is geboren op 06-03-1878 in Nieuw- en Sint Joosland.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Cornelia Maria van Elleswijk, geboren op 26-02-1894 in Zegwaart. Cornelia is overleden op 09-03-1962 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-03-1962 in Velsen.
2 Maria Cornelia van Elleswijk, geboren op 05-12-1895 in Zegwaart. Maria is overleden op 01-11-1984 in Voorburg, 88 jaar oud. Zij is begraven op 05-11-1984 in ’s-Gravenhage.
3 Bastiaantje van Elleswijk, geboren op 19-11-1897 in Zegwaart.
4 Marijtje Gerritje van Elleswijk, geboren op 28-09-1900 in Zegwaart. Volgt XIV-as.
5 Johanna Jacoba van Elleswijk, geboren op 11-05-1902 in Zegwaart. Johanna is overleden op 05-04-1956 in ’s-Gravenhage, 53 jaar oud. Zij is begraven op 10-04-1956 in ’s-Gravenhage.
6 Jannetje Pietertje (Jannie) van Elleswijk, geboren op 24-08-1903 in Zegwaart. Jannie is overleden op 17-01-1981 in Heemstede, 77 jaar oud. Zij is begraven op 21-01-1981 in Heemstede.
Notitie bij Jannie: Ingetreden in de Congregatie van het H. Hart van Jezus op 30 juni 1927 te Moerdijk
Zuster Marie Bernadette 54 jaar kloosterleven
XIII-ag Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 15-02-1872 in Zegwaart, zoon van Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-o) en Cornelia van Oostrum. Pieter is overleden op 24-01-1948 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Hij is begraven op 28-01-1948 in ’s-Gravenhage. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 06-11-1896 in Zegwaart met Elbertha Maria Segers, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Elbertha waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kreft, Jan Rademaker, Pieter Sjardijn en Hermanus Vermeij. Elbertha is geboren op 01-03-1875 in Zoetermeer. Elbertha is overleden op 02-04-1938 in Voorburg, 63 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Elbertha:
1 Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 07-05-1897 in Zegwaart. Volgt XIV-at.
2 Cornelis van Elswijk, geboren op 17-11-1898 in Zegwaart.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aangifte gedaan door Dr. Abraham Meerburg wegens ziekte van de vader.
Cornelis is overleden op 08-03-1900 in Zegwaart, 1 jaar oud.
3 Alida Cornelia Petronella van Elswijk, geboren in 1899 in Rijnsaterwoude. Volgt XIV-au.
4 Leendert van Elswijk, geboren op 27-04-1901 in Zegwaart. Leendert is overleden op 09-06-1901 in Zegwaart, 1 maand oud.
5 Cornelia van Elswijk, geboren op 04-10-1902 in Zegwaart. Volgt XIV-av.
6 Leendert van Elswijk, geboren op 19-07-1904 in Zegwaart. Leendert is overleden op 18-09-1904 in Zegwaart, 1 maand oud.
7 Lena van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 26-03-1907 in Zegwaart. Volgt XIV-aw.
8 Jannetje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 15-11-1909 in Zegwaart. Volgt XIV-ax.
XIII-ah Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 07-05-1878 in Zegwaart, zoon van Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-o) en Cornelia van Oostrum. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 07-04-1904 in Zegwaart met Neeltje Maria Versloot, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm, Johannes van der Goes, Jan Rademaker en Teunis de Wilde. Neeltje is geboren op 31-01-1885 in Moekapelle.
Kinderen van Adrianus en Neeltje:
1 Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 01-01-1905 in Zegwaart. Volgt XIV-ay.
2 Nicolaas van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 18-03-1906 in Zegwaart.
Getuige bij:
10-01-1929     huwelijk Dirk van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1908) en Maria Rensen (geb. 1912) [zie XIV-ba]     [broer bruidegom]

3 Johannes Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 30-08-1907 in Zegwaart. Volgt XIV-az.
4 Dirk van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 23-12-1908 in Zegwaart. Volgt XIV-ba.
5 Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 31-07-1910 in Zegwaart. Cornelia is overleden op 13-04-1920 in Zegwaart, 9 jaar oud.
6 Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 04-08-1912 in Zegwaart. Volgt XIV-bb.
7 Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 12-04-1915 in Zegwaart. Pieter is overleden op 08-10-1915 in Zegwaart, 5 maanden oud.
8 Pietertje Dirkje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 17-01-1917 in Zegwaart.
9 Catharina van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 08-10-1918 in Zegwaart. Catharina is overleden vóór 1920, ten hoogste 2 jaar oud.
10 Catharina van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren in 1920 in Zegwaart. Volgt XIV-bc.
11 Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-06-1921 in Zegwaart. Volgt XIV-bd.
12 Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 04-05-1923 in Zegwaart. Pieter is overleden op 08-07-1923 in Zegwaart, 2 maanden oud.
13 Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-01-1925 in Zegwaart. Volgt XIV-be.
14 Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-01-1925 in Zegwaart. Volgt XIV-bf.
XIII-ai Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 16-12-1880 in Zegwaart, zoon van Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-o) en Cornelia van Oostrum. Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 06-11-1903 in Zegwaart met Saartje Verheul, 20 of 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Saartje waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm, Gijsbert Hendrik Mulder, Jan Rademaker en Jacobus Wieriks. Saartje is geboren in 1882 in Zoeterwoude.
Kinderen van Jacobus en Saartje:
1 Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 19-07-1904 in Zegwaart. Volgt XIV-bg.
2 Pietertje Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 27-04-1905 in Zegwaart. Volgt XIV-bh.
3 Cornelia Pietertje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 19-12-1907 in Zegwaart. Volgt XIV-bi.
4 Wilhelmina van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 31-05-1916 in Zegwaart.
XIII-aj Jannetje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren in 1879 in Rotterdam, dochter van Willem van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-q) en Jannetje Langelaan. Jannetje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 08-02-1901 in Zegwaart met Antonie de Graaff, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Graaff, Jan de Graaff, Simon Klaas Oudshoorn en Jan Rademaker. Antonie is geboren op 23-08-1878 in Moerkapelle.
Getuige bij:
19-07-1906     huwelijk Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1884) en Clazina Adriana de Graaff (1887-vóór 1909) [zie XIII-ak]     [zwager bruidegom]

19-11-1909     huwelijk Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1884) en Aria Kruithof (geb. 1884) [zie XIII-ak]     [zwager bruidegom]

XIII-ak Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 06-01-1884 in Zegwaart, zoon van Willem van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-q) en Jannetje Langelaan. Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 19-07-1906 in Zegwaart met Clazina Adriana de Graaff, 18 of 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Clazina waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm, Jan Rademaker, Jacobus Wieriks en Antonie de Graaff (geb. 1878) [zie XIII-aj] [zwager bruidegom]. Clazina is geboren in 1887 in Bleiswijk. Clazina is overleden vóór 19-11-1909, ten hoogste 22 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 19-11-1909 in Zegwaart met Aria Kruithof, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Aria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Gent, Teunis Kruithof, Antonie de Graaff (geb. 1878) [zie XIII-aj] [zwager bruidegom] en Dingeman Johannis van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1880) [zie XII-q,2] [broer bruidegom]. Aria is geboren op 05-01-1884 in Klaaswaal.
Kind van Johannes en Clazina:
1 Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-01-1907 in Zegwaart. Volgt XIV-bj.
Kinderen van Johannes en Aria:
2 Pietertje Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-10-1910 in Zegwaart. Volgt XIV-bk.
3 Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 03-08-1912 in Zoetermeer. Volgt XIV-bl.
4 Hendrik van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 26-03-1914 in Zoetermeer. Volgt XIV-bm.
5 Wilhelmina van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 07-09-1917 in Zoetermeer.
6 Dirk van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 06-08-1920 in Zoetermeer.
7 Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 03-02-1922 in Zoetermeer. Johannes is overleden op 12-03-1923 in Zoetermeer, 1 jaar oud.
8 Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 21-09-1923 in Zoetermeer.
9 Willem van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 13-05-1928 in Zoetermeer.
XIII-al Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 05-10-1886 in Zegwaart, dochter van Willem van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-q) en Jannetje Langelaan. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 25-02-1910 in Zegwaart met Jan de Haan, 32 of 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm, Abraham van den Haak, Arie van Leeuwen en Jacobus Wieriks. Jan is geboren in 1877 in Renton (USA).
XIII-am Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 31-05-1889 in Zegwaart, zoon van Willem van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XII-q) en Jannetje Langelaan. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 06-09-1912 in Zegwaart met Grietje van der Tas, 17 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm, Abraham van den Haak, Gijsbert Hendrik Mulder en Jacobus Wieriks. Grietje is geboren op 19-05-1895 in Zegwaart. Grietje is overleden op 14-01-1967 in Voorburg, 71 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Grietje:
1 Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 22-02-1913 in Zegwaart. Volgt XIV-bn.
2 Cornelis van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-02-1915 in Zegwaart.
3 Willem van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 23-08-1918 in Zegwaart. Willem is overleden op 12-11-1918 in Zegwaart, 2 maanden oud.
4 Willem van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 20-11-1919 in Zegwaart.
5 Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 14-01-1922 in Zegwaart.
6 Martijntje van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-01-1924 in Zegwaart.
7 Jacobus Jilles van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-03-1926 in Zegwaart.
8 M. van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren na 1927.
9 G. van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren na 1928.
10 T. van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren na 1928.
XIV-a Hendrikus Jozephus van Elswijk is geboren op 02-03-1903 in Monster, zoon van Cornelis Johannis van Elswijk (zie XIII-a) en Hendrika Hilversum. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 24-08-1929 in Monster met Anna Cornelia van Dijk, ongeveer 21 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1908 in Monster.
Kinderen van Hendrikus en Anna:
1 Cornelis Hermanus Johannes van Elswijk, geboren in 07-1932 in Naaldwijk. Cornelis is overleden op 15-08-1932 in Naaldwijk, 1 maand oud.
2 Gerardus Henrikus Jozephus van Elswijk, geboren op 29-12-1952 in Naaldwijk. Volgt XV-a.
XIV-b Jacobus Everhardus van Elswijk is geboren op 29-09-1907 in Naaldwijk, zoon van Cornelis Johannis van Elswijk (zie XIII-a) en Hendrika Hilversum. Hij is gedoopt op 30-09-1907 in Naaldwijk. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 19-08-1933 in Naaldwijk met Adriana Antonia Johanna van Vianen, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 17-12-1912 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Jacobus en Adriana:
1 Hendrica Cornelia Alida van Elswijk, geboren op 10-08-1934 in Naaldwijk. Volgt XV-b.
2 Juliana Bernardina Adriana van Elswijk, geboren op 07-01-1938 in Naaldwijk. Volgt XV-c.
3 Adriana Antonia Maria van Elswijk, geboren op 13-05-1939 in Naaldwijk. Volgt XV-d.
XIV-c Appolonia J.G. van Elswijk is geboren op 01-12-1911 in Naaldwijk, dochter van Cornelis Johannis van Elswijk (zie XIII-a) en Hendrika Hilversum. Appolonia is overleden op 09-04-1956 in Wateringen, 44 jaar oud. Appolonia:
(1) trouwde met Antonie N.L. Kortekaas. Antonie is geboren op 03-02-1903 in Wateringen.
(2) trouwde met Casper J.C. van Hees. Casper is geboren op 22-12-1908 in Leiden.
XIV-d Marinus C. van Elswijk is geboren op 17-04-1914 in Naaldwijk, zoon van Cornelis Johannis van Elswijk (zie XIII-a) en Hendrika Hilversum. Marinus trouwde met Hendrika J.M. van de Ven. Hendrika is geboren op 15-04-1913 in Rotterdam.
XIV-e Hendricus Johannes (Henk) van Elswijk is geboren op 24-06-1912 in Monster, zoon van Johannes Petrus van Elswijk (zie XIII-e) en Wilhelmina Hilgerson. Hij is gedoopt op 24-06-1912 in Monster. Henk is overleden op 05-06-1991 in Poeldijk, 78 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1991 in Poeldijk R.K. Begr.Plaats H.Bartholomeus.
Getuige bij:
10-04-1948     huwelijk Johannes Scholtes (1917-1962) en Gerarda Johanna van Elswijk (1924-1982) [zie XIV-g]     [broer bruid]

Henk trouwde, 25 jaar oud, op 17-07-1937 in Naaldwijk [bron: genlias] met Margaretha Engelina Scholtes, 25 jaar oud. Margaretha is geboren op 28-04-1912 in Naaldwijk. Zij is gedoopt op 28-04-1912 in Naaldwijk [bron: http://www.geocities.com/cbierman2003/pschulte/pschulte.htm]. Margaretha is overleden op 28-05-1999 in ’s-Gravenzande, 87 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-1999 in Poeldijk R.K. Begr.Plaats H.Bartholomeus.
Kind van Henk en Margaretha:
1 Apolinia Sophia Francisca van Elswijk, geboren in 02-1940 in Monster. Apolinia is overleden op 01-04-1940 in Monster, 2 maanden oud.
XIV-f Cornelis van Elswijk is geboren in 1917, zoon van Johannes Petrus van Elswijk (zie XIII-e) en Wilhelmina Hilgerson. Cornelis is overleden op 22-05-2005, 87 of 88 jaar oud.
Getuige bij:
10-04-1948     huwelijk Johannes Scholtes (1917-1962) en Gerarda Johanna van Elswijk (1924-1982) [zie XIV-g]     [broer bruid]

Cornelis trouwde met Elisabeth Barbara Johanna de Brabander. Elisabeth is geboren op 29-10-1920 in Monster.
XIV-g Gerarda Johanna van Elswijk is geboren op 24-04-1924 in Monster, dochter van Johannes Petrus van Elswijk (zie XIII-e) en Wilhelmina Hilgerson. Zij is gedoopt op 24-04-1925 in Monster. Gerarda is overleden op 14-02-1982 in Naaldwijk, 57 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1982 in Naaldwijk. Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1948 in Monster met Johannes Scholtes, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerarda en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Henk van Elswijk (1912-1991) [zie XIV-e] [broer bruid] en Cornelis van Elswijk (1917-2005) [zie XIV-f] [broer bruid]. Johannes is geboren op 20-04-1917 in Naaldwijk. Johannes is overleden op 28-03-1962 in Naaldwijk, 44 jaar oud. Hij is begraven op 31-03-1962 in Naaldwijk.
XIV-h Willemijntje van Elswijk is geboren op 19-01-1868 in Hazerswoude, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder.
Notitie bij Willemijntje: Pieter en Jacoba Clasina zijn gewettigd na haar huwelijk met Willem van Oord van der Vlies
Willemijntje trouwde, 31 jaar oud, op 19-05-1899 in Hazerswoude met Willem van Oord van der Vlies.
Kinderen van Willemijntje uit onbekende relatie:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 29-12-1888 in Hazerswoude.
2 Margje van Elswijk, geboren op 29-10-1891 in Hazerswoude. Margje is overleden op 05-01-1892 in Hazerswoude, 2 maanden oud.
3 Jacoba Clasina van Elswijk, geboren op 02-07-1894 in Hazerswoude.
XIV-i Henderijntje van Elswijk is geboren op 29-09-1869 in Hazerswoude, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Henderijntje trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1892 in Hazerswoude met Gerrit Matthijs Langhout, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 02-07-1869 in Ter Aar.
XIV-j Pieter van Elswijk is geboren op 01-01-1872 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1895 in Hazerswoude met Hendrina de Gelder. Hendrina is een dochter van Jacobus de Gelder en Elisabeth Matze.
Kinderen van Pieter en Hendrina:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 23-02-1896 in Hazerswoude.
2 Jacobus van Elswijk, geboren op 11-07-1898 in Hazerswoude.
3 Abraham van Elswijk, geboren op 02-12-1899 in Hazerswoude. Abraham is overleden op 14-05-1991 in Hazerswoude, 91 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1991 in Hazerswoude.
4 Jan van Elswijk, geboren op 29-04-1901 in Hazerswoude. Volgt XV-e.
XIV-k Jannetje van Elswijk is geboren op 13-06-1874 in Hazerswoude, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Jannetje trouwde met Jacobus Bernardus de Groot. Jacobus is geboren op 11-03-1872 in Hazerswoude.
XIV-l Abraham van Elswijk is geboren op 24-01-1877 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Abraham:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 15-09-1899 in Hazerswoude met Neeltje Maria van Ravenschot. Neeltje is een dochter van Dirk van Ravenschot en Maria van Staveren. Neeltje is overleden omstreeks 1910.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 15-08-1919 in Hazerswoude met Jannetje Hoogervorst.
Kinderen van Abraham en Neeltje:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 03-03-1900 in Hazerswoude. Pieter is overleden omstreeks 1994, ongeveer 94 jaar oud.
2 Arie van Elswijk, geboren op 20-01-1901 in Hazerswoude. Volgt XV-f.
3 Jacobus van Elswijk, geboren op 05-12-1901 in Hazerswoude. Volgt XV-g.
4 Dirk van Elswijk, geboren vóór 1903 in Hazerswoude. Dirk is overleden op 17-04-1903 in Hazerswoude, minstens een jaar oud.
5 Dirk van Elswijk, geboren op 28-09-1905. Volgt XV-h.
6 Jan Johannes van Elswijk, geboren omstreeks 1906. Jan is overleden op 06-04-1911 in Hazerswoude, ongeveer 5 jaar oud.
7 Klasina van Elswijk, geboren omstreeks 1907. Klasina is overleden op 12-06-1912 in Hazerswoude, ongeveer 5 jaar oud.
8 Adrianus van Elswijk, geboren omstreeks 1909. Adrianus is overleden op 12-08-1913 in Hazerswoude, ongeveer 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adrianus: nabij huis overleden
9 Klaas van Elswijk, geboren omstreeks 1910. Klaas is overleden op 17-02-1913 in Hazerswoude, ongeveer 3 jaar oud.
XIV-m Jacobus van Elswijk is geboren op 12-06-1881 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Jacobus is overleden op 27-10-1953 in Hazerswoude, 72 jaar oud. Jacobus trouwde, 20 jaar oud, op 29-05-1902 in Hazerswoude met Maria van Veen, 20 jaar oud. Maria is geboren op 29-06-1881 in Hazerswoude. Maria is overleden op 10-03-1952 in Hazerswoude, 70 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Pieter van Elswijk, geboren in 1905.
Getuige bij:
29-04-1937     huwelijk Abraham van Elswijk (geb. 1914) en Neeltje Lagerwaard (geb. 1917) [zie XV-k]     [broer bruidegom]

2 Teunis van Elswijk, geboren op 08-11-1907 in Hazerswoude. Volgt XV-i.
3 Antonie van Elswijk, geboren op 14-12-1911 in Hazerswoude. Volgt XV-j.
4 Abraham van Elswijk, geboren in 1914 in Hazerswoude. Volgt XV-k.
5 Hendrika van Elswijk, geboren op 02-07-1917 in Hazerswoude. Volgt XV-l.
6 Maria van Elswijk, geboren op 06-10-1921 in Hazerswoude.
7 Adriana van Elswijk, geboren op 07-10-1922 in Leiden.
8 Jannetje van Elswijk, geboren op 07-10-1922 in Leiden. Volgt XV-m.
XIV-n Adrianus van Elswijk is geboren op 01-05-1886 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Adrianus is overleden op 06-06-1950 in Leiden, 64 jaar oud. Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 30-09-1910 in Hazerswoude met Adriana Loomans, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 24-07-1889 in Hazerswoude.
Kinderen van Adrianus en Adriana:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 22-05-1911 in Hazerswoude. Volgt XV-n.
2 Klasina van Elswijk, geboren op 13-05-1916 in Hazerswoude. Volgt XV-o.
3 Hendrik van Elswijk, geboren op 15-11-1918 in Hazerswoude. Volgt XV-p.
4 Abraham van Elswijk, geboren op 20-09-1922 in Hazerswoude.
5 Magcheltje van Elswijk, geboren op 22-05-1926 in Hazerswoude. Volgt XV-q.
6 Jannetje van Elswijk, geboren op 12-03-1930 in Hazerswoude.
XIV-o Jan Johannes van Elswijk is geboren op 06-12-1888 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-i) en Magchteltje de Gelder. Jan is overleden omstreeks 1968 in Houston, TE (USA), ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: Emigreerde rond 1916 naar de V.S. en leefde in Sussex in New Jersey
Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1916 in New Jersey (USA) met Harmina Frese, ongeveer 34 jaar oud. Harmina is geboren omstreeks 1882. Harmina is overleden vóór 1968, ten hoogste 86 jaar oud.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Pieter van Elswijk, geboren in 1916 in New Jersey (USA). Volgt XV-r.
2 Christina van Elswijk, geboren in 1918 in New Jersey (USA). Christina is overleden omstreeks 1941 in New Jersey (USA), ongeveer 23 jaar oud.
3 Abraham (Abe) van Elswijk, geboren in 1920 in New Jersey (USA). Volgt XV-s.
4 Margaret van Elswijk, geboren op 22-09-1924 in New Jersey (USA). Volgt XV-t.
XIV-p Pietje van Elswijk is geboren op 05-11-1885 in Hazerswoude, dochter van Arie van Elswijk (zie XIII-k) en Louise Cornelia van Weeren. Pietje is overleden op 22-04-1942 in Gouda, 56 jaar oud. Zij is begraven in Gouda [bron: http://www.groenehartarchieven.nl/].
Notitie bij overlijden van Pietje: begraafplaats Vorstmanstraat Gouda 1885-1942
- Grafnr. (sectie / rij / volgnr): D.h.14.
- Bedekking: staande steen 50 x 100 hardsteen
- Vormgeving: Eenvoudig. (Latijns schrift zonder schreef) (verdiept)
- Staat: goed
- Opschrift: Hier rust | mijn | geliefde vrouw | en onze | zorgzame moeder | Pietje Heerkens van Elswijk | geb 5 nov 1885 | overl 22 april 1942
Pietje trouwde met Cornelis Heerkens. Cornelis is geboren op 05-10-1884 in Gouda. Cornelis is overleden op 21-02-1945 in Gouda, 60 jaar oud. Hij is begraven in Gouda [bron: http://www.groenehartarchieven.nl].
Notitie bij overlijden van Cornelis: begraafplaats Vorstmanstraat Gouda 1884-1945
- Grafnr. (sectie / rij / volgnr): D.q.2.
- Bedekking: staande steen 50 x 100 hardsteen
- Vormgeving: Eenvoudig. (Latijns schrift zonder schreef) (verdiept)
- Staat: gescheurd + beschadigd
- Opschrift: Hier rust onze | geliefde en zorgzame | vader | Cornelis Heerkens | wedn van | Dietje van Elswijk | geb 5 oct 1884 | overl 2 febr 1945
XIV-q Pieter van Elswijk is geboren op 24-01-1882 in Hazerswoude, zoon van Marinus van Elswijk (zie XIII-l) en Maria Vos. Pieter is overleden op 19-07-1962, 80 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1905 in Moerkapelle met Wilhelmina Christina van der Hoeven, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 22-03-1885 in Moekapelle, dochter van Arie van der Hoeven en Anna Puik. Wilhelmina is overleden op 14-05-1963, 78 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Wilhelmina:
1 Marinus Arie (Rien) van Elswijk, geboren op 09-02-1906 in Moerkapelle. Volgt XV-u.
2 Arie Marinus van Elswijk, geboren op 01-02-1907 in Moerkapelle. Volgt XV-v.
3 Cornelis van Elswijk, geboren op 16-06-1908 in Moerkapelle. Cornelis is overleden op 28-04-1998, 89 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
4 Anna Maria van Elswijk, geboren op 11-07-1910 in Moerkapelle. Anna is overleden op 25-01-1913, 2 jaar oud.
5 Pieter van Elswijk, geboren op 07-09-1912 in Moerkapelle. Volgt XV-w.
6 Johan (Han) van Elswijk, geboren op 14-09-1914 in Moerkapelle. Volgt XV-x.
7 Anna van Elswijk, geboren op 17-04-1916 in Moerkapelle. Anna is overleden op 31-07-1918, 2 jaar oud.
8 Maria van Elswijk, geboren op 28-09-1917 in Moerkapelle. Maria is overleden op 03-03-1919, 1 jaar oud.
9 Willem Christiaan van Elswijk, geboren op 03-02-1920 in Moerkapelle. Volgt XV-y.
10 Maria van Elswijk, geboren op 07-12-1922 in Bleiswijk. Volgt XV-z.
11 Jacobus van Elswijk, geboren op 08-09-1924 in Bleiswijk. Volgt XV-aa.
12 Anna Maria van Elswijk, geboren op 25-12-1927 in Bleiswijk. Volgt XV-ab.
XIV-r Cornelia van Elswijk is geboren op 15-03-1897 in Zevenhuizen, dochter van Marinus van Elswijk (zie XIII-l) en Pieternella van Rijs. Cornelia is overleden op 11-11-1987 in Zevenhuizen, 90 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 17-10-1923 in Zevenhuizen met Leendert Merbis, 28 jaar oud. Leendert is geboren op 22-08-1895 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Leendert is overleden op 24-03-1974 in Gouda, 78 jaar oud.
XIV-s Pieter van Elswijk is geboren op 01-07-1882 in Hazerswoude, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIII-m) en Margaretha Brouwer. Pieter is overleden op 30-06-1961 in Leidschendam, 78 jaar oud. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 04-09-1903 in Hazerswoude met Geertruida Merbis, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 08-03-1881 in Benthuizen. Geertruida is overleden op 04-10-1975 in Leidschendam, 94 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Geertruida:
1 Abraham Pieter van Elswijk, geboren op 26-05-1904 in Stompwijk. Abraham is overleden op 13-10-1972 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud.
2 Neeltje van Elswijk, geboren op 10-04-1906 in Stompwijk. Volgt XV-ac.
3 Hendrik van Elswijk, geboren op 14-08-1907 in Stompwijk. Hendrik is overleden op 07-12-1994 in Voorschoten, 87 jaar oud.
4 Margaretha Wilhelmina van Elswijk, geboren op 05-09-1909 in Stompwijk. Volgt XV-ad.
5 Bastiaan (Bas) van Elswijk, geboren op 26-03-1912 in Stompwijk. Volgt XV-ae.
6 Boudewijn van Elswijk, geboren op 04-05-1914 in Stompwijk. Volgt XV-af.
7 Maarten van Elswijk, geboren op 13-06-1920 in Stompwijk. Volgt XV-ag.
XIV-t Willemijntje van Elswijk is geboren op 01-02-1885 in Hazerswoude, dochter van Abraham van Elswijk (zie XIII-m) en Margaretha Brouwer. Willemijntje is overleden op 24-02-1950 in Sassenheim, 65 jaar oud. Zij is begraven op 28-02-1950 in Sassenheim. Willemijntje trouwde, 22 jaar oud, op 01-03-1907 in Hazerswoude met Cornelis Dorsman, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-04-1877 in ’s-Gravenzande. Cornelis is overleden op 27-05-1960 in Sassenheim, 83 jaar oud.
Kind van Willemijntje en Cornelis:
1 Abraham Brebbel Dorsman. Volgt XV-ah.
XIV-u Bastiaan van Elswijk is geboren op 29-04-1886 in Hazerswoude, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIII-m) en Margaretha Brouwer. Bastiaan is overleden op 19-12-1956 in Rotterdam, 70 jaar oud. Hij is begraven op 22-12-1956 in Rotterdam. Bastiaan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 02-10-1913 in Hazerswoude met Adriana Wilhelmina Dekker, 26 jaar oud. Adriana is geboren op 28-10-1886 in Hazerswoude. Adriana is overleden op 30-12-1945 in Lemsterland, 59 jaar oud.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 24-12-1947 in Rotterdam met Adriana Hendrika van der Graaff, 46 jaar oud. Adriana is geboren op 27-06-1901 in Zonnemaire.
Kinderen van Bastiaan en Adriana (1):
1 Margaretha Adriana van Elswijk, geboren op 29-01-1914 in Hazerswoude. Volgt XV-ai.
2 Jan van Elswijk, geboren op 07-03-1915 in Hazerswoude. Jan is overleden op 29-12-1938 in Vlissingen, 23 jaar oud.
3 Mensje van Elswijk, geboren op 07-08-1916 in Hazerswoude.
4 Belia Johanna van Elswijk, geboren op 22-10-1917 in Hazerswoude.
5 Abraham Pieter van Elswijk, geboren op 28-12-1918 in Hazerswoude. Abraham is overleden op 28-04-1995 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
6 Johanna Wilhelmina van Elswijk, geboren op 10-03-1920 in Hazerswoude. Volgt XV-aj.
7 Willemijntje van Elswijk, geboren op 07-07-1921 in Hazerswoude.
8 Adriana Maria (Mies) van Elswijk, geboren op 06-10-1922 in Hazerswoude. Volgt XV-ak.
9 Pieter Arie van Elswijk, geboren op 14-09-1924 in Hazerswoude.
10 Leendert Adriaan van Elswijk, geboren op 06-04-1931 in Hazerswoude.
XIV-v Arie Adrianus van Elswijk is geboren op 05-05-1889 in Hazerswoude, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIII-m) en Margaretha Brouwer. Arie is overleden op 18-03-1944 in Hazerswoude, 54 jaar oud. Arie trouwde, 41 jaar oud, op 26-02-1931 in Hazerswoude met Neeltje van Roon, 32 jaar oud. Neeltje is geboren op 04-08-1898 in Waddinxveen. Neeltje is overleden op 04-11-1982 in Hazerswoude, 84 jaar oud.
Kinderen van Arie en Neeltje:
1 Cornelia Christina van Elswijk, geboren op 25-02-1932 in Leiden. Volgt XV-al.
2 Margaretha van Elswijk, geboren op 25-02-1932 in Leiden. Volgt XV-am.
3 Abraham Arie Adrianus van Elswijk, geboren op 06-05-1943 in Hazerswoude.
XIV-w Jan van Elswijk is geboren op 25-07-1892 in Hazerswoude, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIII-m) en Margaretha Brouwer. Jan is overleden op 19-01-1981 in Pella, Iowa, 88 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ge�migreerd naar de Verenigde Staten, zij arriveerden op 20-08-1920 op Ellis Island
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 02-09-1920 in Heeze met Zwaantje van Schalk, 23 jaar oud. Zwaantje is geboren op 20-11-1896 in Zuilichem. Zwaantje is overleden op 05-02-1988 in Newton, Iowa (USA), 91 jaar oud. Zij is begraven op 08-02-1988 in Newton, Iowa (USA).
XIV-x Lambertha Cornelia van Elswijk is geboren op 11-08-1887 in Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes van Elswijk (zie XIII-n) en Antje van Breemen. Lambertha trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1910 in Nieuwer-Amstel met Jan Hendrik Evers.
XIV-y Gerrit van Elswijk is geboren op 10-09-1890 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes van Elswijk (zie XIII-n) en Antje van Breemen. Gerrit trouwde met Grietje Honingh. Grietje is geboren op 11-03-1894 in Ransdorp.
XIV-z Jacobus Johannes van Elswijk is geboren op 03-03-1893 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes van Elswijk (zie XIII-n) en Antje van Breemen. Jacobus is overleden in 1981 in Hughson, California (USA), 87 of 88 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Hij emigreerde in 1907 op de leeftijd van 14 jaar naar Rusland, maar kwam al gauw weer naar huis. In 1909 zien we hem op een boerderij in Oostenrijk. Twee jaar later komt hij weer thuis, maar daar kon hij het niet uithouden. Daarom emigreerde hij in 1911 naar Amerika. Hij liep eigenlijk van huis weg. Zijn zuster Lambertha gaf hem geld voor de overtocht. Zij voelde met hem mee. Zijn ouders lieten hem zijn verdiensten niet houden. Vooral zijn stiefmoeder (Frouwke VENEMA) was wreed ten opzichte van hem. Hij diende in de USA in het leger in de Eerste Wereldoorlog in 1916. Daar kwam hij in aanraking met het mosterdgas en werd gewond. In Engeland en San Diego werd hij verpleegd en ging "gezond" de oorlog weer in. Opnieuw kwam hij in aanraking met het gas. Vervolgens verloor hij een long. Men zei hem, dat hij niet lang meer te leven had. De dokters hadden het echter bij het verkeerde eind. Hij overleed in mei 1981 in Hughson, Stanislaus (CA). Hij was een diary farmer.
Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 07-08-1921 in California (USA) met Anna Hauver.
Kinderen van Jacobus en Anna:
1 Jacob Hauver (Jake) van Elswijk, geboren omstreeks 1922 in Oakland, California (USA). Volgt XV-an.
2 Laura Lorraine van Elswijk, geboren omstreeks 1927 in Oakland, California (USA). Volgt XV-ao.
3 Barbara van Elswijk, geboren omstreeks 1936. Volgt XV-ap.
XIV-aa Marinus (Mark) van Elswijk is geboren op 17-09-1894 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes van Elswijk (zie XIII-n) en Antje van Breemen. Mark is overleden op 07-01-1973, 78 jaar oud.
Notitie bij Mark: Emigreerde op 1 april 1920 naar California (USA)
Mark trouwde, 28 jaar oud, op 23-08-1923 in Oakland, California (USA) met Wilhelmina (Billie) Ham, 26 jaar oud. Billie is geboren op 10-04-1897, dochter van Andries Ham en Wilhelmina Koster. Billie is overleden op 06-07-1996 in Chowchilla, California (USA), 99 jaar oud.
Kinderen van Mark en Billie:
1 John Andrew van Elswijk, geboren op 29-06-1924 in Oakland, California (USA). Volgt XV-aq.
2 Marinus (Mark) van Elswijk, geboren op 30-06-1929 in Chowchilla, California (USA). Volgt XV-ar.
3 Thomas William (Tom) van Elswijk, geboren op 01-09-1932 in Madera, California (USA). Volgt XV-as.
XIV-ab Antje Adriana van Elswijk is geboren op 15-10-1896 in Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes van Elswijk (zie XIII-n) en Antje van Breemen. Antje is overleden op 13-10-1972 in Uithoorn, 75 jaar oud. Zij is begraven op 18-10-1972 in Uithoorn. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1920 in Nieuwer-Amstel met Arie Piet, 25 jaar oud. Arie is geboren op 27-04-1895 in Uithoorn. Arie is overleden op 01-10-1945 in Amsterdam, 50 jaar oud.
XIV-ac Neeltje Lambertha van Elswijk is geboren op 21-07-1898 in Aalsmeer, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIII-r) en Maria van Langeraad. Neeltje is overleden op 20-02-1983 in Eindhoven, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 24-02-1983 in Heeze. Neeltje trouwde in Amsterdam met Petrus Adrianus Zweedijk. Petrus is overleden op 17-10-1956 in Eindhoven. Hij is begraven op 20-10-1956 in Eindhoven.
XIV-ad Anna Clasina van Elswijk is geboren op 22-09-1899 in Aalsmeer, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIII-r) en Maria van Langeraad. Anna is overleden op 01-04-1985 in Uithoorn, 85 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1985 in Uithoorn. Anna trouwde, 51 jaar oud, op 29-08-1951 in Aalsmeer met Jacob Goudriaan, 56 jaar oud. Jacob is geboren op 16-08-1895 in Uithoorn. Jacob is overleden op 25-08-1981 in Vinkeveen, 86 jaar oud. Hij is begraven op 29-08-1981 in Uithoorn.
XIV-ae Lambertus van Elswijk is geboren op 25-02-1901 in Nieuwer-Amstel, zoon van Lambertus van Elswijk (zie XIII-r) en Maria van Langeraad. Lambertus is overleden op 13-03-1990 in Amstelveen, 89 jaar oud. Hij is begraven op 17-09-1990 in Uithoorn. Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op 12-12-1924 in Vinkeveen met Debora Geertruida de Vries, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-12-1924 in Vinkeveen. Debora is geboren op 24-03-1902 in Vinkeveen, dochter van Jacob de Vries en Debora Geertruida van den Bosch. Debora is overleden op 02-09-1993 in Amstelveen, 91 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1993 in Uithoorn.
Kinderen van Lambertus en Debora:
1 Maria van Elswijk, geboren op 22-11-1925 in Nieuwer-Amstel. Volgt XV-at.
2 Debora Geertruida van Elswijk, geboren op 04-03-1930 in Nieuwer-Amstel. Volgt XV-au.
3 Lambertus van Elswijk, geboren op 09-09-1935 in Nieuwer-Amstel. Volgt XV-av.
XIV-af Clasina Laurentina van Elswijk is geboren op 29-11-1906 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIII-r) en Maria van Langeraad. Clasina is overleden op 27-09-1965 in Aalsmeer, 58 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1965 in Aalsmeer. Clasina trouwde, 24 jaar oud, op 01-04-1931 in Nieuwer-Amstel met Jan Tensen. Jan is geboren in Aalsmeer.
XIV-ag Johannes Nicolaas van Elswijk is geboren op 07-11-1908 in Nieuwer-Amstel, zoon van Lambertus van Elswijk (zie XIII-r) en Maria van Langeraad. Hij is gedoopt op 10-01-1909 in Amstelveen. Johannes is overleden op 10-06-1987 in Ommen, 78 jaar oud. Hij is begraven op 15-06-1987 in Ommen. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1931 in Nieuwer-Amstel met Janske Peterke van den Burgt, 20 jaar oud, nadat zij op 18-02-1931 in Nieuwer-Amstel in ondertrouw zijn gegaan. Janske is geboren op 28-07-1910 in Mijdrecht, dochter van Johannes van den Burgt en Willemina Johanna Hagoort.
Kinderen van Johannes en Janske:
1 Lambertus van Elswijk, geboren op 01-07-1931 in Nieuwer-Amstel. Volgt XV-aw.
2 Wilhelmina Johanna van Elswijk, geboren op 30-11-1933 in Nieuwer-Amstel. Zij is gedoopt op 28-01-1934 in Amstelveen. Wilhelmina is overleden op 07-03-1951 in Nieuwer-Amstel, 17 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-1951 in Aalsmeer.
3 Maria van Elswijk, geboren op 08-04-1936 in Nieuwer-Amstel. Volgt XV-ax.
XIV-ah Neeltje van Elswijk is geboren in 1901 in Mijdrecht, dochter van Teunis van Elswijk (zie XIII-s) en Willemijntje Verveer. Neeltje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 22-09-1920 in Haarlemmermeer met Pieter de Jong, 23 of 24 jaar oud. Pieter is geboren in 1896 in Haarlemmermeer.
XIV-ai Neeltje van Elswijk is geboren op 13-07-1899 in Mijdrecht, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Neeltje is overleden op 06-02-1983 in Badhoevedorp, 83 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-1983 in Hoofddorp. Neeltje trouwde, 19 jaar oud, op 19-06-1919 in Mijdrecht met Johannes van Vliet, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-06-1919 in Mijdrecht. Johannes is geboren op 14-09-1896 in Zevenhoven. Johannes is overleden op 14-06-1973 in Badhoevedorp, 76 jaar oud. Hij is begraven op 18-06-1973 in Hoofddorp.
XIV-aj Willem van Elswijk is geboren op 21-10-1900 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Willem is overleden op 24-10-1992 in Badhoevedorp, 92 jaar oud. Hij is begraven op 29-10-1992 in Hoofddorp. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 20-03-1925 in Mijdrecht met Hendrika Gijsberta Griffioen, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-03-1925 in Uithoorn. Hendrika is geboren op 07-02-1903 in Mijdrecht. Hendrika is overleden op 04-08-1964 in Badhoevedorp, 61 jaar oud. Zij is begraven op 07-08-1964 in Hoofddorp.
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Niesje van Elswijk, geboren op 17-10-1926 in Mijdrecht. Volgt XV-ay.
2 Hendrika Gijsberta van Elswijk, geboren op 09-11-1929 in Mijdrecht.
3 Gijsberta van Elswijk, geboren op 02-04-1931 in Haarlemmermeer.
4 Pieternella van Elswijk, geboren op 12-07-1943 in Haarlemmermeer.
XIV-ak Gerritje van Elswijk is geboren op 12-10-1905 in Mijdrecht, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Gerritje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1929 in Mijdrecht met Nicolaas Plooy, 24 jaar oud. Nicolaas is geboren op 22-05-1905 in Mijdrecht. Nicolaas is overleden in 1936 in Haarlemmermeer, 30 of 31 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 13-12-1939 in Hoofddorp met Jan Roodvoets, 33 jaar oud. Jan is geboren op 13-06-1906 in Jutphaas. Jan is overleden op 05-06-1975 in Badhoevedorp, 68 jaar oud. Hij is begraven op 10-06-1975 in Hoofddorp.
XIV-al Leentje van Elswijk is geboren op 07-07-1907 in Mijdrecht, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Leentje is overleden op 09-02-1980 in Sloten, 72 jaar oud. Leentje trouwde, 19 jaar oud, op 27-01-1927 in Mijdrecht met Jan de Vries, 20 jaar oud. Jan is geboren op 21-04-1906 in Nieuw-Vennep. Jan is overleden op 02-07-1960 in Sloten, 54 jaar oud.
XIV-am Lambertus van Elswijk is geboren op 13-03-1909 in Uithoorn, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Lambertus is overleden op 16-12-1982, 73 jaar oud. Hij is begraven op 20-12-1982 in Driemond. Lambertus trouwde, 33 jaar oud, op 02-07-1942 in Kamerik met Janna Meijers, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-07-1942 in Kamerik. Janna is geboren op 24-07-1914 in Kamerik.
Kinderen van Lambertus en Janna:
1 Antonia Hendrika van Elswijk, geboren op 12-04-1945 in Ouderkerk a/d Amstel. Volgt XV-az.
2 Niesje van Elswijk, geboren op 27-08-1946 in Ouderkerk a/d Amstel. Volgt XV-ba.
3 Pieter van Elswijk, geboren op 29-12-1947 in Ouderkerk a/d Amstel. Volgt XV-bb.
4 Willem van Elswijk, geboren op 05-02-1949 in Weesperkarpsel. Willem is overleden op 05-02-1988, 39 jaar oud.
5 Hendrika Janna van Elswijk, geboren op 31-03-1951 in Weesperkarpsel. Volgt XV-bc.
6 Neeltje van Elswijk, geboren op 18-12-1955 in Weesperkarpsel.
XIV-an Cornelia van Elswijk is geboren op 16-08-1912 in Nieuwer-Amstel, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 06-12-1934 in Ouder-Amstel met A.P. Verkaik, 24 jaar oud. A.P. is geboren op 22-10-1910 in Nederhorst den Berg. A.P. is overleden op 19-06-1983 in Delft, 72 jaar oud. Hij is begraven op 23-06-1983 in Delft.
XIV-ao Johannes van Elswijk is geboren op 27-05-1915 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Hij is gedoopt op 13-06-1915 in Nieuwer-Amstel. Johannes is overleden op 16-12-1990 in Amstelveen, 75 jaar oud. Hij is begraven in Ouderkerk a/d Amstel. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 30-12-1942 in Nieuwer-Amstel met Geertje Westerink, 25 jaar oud, nadat zij op 16-12-1942 in Nieuwer-Amstel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-12-1942 in Ouderkerk a/d Amstel. Geertje is geboren op 30-12-1917 in Nieuwer-Amstel.
Kinderen van Johannes en Geertje:
1 Niesje van Elswijk, geboren op 22-10-1943 in Amstelveen. Volgt XV-bd.
2 Jan van Elswijk, geboren op 11-10-1945 in Amstelveen.
3 Machteltje van Elswijk, geboren op 09-04-1948 in Amstelveen. Volgt XV-be.
4 Pieter van Elswijk, geboren op 04-09-1949 in Amstelveen. Volgt XV-bf.
5 Geertje van Elswijk, geboren op 26-06-1952 in Amstelveen. Volgt XV-bg.
6 Johannes van Elswijk, geboren op 15-12-1955 in Amstelveen.
XIV-ap Leendert van Elswijk is geboren op 25-04-1917 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIII-v) en Niesje van Vliet. Leendert is overleden op 25-01-1997 in Zwanenburg, 79 jaar oud. Hij is begraven in Zwanenburg. Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 06-09-1939 met Trijntje Martijntje Treur, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 16-03-1917 in Soest. Trijntje is overleden op 02-02-1982 in Zwanenburg, 64 jaar oud. Zij is begraven op 05-02-1982 in Zwanenburg.
Kinderen van Leendert en Trijntje:
1 Reinier van Elswijk, geboren op 09-12-1939 in Amsterdam. Volgt XV-bh.
2 Pieter van Elswijk, geboren op 26-07-1943 in Amsterdam. Volgt XV-bi.
3 Willem van Elswijk, geboren op 29-11-1945 in Amsterdam. Volgt XV-bj.
4 Alida van Elswijk, geboren op 19-03-1951 in Amsterdam. Volgt XV-bk.
5 Niesje van Elswijk, geboren op 08-10-1955 in Amsterdam. Volgt XV-bl.
XIV-aq Cornelia van Reeuwijk is geboren in 1888 in Zegwaard, dochter van Arie van Reeuwijk en Petronella (Pietje) van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-aa). Cornelia trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 04-09-1908 in Benthuizen met Philippus Johannes Mets, 23 of 24 jaar oud. Philippus is geboren in 1884 in Benthuizen.
XIV-ar Willem van Elswijk is geboren op 17-03-1905 in Haarlem, zoon van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ab) en Neeltje Johanna Vreeken. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 05-10-1927 met Elisabeth Wilhelmina Gouda, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 29-04-1903 in Haarlem.
XIV-as Marijtje Gerritje van Elleswijk is geboren op 28-09-1900 om 23:00 in Zegwaart, dochter van Johannes van Elleswijk (zie XIII-af) en Cornelia van Ruitenberg. Bij de geboorteaangifte van Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Petrus B�hm en Teunis de Wilde. Marijtje is overleden op 16-12-1985 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Zij is begraven op 20-12-1985 in ’s-Gravenhage. Marijtje trouwde, 19 jaar oud, op 08-09-1920 in ’s-Gravenhage met Franciscus (Frans) Mol, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marijtje en Frans: toestemming voor huwelijk verleend ’s-Gravenhage 26 augustus 1920
Frans is geboren op 03-03-1898 in ’s-Gravenhage. Frans is overleden op 19-03-1973 om 15:30 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Hij is begraven op 23-03-1973 in ’s-Gravenhage.
XIV-at Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 07-05-1897 in Zegwaart, zoon van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ag) en Elbertha Maria Segers. Bastiaan trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1921 in Zegwaart met Maria van der Meer, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bastiaan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Simon van der Meer en Jacob Schipper (geb. 1888) [zie XIV-au] [zwager bruidegom]. Maria is geboren op 24-05-1896 in Vrijenban.
XIV-au Alida Cornelia Petronella van Elswijk is geboren in 1899 in Rijnsaterwoude, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ag) en Elbertha Maria Segers. Alida trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 04-05-1917 in Zegwaart met Jacob Schipper, 28 of 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Alida en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham van den Haak en Pieter van der Hoek. Jacob is geboren in 1888 in Oostvoorne.
Getuige bij:
24-06-1921     huwelijk Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1897) en Maria van der Meer (geb. 1896) [zie XIV-at]     [zwager bruidegom]

XIV-av Cornelia van Elswijk is geboren op 04-10-1902 in Zegwaart, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ag) en Elbertha Maria Segers. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 22-11-1927 in Voorburg met Willem Frederik Gramsma, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1902 in Leeuwarden.
XIV-aw Lena van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 26-03-1907 in Zegwaart, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ag) en Elbertha Maria Segers. Lena trouwde, 31 jaar oud, op 17-05-1938 in Voorburg met Abe Visser, 34 of 35 jaar oud. Abe is geboren in 1903 in Warns.
XIV-ax Jannetje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 15-11-1909 in Zegwaart, dochter van Pieter van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ag) en Elbertha Maria Segers. Jannetje is overleden op 03-04-1941 in Naaldwijk, 31 jaar oud. Jannetje trouwde met Nelis Plomp. Nelis is geboren op 16-06-1913 in Woerden. Nelis is overleden op 20-04-1989 in Honselersdijk, 75 jaar oud.
XIV-ay Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 01-01-1905 in Zegwaart, zoon van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot.
Getuige bij:
10-01-1929     huwelijk Dirk van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1908) en Maria Rensen (geb. 1912) [zie XIV-ba]     [broer bruidegom]

08-10-1936     huwelijk Arie Klos (geb. 1913) en Catharina van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1920) [zie XIV-bc]     [broer bruid]

Kinderen van Bastiaan uit onbekende relatie:
1 Neeltje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 18-05-1923 in Benthuizen.
2 Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 01-09-1926 in Zegwaart. Adrianus is overleden op 14-04-1927 in Zegwaart, 7 maanden oud.
3 van Elswijk (ook van Elleswijk), levenloos geboren kind, geboren op 27-05-1928 in Zegwaart.
4 van Elswijk (ook van Elleswijk), levenloos geboren kind, geboren op 03-10-1930 in Zegwaart.
5 Nicolaas van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 10-08-1932 in Zegwaart.
6 Corstianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 06-03-1937 in Zoetermeer.
XIV-az Johannes Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 30-08-1907 in Zegwaart, zoon van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot.
Getuige bij:
01-08-1935     huwelijk Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1912) en Gizella D�czi (geb. 1920) [zie XIV-bb]     [broer bruidegom]

Johannes trouwde met Adriana Rodenburg. Adriana is geboren op 08-10-1912 in Boskoop.
XIV-ba Dirk van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 23-12-1908 in Zegwaart, zoon van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot. Dirk trouwde, 20 jaar oud, op 10-01-1929 in Zegwaart met Maria Rensen, 16 of 17 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1905) [zie XIV-ay] [broer bruidegom] en Nicolaas van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1906) [zie XIII-ah,2] [broer bruidegom]. De scheiding werd geregistreerd op 01-07-1942 in Zoetermeer [bron: Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage]. Maria is geboren in 1912 in Pijnacker.
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 31-07-1929 in Zegwaart.
2 Johannes Dirk van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 02-12-1931 in Zegwaart.
XIV-bb Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 04-08-1912 in Zegwaart, zoon van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot. Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1935 in Zoetermeer met Gizella D�czi, 14 of 15 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adrianus en Gizella waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Frederik Hendrik Steenhuizen en Johannes Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1907) [zie XIV-az] [broer bruidegom]. Gizella is geboren in 1920 in Renton (USA).
Kind van Adrianus en Gizella:
1 Neeltje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 17-09-1935 in Zoetermeer.
XIV-bc Catharina van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren in 1920 in Zegwaart, dochter van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot. Catharina trouwde, 15 of 16 jaar oud, op 08-10-1936 in Zoetermeer met Arie Klos, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Klos en Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1905) [zie XIV-ay] [broer bruid]. De scheiding werd geregistreerd op 01-09-1944 in Zoetermeer [bron: Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage]. Arie is geboren op 29-06-1913 in Zegwaart.
XIV-bd Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 10-06-1921 in Zegwaart, dochter van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot. Cornelia trouwde, 16 jaar oud, op 21-04-1938 in Zoetermeer met Lourens Cornelis Koppen, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 02-02-1951 in Zoetermeer [bron: Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage]. Lourens is geboren op 30-10-1917 in ’s-Gravenhage.
Kind van Cornelia en Lourens:
1 Lourens Cornelis Koppen, geboren op 29-07-1938 in Zoetermeer. Lourens is overleden op 25-07-1997 in Vlijmen, 58 jaar oud. Hij is begraven op 29-07-1997 in Vlijmen.
XIV-be Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 10-01-1925 in Zegwaart, zoon van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot. Jacobus trouwde met Hendrika Pelle. Hendrika is geboren op 12-11-1925 in Diessen.
Kinderen van Jacobus en Hendrika:
1 Dirkje Jacoba van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 20-05-1946 in Leiden. Volgt XV-bm.
2 Adrianus Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 15-02-1953 in Zoetermeer. Volgt XV-bn.
3 Nicolaas van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 17-03-1955 in Zoetermeer. Volgt XV-bo.
XIV-bf Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 10-01-1925 in Zegwaart, zoon van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ah) en Neeltje Maria Versloot. Ernst is overleden op 22-05-1993 in Zoetermeer, 68 jaar oud.
Kinderen van Ernst uit onbekende relatie:
1 Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 29-06-1947 in Bodegraven. Volgt XV-bp.
2 Dirk van Elswijk, geboren op 07-12-1951 in Bodegraven. Volgt XV-bq.
3 Neeltje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 09-06-1954 in Zoetermeer. Volgt XV-br.
4 Cornelis van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 12-06-1955 in Zoetermeer. Volgt XV-bs.
5 Johannes Jacob van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 29-10-1962 in Zoetermeer. Volgt XV-bt.
6 Ernst Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 29-02-1964 in Zoetermeer. Volgt XV-bu.
XIV-bg Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 19-07-1904 in Zegwaart, zoon van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ai) en Saartje Verheul.
Getuige bij:
28-02-1929     huwelijk Corstiaan Bos (geb. 1898) en Cornelia Pietertje van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1907) [zie XIV-bi]     [broer bruid]

28-02-1929     huwelijk Jan Pieter van Rijs (geb. 1901) en Pietertje Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1905) [zie XIV-bh]     [broer bruid]

Bastiaan trouwde, 28 jaar oud, op 23-02-1933 in Zegwaart met Dieuwke Keijzer, 26 of 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bastiaan en Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Liekel Keijzer en Jan Pieter van Rijs (geb. 1901) [zie XIV-bh] [zwager bruidegom]. Dieuwke is geboren in 1906 in Leeuwarderadeel. Dieuwke is overleden op 26-11-1964 in Zoetermeer, 57 of 58 jaar oud. Zij is begraven op 30-11-1964 in Zoetermeer.
XIV-bh Pietertje Cornelia van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 27-04-1905 in Zegwaart, dochter van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ai) en Saartje Verheul. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op 28-02-1929 in Zegwaart met Jan Pieter van Rijs, 27 of 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pietertje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Rijs [vader bruidegom] en Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1904) [zie XIV-bg] [broer bruid]. Jan is geboren in 1901 in Boxtel, zoon van Pieter van Rijs.
Getuige bij:
23-02-1933     huwelijk Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1904) en Dieuwke Keijzer (1906-1964) [zie XIV-bg]     [zwager bruidegom]

XIV-bi Cornelia Pietertje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 19-12-1907 in Zegwaart, dochter van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ai) en Saartje Verheul. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 28-02-1929 in Zegwaart met Corstiaan Bos, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Corstiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Quirinus Bos en Bastiaan van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1904) [zie XIV-bg] [broer bruid]. Corstiaan is geboren op 30-03-1898 in Zoetermeer.
XIV-bj Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 14-01-1907 in Zegwaart, dochter van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ak) en Clazina Adriana de Graaff. Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 07-06-1928 in Zoetermeer met Willem den Braver, 33 of 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Frans van Blijleven en Jan den Braver. Willem is geboren in 1894 in Alphen aan den Rijn.
XIV-bk Pietertje Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 14-10-1910 in Zegwaart, dochter van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ak) en Aria Kruithof. Pietertje trouwde, 27 jaar oud, op 21-07-1938 in Zoetermeer met Aart van Houwelingen, 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pietertje en Aart waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Houwelingen [vader bruidegom] en Hendrik van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1914) [zie XIV-bm] [broer bruid]. Aart is geboren in 1908 in Renton (USA), zoon van Hendrik van Houwelingen.
XIV-bl Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 03-08-1912 in Zoetermeer, dochter van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ak) en Aria Kruithof. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1938 in Zoetermeer met Arie van der Elst, 26 of 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Elst en Hendrik van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1914) [zie XIV-bm] [broer bruid]. Arie is geboren in 1911 in Zegwaart.
XIV-bm Hendrik van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 26-03-1914 in Zoetermeer, zoon van Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-ak) en Aria Kruithof.
Getuige bij:
19-05-1938     huwelijk Arie van der Elst (geb. 1911) en Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1912) [zie XIV-bl]     [broer bruid]

21-07-1938     huwelijk Aart van Houwelingen (geb. 1908) en Pietertje Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk) (geb. 1910) [zie XIV-bk]     [broer bruid]

Hendrik trouwde met Anna van Kinkel. Anna is geboren op 22-03-1914. Anna is overleden op 12-02-2001 in Zoetermeer, 86 jaar oud. Zij is begraven op 15-02-2001 in Zoetermeer.
XIV-bn Jannetje van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 22-02-1913 in Zegwaart, dochter van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIII-am) en Grietje van der Tas. Jannetje trouwde met Cornelis Wilhelmus de Zeeuw. Cornelis is geboren op 31-10-1909 in ’s-Gravenhage.
XV-a Gerardus Henrikus Jozephus van Elswijk is geboren op 29-12-1952 in Naaldwijk, zoon van Hendrikus Jozephus van Elswijk (zie XIV-a) en Anna Cornelia van Dijk. Gerardus trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1975 in Naaldwijk met Patricia Maria Kouwenberg, 23 jaar oud, nadat zij op 04-11-1975 in Naaldwijk in ondertrouw zijn gegaan. Patricia is geboren op 12-08-1952 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Gerardus en Patricia:
1 Pascal Hendrikus Theodorus Maria van Elswijk, geboren op 11-11-1976 in ’s Gravenzande. Hij is gedoopt op 05-12-1976 in ’s-Gravenzande.
2 Chantal Anna Petronella Maria van Elswijk, geboren op 11-05-1978 in ’s-Gravenzande. Zij is gedoopt op 07-06-1978 in ’s-Gravenzande.
3 Ilse Patricia Maria van Elswijk, geboren op 18-06-1982 in ’s-Gravenzande. Zij is gedoopt op 30-07-1982 in ’s-Gravenzande.
4 Denise Carolina Maria van Elswijk, geboren op 10-01-1984 in ’s-Gravenzande. Zij is gedoopt op 24-02-1984 in ’s-Gravenzande.
XV-b Hendrica Cornelia Alida van Elswijk is geboren op 10-08-1934 in Naaldwijk, dochter van Jacobus Everhardus van Elswijk (zie XIV-b) en Adriana Antonia Johanna van Vianen. Hendrica trouwde met Paulus Borgdorf. Paulus is geboren op 15-05-1932 in Monster.
XV-c Juliana Bernardina Adriana van Elswijk is geboren op 07-01-1938 in Naaldwijk, dochter van Jacobus Everhardus van Elswijk (zie XIV-b) en Adriana Antonia Johanna van Vianen. Juliana trouwde met Theodorus de Kok. Theodorus is geboren op 29-08-1937.
XV-d Adriana Antonia Maria van Elswijk is geboren op 13-05-1939 in Naaldwijk, dochter van Jacobus Everhardus van Elswijk (zie XIV-b) en Adriana Antonia Johanna van Vianen. Adriana trouwde met Frederikus G.M. Bol. Frederikus is geboren op 19-05-1939 in Naaldwijk.
XV-e Jan van Elswijk is geboren op 29-04-1901 in Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-j) en Hendrina de Gelder. Jan is overleden op 30-01-1978 in Voorschoten, 76 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 21-03-1928 in Voorschoten met Jansje Kuijk, 20 jaar oud. Jansje is geboren op 26-09-1907 in Hardinxveld.
Kinderen van Jan en Jansje:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 09-06-1929 in Alphen aan den Rijn. Volgt XVI-a.
2 Catharina (Corrie) van Elswijk, geboren op 31-08-1930 in Alphen aan den Rijn. Volgt XVI-b.
3 Hendrien (Rinna) van Elswijk, geboren op 22-04-1932 in Bodegraven. Volgt XVI-c.
4 Jansje van Elswijk, geboren op 16-09-1934 in Zwammerdam.
5 Jannetje (Jannie) van Elswijk, geboren op 17-09-1936 in Zwammerdam. Volgt XVI-d.
6 Arie van Elswijk, geboren op 05-03-1939 in Zwammerdam. Volgt XVI-e.
7 Macheltje (Magda) van Elswijk, geboren op 04-10-1941 in Voorschoten.
8 Bastiaan van Elswijk, geboren op 01-05-1946 in Voorschoten. Volgt XVI-f.
9 Elisabeth (Ellie) van Elswijk, geboren op 14-09-1948 in Voorschoten. Volgt XVI-g.
10 Adriana Teuntje (Annie) van Elswijk, geboren op 16-05-1950 in Voorschoten. Volgt XVI-h.
XV-f Arie van Elswijk is geboren op 20-01-1901 in Hazerswoude, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIV-l) en Neeltje Maria van Ravenschot. Arie is overleden op 16-09-1985 in Gouda, 84 jaar oud. Arie trouwde, 24 jaar oud, op 17-07-1925 in Hazerswoude met Dirkje van ’t Woud, 20 jaar oud. Dirkje is geboren op 09-06-1905 in Leiden. Dirkje is overleden op 25-12-1994 in Boskoop, 89 jaar oud.
Kinderen van Arie en Dirkje:
1 Abraham van Elswijk, geboren op 17-10-1926 in Alphen aan den Rijn.
2 Dirk Christiaan Pieter van Elswijk, geboren op 03-01-1931 in Boskoop.
3 Neeltje Maria van Elswijk, geboren op 06-10-1937 in Boskoop. Volgt XVI-i.
XV-g Jacobus van Elswijk is geboren op 05-12-1901 in Hazerswoude, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIV-l) en Neeltje Maria van Ravenschot. Jacobus is overleden op 08-02-1963 in Amsterdam, 61 jaar oud. Jacobus trouwde, 52 jaar oud, op 10-06-1954 in Amsterdam met Corina Mathilde Neyendorff, 44 jaar oud. Corina is geboren op 18-09-1909 in Manondjaja, Indonesi�.
XV-h Dirk van Elswijk is geboren op 28-09-1905, zoon van Abraham van Elswijk (zie XIV-l) en Neeltje Maria van Ravenschot. Dirk is overleden in King of Prussia, PA (USA). Dirk trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1928 met Magdalena van der Wolf, ongeveer 18 jaar oud. Magdalena is geboren op 14-01-1910.
Kinderen van Dirk en Magdalena:
1 Harry D. van Elswijk, geboren omstreeks 1930 in Spring City Chester (PA) (USA). Volgt XVI-j.
2 Annie van Elswijk, geboren op 05-04-1932 in Spring City Chester (PA) (USA). Volgt XVI-k.
XV-i Teunis van Elswijk is geboren op 08-11-1907 in Hazerswoude, zoon van Jacobus van Elswijk (zie XIV-m) en Maria van Veen. Teunis is overleden op 24-04-1970 in Hornby (Canada), 62 jaar oud. Teunis trouwde, 42 jaar oud, in 06-1950 in Heathcote (Canada) met Catharina Pieternella Hagg, 39 jaar oud. Catharina is geboren op 29-12-1910 in Dordrecht. Catharina is overleden op 18-06-1994 in Brampton (Canada), 83 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Catharina:
1 Hendrika van Elswijk, geboren op 29-08-1951 in Islington (Canada).
2 Maria van Elswijk, geboren op 10-02-1953 in Clarkson (Canada).
XV-j Antonie van Elswijk is geboren op 14-12-1911 in Hazerswoude, zoon van Jacobus van Elswijk (zie XIV-m) en Maria van Veen. Antonie trouwde, 27 jaar oud, op 17-03-1939 met W.A. van Vliet.
XV-k Abraham van Elswijk is geboren in 1914 in Hazerswoude, zoon van Jacobus van Elswijk (zie XIV-m) en Maria van Veen. Abraham trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 29-04-1937 in Zoetermeer met Neeltje Lagerwaard, 19 of 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Elswijk (geb. 1905) [zie XIV-m,1] [broer bruidegom] en Jan Lagerwaard (geb. �1906). Neeltje is geboren in 1917 in Zegwaart.
XV-l Hendrika van Elswijk is geboren op 02-07-1917 in Hazerswoude, dochter van Jacobus van Elswijk (zie XIV-m) en Maria van Veen. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op 10-09-1937 met G.J. van Soest.
XV-m Jannetje van Elswijk is geboren op 07-10-1922 in Leiden, dochter van Jacobus van Elswijk (zie XIV-m) en Maria van Veen. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1946 in Hazerswoude met D. Rademaker.
XV-n Pieter van Elswijk is geboren op 22-05-1911 in Hazerswoude, zoon van Adrianus van Elswijk (zie XIV-n) en Adriana Loomans. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 05-04-1935 met Marijtje H. Dorsman.
XV-o Klasina van Elswijk is geboren op 13-05-1916 in Hazerswoude, dochter van Adrianus van Elswijk (zie XIV-n) en Adriana Loomans. Klasina is overleden op 11-08-1984, 68 jaar oud [bron: www.online-familieberichten.nl]. Klasina trouwde, 22 jaar oud, op 20-07-1938 met Abraham Brebbel Dorsman. Zie XV-ah voor persoonsgegevens van Abraham.
XV-p Hendrik van Elswijk is geboren op 15-11-1918 in Hazerswoude, zoon van Adrianus van Elswijk (zie XIV-n) en Adriana Loomans. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 17-12-1942 met M.E. Teirlinck.
XV-q Magcheltje van Elswijk is geboren op 22-05-1926 in Hazerswoude, dochter van Adrianus van Elswijk (zie XIV-n) en Adriana Loomans. Magcheltje trouwde, 23 jaar oud, op 01-02-1950 in Hazerswoude met P. van Veen.
XV-r Pieter van Elswijk is geboren in 1916 in New Jersey (USA), zoon van Jan Johannes van Elswijk (zie XIV-o). Pieter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1936 in New Jersey (USA) met Elizabeth Bickerstaff, ongeveer 16 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1920 in Belfast (Ierland). Elizabeth is overleden vóór 1989 in Sussex, New York (USA), ten hoogste 69 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Elizabeth:
1 Peter van Elswijk, geboren omstreeks 1942 in New Jersey (USA). Volgt XVI-l.
2 Mary van Elswijk, geboren omstreeks 1944. Mary is overleden omstreeks 1957, ongeveer 13 jaar oud.
XV-s Abraham (Abe) van Elswijk is geboren in 1920 in New Jersey (USA), zoon van Jan Johannes van Elswijk (zie XIV-o). Abe trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1946 in New Jersey (USA) met Margaret (Peg) van Elswijk, ongeveer 21 jaar oud. Peg is geboren omstreeks 1925 in New Jersey (USA).
Kinderen van Abe en Peg:
1 Kevin van Elswijk, geboren omstreeks 1948 in New Jersey (USA). Volgt XVI-m.
2 James C. van Elswijk, geboren omstreeks 1949 in New Jersey (USA). Volgt XVI-n.
XV-t Margaret van Elswijk is geboren op 22-09-1924 in New Jersey (USA), dochter van Jan Johannes van Elswijk (zie XIV-o). Margaret:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 24-09-1947 in New Jersey (USA) met Wallace Powers. Wallace is overleden in 1990.
(2) trouwde, 70 jaar oud, op 02-09-1995 in IL (USA) met Robert Hibbard.
XV-u Marinus Arie (Rien) van Elswijk is geboren op 09-02-1906 in Moerkapelle, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Rien is overleden op 06-11-1997, 91 jaar oud. Rien trouwde, 30 jaar oud, op 18-11-1936 in Bleiswijk met Antje Johanna Bos, 23 jaar oud. Antje is geboren op 20-01-1913 in Bleiswijk.
Kinderen van Rien en Antje:
1 Wilhelmina Christina van Elswijk, geboren op 08-10-1938 in Bleiswijk. Volgt XVI-o.
2 Catharina Geertruida van Elswijk, geboren op 12-10-1939 in Bleiswijk. Volgt XVI-p.
3 Maria van Elswijk, geboren op 03-05-1941 in Bleiswijk. Volgt XVI-q.
4 Hendrik Nicolaas van Elswijk, geboren op 21-04-1943 in Bleiswijk. Volgt XVI-r.
5 Pieter van Elswijk, geboren op 27-05-1946 in Bleiswijk. Volgt XVI-s.
6 Neeltje Adriana (Nel) van Elswijk, geboren op 01-01-1950 in Bleiswijk. Volgt XVI-t.
7 Marinus Arie van Elswijk, geboren op 08-05-1953 in Bleiswijk. Volgt XVI-u.
XV-v Arie Marinus van Elswijk is geboren op 01-02-1907 in Moerkapelle, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Arie is overleden op 10-05-1990, 83 jaar oud. Arie trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1933 in Bleiswijk met Adriana Johanna van Schie, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 15-10-1911 in Bleiswijk.
Kinderen van Arie en Adriana:
1 Wilhelmina Christina van Elswijk, geboren op 04-01-1935 in Bleiswijk. Volgt XVI-v.
2 Janna van Elswijk, geboren op 10-08-1946 in Bleiswijk. Volgt XVI-w.
XV-w Pieter van Elswijk is geboren op 07-09-1912 in Moerkapelle, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Pieter is overleden op 27-02-1990, 77 jaar oud. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-06-1943 in Bleiswijk met Dirkje Cornelia Zwarteveld, 24 jaar oud. Dirkje is geboren op 03-05-1919 in Bleiswijk.
Kinderen van Pieter en Dirkje:
1 Wilhelmina Christina van Elswijk, geboren op 06-06-1946 in Bleiswijk. Volgt XVI-x.
2 Pieter van Elswijk, geboren op 31-08-1948 in Bleiswijk. Volgt XVI-y.
XV-x Johan (Han) van Elswijk is geboren op 14-09-1914 in Moerkapelle, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Han is overleden op 30-03-2004 in Terneuzen, 89 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-2004 in Terneuzen [bron: originele rouwkaart]. Han trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1937 in Bleiswijk met Cornelia (Corrie) Zwarteveld, 22 jaar oud. Corrie is geboren op 23-04-1915 in Bleiswijk, dochter van Johannes Zwarteveld en Janna Cornelia van Leeuwen. Corrie is overleden op 13-04-1980 in Terneuzen, 64 jaar oud. Zij is begraven op 16-04-1980 in Terneuzen [bron: originele rouwkaart].
Kinderen van Han en Corrie:
1 Wilhelmina Christina (Willy) van Elswijk, geboren op 13-09-1938 in Bleiswijk. Volgt XVI-z.
2 Janna Cornelia (Janny) van Elswijk, geboren op 04-02-1940 in Bleiswijk. Volgt XVI-aa.
3 Pieter (Piet) van Elswijk, geboren op 04-03-1942 in Bleiswijk. Volgt XVI-ab.
4 Apollonia (Plonie) van Elswijk, geboren op 06-04-1943 in Bleiswijk. Volgt XVI-ac.
5 Anna Maria (Anneke) van Elswijk, geboren op 08-09-1944 in Bleiswijk. Volgt XVI-ad.
6 Jacoba (Coby) van Elswijk, geboren op 16-11-1945 in Bleiswijk. Volgt XVI-ae.
7 Johanna (Joke) van Elswijk, geboren op 11-03-1949 in Bleiswijk. Volgt XVI-af.
8 Maria (Marian) van Elswijk, geboren op 14-04-1951 in Bleiswijk. Volgt XVI-ag.
9 Huibert (Bert) van Elswijk, geboren op 23-07-1953 in Bleiswijk. Volgt XVI-ah.
10 Johan (Hans) van Elswijk, geboren op 16-12-1954 in Bleiswijk. Volgt XVI-ai.
11 Cornelia (Cora) van Elswijk, geboren op 03-05-1957 in Bleiswijk. Volgt XVI-aj.
XV-y Willem Christiaan van Elswijk is geboren op 03-02-1920 in Moerkapelle, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Willem is overleden op 27-09-1987, 67 jaar oud. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 26-02-1946 in Bleiswijk met Jacoba Adriana van der Graaf, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 25-12-1920 in Zevenhuizen.
XV-z Maria van Elswijk is geboren op 07-12-1922 in Bleiswijk, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1949 in Bleiswijk met Henk de Bruyn, 27 jaar oud. Henk is geboren op 08-04-1922 in Pijnacker.
XV-aa Jacobus van Elswijk is geboren op 08-09-1924 in Bleiswijk, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 16-11-1949 in Bleiswijk met Elisabeth van Erk, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 02-01-1924 in Bleiswijk, dochter van Albert van Erk en Grietje Elizabeth Polderman.
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
1 Pieter van Elswijk, geboren op 09-01-1951 in Bleiswijk. Volgt XVI-ak.
2 Grietje Elizabeth van Elswijk, geboren op 29-07-1953 in Bleiswijk. Volgt XVI-al.
XV-ab Anna Maria van Elswijk is geboren op 25-12-1927 in Bleiswijk, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIV-q) en Wilhelmina Christina van der Hoeven. Anna trouwde met Dirk van der Gaag. Dirk is geboren op 16-05-1923 in Berkel en Rodenrijs. Dirk is overleden op 24-05-1977, 54 jaar oud.
XV-ac Neeltje van Elswijk is geboren op 10-04-1906 in Stompwijk, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIV-s) en Geertruida Merbis. Neeltje is overleden op 17-12-1998 in Leiderdorp, 92 jaar oud. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 09-07-1929 in Leiderdorp met Leendert Kranenburg, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 22-06-1903 in Leiderdorp. Leendert is overleden op 26-11-1977 in Leiderdorp, 74 jaar oud.
XV-ad Margaretha Wilhelmina van Elswijk is geboren op 05-09-1909 in Stompwijk, dochter van Pieter van Elswijk (zie XIV-s) en Geertruida Merbis. Margaretha is overleden op 24-12-2003, 94 jaar oud. Margaretha trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1939 met Pieter van Iterson, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 20-09-1914 in ’s-Gravenhage. Pieter is overleden op 14-11-1986 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
XV-ae Bastiaan (Bas) van Elswijk is geboren op 26-03-1912 in Stompwijk, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-s) en Geertruida Merbis. Bas is overleden op 14-05-2009 in Koudekerk aan de Rijn, 97 jaar oud [bron: rouwadvertentie Leidsdagblad]. Hij is begraven op 16-05-2009 in Leiderdorp. Bas trouwde, 34 jaar oud, op 28-05-1946 in Hazerswoude met Annie van Tol, 26 jaar oud. Annie is geboren op 20-02-1920 in Hazerswoude. Annie is overleden op 03-11-2007 in Leiderdorp, 87 jaar oud. Zij is begraven op 07-11-2007 in Leiderdorp.
XV-af Boudewijn van Elswijk is geboren op 04-05-1914 in Stompwijk, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-s) en Geertruida Merbis. Boudewijn is overleden op 27-01-2004 in ’s-Gravenhage, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 01-02-2004 in Rijswijk (crematorium Eikelenburg). Boudewijn trouwde, 30 jaar oud, op 06-09-1944 in ’s-Gravenhage met Maria Boerse, 26 jaar oud. Maria is geboren op 22-06-1918 in Zaandam.
XV-ag Maarten van Elswijk is geboren op 13-06-1920 in Stompwijk, zoon van Pieter van Elswijk (zie XIV-s) en Geertruida Merbis. Maarten trouwde, 31 jaar oud, op 11-06-1952 in ’s-Gravenhage met M.G.E. Straver.
XV-ah Abraham Brebbel Dorsman, zoon van Cornelis Dorsman en Willemijntje van Elswijk (zie XIV-t). Abraham trouwde op 20-07-1938 met Klasina van Elswijk, 22 jaar oud. Zie XV-o voor persoonsgegevens van Klasina.
XV-ai Margaretha Adriana van Elswijk is geboren op 29-01-1914 in Hazerswoude, dochter van Bastiaan van Elswijk (zie XIV-u) en Adriana Wilhelmina Dekker. Margaretha is overleden op 11-01-2005 in Leiden, 90 jaar oud [bron: rouwadvertentie Trouw]. Margaretha trouwde met Carel le Lau. Carel is geboren omstreeks 1918. Carel is overleden op 02-04-1998 in Leiden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op 07-04-1998 in Leiden.
XV-aj Johanna Wilhelmina van Elswijk is geboren op 10-03-1920 in Hazerswoude, zoon van Bastiaan van Elswijk (zie XIV-u) en Adriana Wilhelmina Dekker. Johanna trouwde met Pieter Cornelis Ruighaver. Pieter is geboren op 27-10-1919 in Haarlemmermeer.
XV-ak Adriana Maria (Mies) van Elswijk is geboren op 06-10-1922 in Hazerswoude, dochter van Bastiaan van Elswijk (zie XIV-u) en Adriana Wilhelmina Dekker. Mies is overleden op 11-09-2000, 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-09-2000 in Rijswijk. Mies trouwde met Simon Klaas Pieter Groot.
XV-al Cornelia Christina van Elswijk is geboren op 25-02-1932 in Leiden, dochter van Arie Adrianus van Elswijk (zie XIV-v) en Neeltje van Roon. Cornelia trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1957 met Cornelis van der Laan.
XV-am Margaretha van Elswijk is geboren op 25-02-1932 in Leiden, dochter van Arie Adrianus van Elswijk (zie XIV-v) en Neeltje van Roon. Margaretha trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1956 met Arend Reyan.
XV-an Jacob Hauver (Jake) van Elswijk is geboren omstreeks 1922 in Oakland, California (USA), zoon van Jacobus Johannes van Elswijk (zie XIV-z) en Anna Hauver. Jake trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1948 met Juanita van Elswijk, ongeveer 22 jaar oud. Juanita is geboren omstreeks 1926.
Kinderen van Jake en Juanita:
1 Juanita Lorraine van Elswijk, geboren omstreeks 1954.
2 Mark van Elswijk, geboren omstreeks 1954.
3 Lawrence van Elswijk, geboren omstreeks 1956.
4 Linda van Elswijk, geboren omstreeks 1958.
XV-ao Laura Lorraine van Elswijk is geboren omstreeks 1927 in Oakland, California (USA), dochter van Jacobus Johannes van Elswijk (zie XIV-z) en Anna Hauver. Laura trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1948 met Walter Smith, ongeveer 25 jaar oud. Walter is geboren omstreeks 1923.
XV-ap Barbara van Elswijk is geboren omstreeks 1936, dochter van Jacobus Johannes van Elswijk (zie XIV-z) en Anna Hauver. Barbara trouwde, ongeveer 12 jaar oud, omstreeks 1948 met Gerald Brown, ongeveer 23 jaar oud. Gerald is geboren omstreeks 1925.
XV-aq John Andrew van Elswijk is geboren op 29-06-1924 in Oakland, California (USA), zoon van Marinus (Mark) van Elswijk (zie XIV-aa) en Wilhelmina (Billie) Ham. John is overleden op 01-10-1981 in Yountville, California (USA), 57 jaar oud. John trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1947 in Chowchilla, California (USA) met Ruth Agnes Perrish.
Kinderen van John en Ruth:
1 Carol Ann van Elswijk, geboren op 03-03-1948 in Merced, California (USA). Carol is overleden op 01-03-1952 in Chowchilla, California (USA), 3 jaar oud.
2 Nancy Lee van Elswijk, geboren op 20-06-1949. Volgt XVI-am.
3 Linda Jean van Elswijk, geboren op 26-05-1950 in Merced, California (USA).
4 William Mark van Elswijk, geboren op 05-12-1951. Volgt XVI-an.
XV-ar Marinus (Mark) van Elswijk is geboren op 30-06-1929 in Chowchilla, California (USA), zoon van Marinus (Mark) van Elswijk (zie XIV-aa) en Wilhelmina (Billie) Ham. Mark is overleden op 06-08-1987 in Fresno, California (USA), 58 jaar oud. Mark trouwde, 20 jaar oud, op 24-05-1950 in Hobart Oaklahoma (USA) met Marilyn Joyce Thompson.
Kinderen van Mark en Marilyn:
1 Brent Allan van Elswijk, geboren op 07-12-1953. Volgt XVI-ao.
2 Kris Andrew van Elswijk, geboren op 12-07-1956 in Woodland, California (USA). Volgt XVI-ap.
3 David Arthur van Elswijk, geboren op 27-02-1964. Volgt XVI-aq.
XV-as Thomas William (Tom) van Elswijk is geboren op 01-09-1932 in Madera, California (USA), zoon van Marinus (Mark) van Elswijk (zie XIV-aa) en Wilhelmina (Billie) Ham. Tom trouwde, 18 jaar oud, op 29-04-1951 in Reno, NV (USA) met Lillian Delores Carter, 17 jaar oud. Lillian is geboren op 25-06-1933 in Chowchilla, California (USA).
Kinderen van Tom en Lillian:
1 Mark Steven van Elswijk, geboren op 15-12-1951 in Merced, California (USA).
2 Molly Lynne van Elswijk, geboren op 07-10-1954 in Merced, California (USA). Volgt XVI-ar.
3 James Richard van Elswijk, geboren op 29-03-1957 in Chowchilla, California (USA).
XV-at Maria van Elswijk is geboren op 22-11-1925 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIV-ae) en Debora Geertruida de Vries. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 16-03-1950 in Nieuwer-Amstel met Frank Brandse, 25 jaar oud. Frank is geboren op 24-03-1924 in Uithoorn. Frank is overleden op 10-10-1975 in Amstelveen, 51 jaar oud. Hij is begraven op 14-10-1975 in Uithoorn.
XV-au Debora Geertruida van Elswijk is geboren op 04-03-1930 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIV-ae) en Debora Geertruida de Vries. Zij is gedoopt op 30-03-1930 in Amstelveen. Debora trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1954 in Nieuwer-Amstel met Hans Arend Jan Buitenhuis, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-09-1954 in Nieuwer-Amstel. Hans is geboren op 29-05-1931 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 06-09-1931 in Amsterdam.
XV-av Lambertus van Elswijk is geboren op 09-09-1935 in Nieuwer-Amstel, zoon van Lambertus van Elswijk (zie XIV-ae) en Debora Geertruida de Vries. Lambertus trouwde, 20 jaar oud, op 25-10-1955 in Aalsmeer met Grietje Eveleens, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 10-01-1935 in Aalsmeer.
Kinderen van Lambertus en Grietje:
1 Debora Geertruida van Elswijk, geboren op 04-05-1956 in Amsterdam. Volgt XVI-as.
2 Marijke van Elswijk, geboren op 24-08-1957 in Amsterdam. Volgt XVI-at.
3 Lamberta van Elswijk, geboren op 14-12-1960 in Aalsmeer. Volgt XVI-au.
4 Lambertus van Elswijk, geboren op 02-10-1965 in Aalsmeer. Volgt XVI-av.
XV-aw Lambertus van Elswijk is geboren op 01-07-1931 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Nicolaas van Elswijk (zie XIV-ag) en Janske Peterke van den Burgt. Lambertus is overleden op 27-12-1988 in Amsterdam, 57 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1988 in Ommen. Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op 24-03-1955 in Nieuwer-Amstel met Johanna Gesina Pardoen, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 13-04-1930 in Amsterdam.
Kinderen van Lambertus en Johanna:
1 Carolina Johanna Henderika van Elswijk, geboren op 21-09-1956 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-aw.
2 Eleonora Wilhelmina Johanna van Elswijk, geboren op 19-06-1958 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-ax.
3 Marijke Johann Gesina van Elswijk, geboren op 05-02-1960 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-ay.
4 Johannes Nicolaas van Elswijk, geboren op 03-05-1962 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-az.
5 Irene Janske Peterke van Elswijk, geboren op 29-09-1963 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-ba.
XV-ax Maria van Elswijk is geboren op 08-04-1936 in Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes Nicolaas van Elswijk (zie XIV-ag) en Janske Peterke van den Burgt. Zij is gedoopt op 31-05-1936 in Amstelveen. Maria:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1959 in Nieuwer-Amstel met Johan Friedrich Robert Wilhelm, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-05-1959 in Nieuwer-Amstel. Johan is geboren op 12-05-1937 in Nunspeet. Johan is overleden op 24-01-1970 in Amsterdam, 32 jaar oud. Hij is begraven op 28-01-1970 in Mijdrecht.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 25-02-1983 in Hardenberg met Abraham (Bram) de Roo, 48 jaar oud, nadat zij op 03-02-1983 in Hardenberg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-02-1983 in Hardenberg. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Bram waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje Wilhelm en Johanna Wolters. Bram is geboren op 14-06-1934 in ’s-Gravenhage. Hij is gedoopt op 24-06-1934 in Scheveningen.
XV-ay Niesje van Elswijk is geboren op 17-10-1926 in Mijdrecht, dochter van Willem van Elswijk (zie XIV-aj) en Hendrika Gijsberta Griffioen. Niesje trouwde, 21 jaar oud, op 18-08-1948 in Haarlemmermeer met Teunis Groeneweg, 26 jaar oud. Teunis is geboren op 11-04-1922 in Haarlemmermeer.
XV-az Antonia Hendrika van Elswijk is geboren op 12-04-1945 in Ouderkerk a/d Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIV-am) en Janna Meijers. Antonia begon een relatie met Dirk Hilke van der Velde. Dirk is geboren op 28-05-1945 in Gorredijk.
XV-ba Niesje van Elswijk is geboren op 27-08-1946 in Ouderkerk a/d Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIV-am) en Janna Meijers. Niesje begon een relatie met Ingvar Bengtsson. Ingvar is geboren op 19-12-1941 in V�stra Tors�s.
XV-bb Pieter van Elswijk is geboren op 29-12-1947 in Ouderkerk a/d Amstel, zoon van Lambertus van Elswijk (zie XIV-am) en Janna Meijers. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 16-12-1970 in Bussum met Dori Johanna Frederika Hanssens, 21 jaar oud. Dori is geboren op 12-01-1949 in Bussum.
XV-bc Hendrika Janna van Elswijk is geboren op 31-03-1951 in Weesperkarpsel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XIV-am) en Janna Meijers. Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 09-09-1970 in Weesp met Klaas Gijzen, 19 jaar oud. Klaas is geboren op 07-10-1950 in Abcoude.
XV-bd Niesje van Elswijk is geboren op 22-10-1943 in Amstelveen, dochter van Johannes van Elswijk (zie XIV-ao) en Geertje Westerink. Niesje trouwde, 22 jaar oud, op 24-11-1965 in Amstelveen met Quirinus Johannes van ’t Schip, 31 jaar oud. Quirinus is geboren op 24-05-1934 in Nieuwer-Amstel. Quirinus is overleden op 19-06-1982 in Amsterdam, 48 jaar oud.
XV-be Machteltje van Elswijk is geboren op 09-04-1948 in Amstelveen, dochter van Johannes van Elswijk (zie XIV-ao) en Geertje Westerink. Machteltje trouwde, 20 jaar oud, op 02-05-1968 in Amstelveen met Jacob Kennedy, 28 jaar oud. Jacob is geboren op 24-08-1939 in Amstelveen.
XV-bf Pieter van Elswijk is geboren op 04-09-1949 in Amstelveen, zoon van Johannes van Elswijk (zie XIV-ao) en Geertje Westerink. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 05-07-1972 in Amstelveen met Marijanne Hespe, 22 jaar oud. Marijanne is geboren op 10-02-1950.
Kind van Pieter en Marijanne:
1 Ramona van Elswijk, geboren op 20-03-1977.
XV-bg Geertje van Elswijk is geboren op 26-06-1952 in Amstelveen, dochter van Johannes van Elswijk (zie XIV-ao) en Geertje Westerink. Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 19-12-1979 in Amstelveen met Tom Vroegop, 23 jaar oud. Tom is geboren op 12-12-1956 in Amstelveen.
XV-bh Reinier van Elswijk is geboren op 09-12-1939 in Amsterdam, zoon van Leendert van Elswijk (zie XIV-ap) en Trijntje Martijntje Treur. Reinier trouwde, 22 jaar oud, op 03-10-1962 in Hoofddorp met Woutera Theadora van der Veen, 22 jaar oud. Woutera is geboren op 13-07-1940 in Amsterdam.
Kinderen van Reinier en Woutera:
1 Elvira van Elswijk, geboren op 06-02-1963 in Badhoevedorp. Volgt XVI-bb.
2 Andr� van Elswijk, geboren op 01-02-1966 in Hoofddorp.
XV-bi Pieter van Elswijk is geboren op 26-07-1943 in Amsterdam, zoon van Leendert van Elswijk (zie XIV-ap) en Trijntje Martijntje Treur. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 03-02-1967 in Haarlemmerliede en Spaarnewoude met Maria Jacoba Dekker, 22 jaar oud. Maria is geboren op 24-04-1944 in Haarlemmerliede en Spaarnewoude.
Notitie bij Maria: Pieter en Maria waren Nederlandse zendingsarbeiders, werkzaam op Sumba in de periode 1969-1972
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Ingeborg van Elswijk, geboren op 31-08-1968 in Papendrecht.
2 Martijn van Elswijk, geboren op 29-01-1973 in Yokjakarta.
3 David van Elswijk, geboren op 24-10-1975 in Nuenen.
4 Carlos Andres van Elswijk, geboren op 05-05-1977 in Bogota, Colombia.
XV-bj Willem van Elswijk is geboren op 29-11-1945 in Amsterdam, zoon van Leendert van Elswijk (zie XIV-ap) en Trijntje Martijntje Treur. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 28-06-1968 in Zwanenburg met Janna van Rijn, 20 jaar oud. Janna is geboren op 15-07-1947 in Zwanenburg.
Kinderen van Willem en Janna:
1 Ingrid van Elswijk, geboren op 19-12-1970 in Haarlem.
2 Karin van Elswijk, geboren op 18-11-1972 in Lekkerkerk.
XV-bk Alida van Elswijk is geboren op 19-03-1951 in Amsterdam, dochter van Leendert van Elswijk (zie XIV-ap) en Trijntje Martijntje Treur. Alida trouwde, 18 jaar oud, op 23-12-1969 in Zwanenburg met Wilhelmus Franciscus Vonk, 23 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 17-06-1946 in Amsterdam.
XV-bl Niesje van Elswijk is geboren op 08-10-1955 in Amsterdam, dochter van Leendert van Elswijk (zie XIV-ap) en Trijntje Martijntje Treur. Niesje trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1985 in Grootschermer met Bernardus Josephus Maria van Lith, 33 jaar oud. Bernardus is geboren op 01-06-1952 in Lichtenvoorde.
XV-bm Dirkje Jacoba van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 20-05-1946 in Leiden, dochter van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-be) en Hendrika Pelle. Dirkje trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1970 in Zoetermeer met Michiel van Zanten, 24 jaar oud. Michiel is geboren op 10-06-1946 in Zetten.
XV-bn Adrianus Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 15-02-1953 in Zoetermeer, zoon van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-be) en Hendrika Pelle. Adrianus trouwde, 18 jaar oud, op 09-12-1971 in Zoetermeer met Johanna Maria Gitz, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 17-05-1953 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Aschwin van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 26-06-1972 in Zoetermeer.
2 Marcella van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 23-10-1976 in Zoetermeer. Volgt XVI-bc.
XV-bo Nicolaas van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 17-03-1955 in Zoetermeer, zoon van Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-be) en Hendrika Pelle. Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op 14-01-1981 in Leusden met Marian Koopman, 23 jaar oud. Marian is geboren op 11-02-1957 in Amsterdam.
Kinderen van Nicolaas en Marian:
1 Melanie van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 02-12-1983 in Leusden.
2 Marnic van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 23-10-1987 in Brielle.
3 Nikita van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 26-05-1989 in Brielle.
XV-bp Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 29-06-1947 in Bodegraven, zoon van Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-bf). Adrianus trouwde, 19 jaar oud, op 12-05-1967 in Zoetermeer met Adriana Christina Kreftgeboren, 19 jaar oud. Adriana is geboren op 23-05-1947 in Voorburg.
Kinderen van Adrianus en Adriana:
1 Adriana Johanna van Elleswijk, geboren op 04-08-1968 in Zoetermeer.
2 Maria van Elleswijk, geboren op 25-09-1969 in Voorburg. Volgt XVI-bd.
3 Neeltje Maria Dani�lle van Elleswijk, geboren op 16-02-1974 in Zoetermeer. Volgt XVI-be.
XV-bq Dirk van Elswijk is geboren op 07-12-1951 in Bodegraven, zoon van Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-bf). Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1974 in Moerkapelle met Johanna Maria Breedijk, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 04-12-1951 in Moerkapelle.
Kinderen van Dirk en Johanna:
1 Thamar van Elswijk, geboren op 30-01-1978 in Moerkapelle.
2 Ernst Jan van Elswijk, geboren op 11-03-1985 in Gouda.
3 Susanne van Elswijk, geboren op 21-10-1991 in Gouda.
XV-br Neeltje Maria van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 09-06-1954 in Zoetermeer, dochter van Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-bf). Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 27-02-1975 in Zoetermeer met Franciscus Adrianus Jacob Rademaker, 21 jaar oud. Franciscus is geboren op 23-10-1953 in ’s-Gravenhage.
XV-bs Cornelis van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 12-06-1955 in Zoetermeer, zoon van Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-bf). Cornelis:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 26-05-1977 in Moerkapelle met Margrietha Adriana Breedijk, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 09-1982. Margrietha is geboren op 29-09-1953 in Moerkapelle.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 17-06-1988 in Zoetermeer met Maria Theresa Bolleboom, 39 jaar oud. Maria is geboren op 06-04-1949 in Zoetermeer.
Kind van Cornelis en Margrietha:
1 Marloes van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 22-06-1981 in Gouda.
Kind van Cornelis en Maria:
2 (Adoptie) Dicky Jozefus van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 28-01-1981 in Zoetermeer.
XV-bt Johannes Jacob van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 29-10-1962 in Zoetermeer, zoon van Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-bf). Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1990 in Zoetermeer met Gijsberta Cornelia Wingelaar, 22 jaar oud. Gijsberta is geboren op 10-08-1967 in Zoetermeer.
XV-bu Ernst Jacobus van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 29-02-1964 in Zoetermeer, zoon van Ernst van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XIV-bf). Ernst:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 26-06-1992 met Sandra de Groot. Het huwelijk werd ontbonden vóór 11-02-1998.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 11-02-1998 met Cita Geertruida Lamberta Broekaarde.
Kind van Ernst en Cita:
1 Sharon van Elswijk (ook van Elleswijk), geboren op 30-08-1998 in Zoetermeer.
XVI-a Pieter van Elswijk is geboren op 09-06-1929 in Alphen aan den Rijn, zoon van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 15-03-1951 met Jopie A.M. van den Bosch, ongeveer 21 jaar oud. Jopie is geboren omstreeks 1930.
Kinderen van Pieter en Jopie:
1 John van Elswijk, geboren omstreeks 1952. Volgt XVII-a.
2 Beulah van Elswijk, geboren omstreeks 1958. Volgt XVII-b.
XVI-b Catharina (Corrie) van Elswijk is geboren op 31-08-1930 in Alphen aan den Rijn, dochter van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Corrie trouwde, 20 jaar oud, op 25-10-1950 met A. Dekkers.
XVI-c Hendrien (Rinna) van Elswijk is geboren op 22-04-1932 in Bodegraven, dochter van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Rinna trouwde, 22 jaar oud, op 27-07-1954 met H.J. van Houten.
XVI-d Jannetje (Jannie) van Elswijk is geboren op 17-09-1936 in Zwammerdam, dochter van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Jannie trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1959 met P. Peper.
XVI-e Arie van Elswijk is geboren op 05-03-1939 in Zwammerdam, zoon van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Arie trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1962 in Oegstgeest met J.E. van den Hoonaard.
XVI-f Bastiaan van Elswijk is geboren op 01-05-1946 in Voorschoten, zoon van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk.
Notitie bij Bastiaan: emigreerde 10 1967 naar Vancouver
Bastiaan trouwde, 23 jaar oud, op 04-07-1969 in New-Westminster, Canada met Margaret Ubels, 20 jaar oud. Margaret is geboren op 25-07-1948 in Ermelo.
Kinderen van Bastiaan en Margaret:
1 Charlene van Elswijk, geboren op 14-07-1970 in New-Westminster, Canada. Volgt XVII-c.
2 Norman van Elswijk, geboren op 27-01-1972 in New-Westminster, Canada.
XVI-g Elisabeth (Ellie) van Elswijk is geboren op 14-09-1948 in Voorschoten, dochter van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Ellie trouwde, 19 jaar oud, op 15-03-1968 met J.T.M. Gussenhoven.
XVI-h Adriana Teuntje (Annie) van Elswijk is geboren op 16-05-1950 in Voorschoten, dochter van Jan van Elswijk (zie XV-e) en Jansje Kuijk. Annie trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1971 met A. Kanbier.
XVI-i Neeltje Maria van Elswijk is geboren op 06-10-1937 in Boskoop, dochter van Arie van Elswijk (zie XV-f) en Dirkje van ’t Woud. Neeltje trouwde, 19 jaar oud, op 16-05-1957 met C. Verweij.
XVI-j Harry D. van Elswijk is geboren omstreeks 1930 in Spring City Chester (PA) (USA), zoon van Dirk van Elswijk (zie XV-h) en Magdalena van der Wolf. Harry:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1953 met June, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1960. June is geboren omstreeks 1932.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1960 met Laura, ongeveer 20 jaar oud. Laura is geboren omstreeks 1940.
Kind van Harry en June:
1 Wayne van Elswijk, geboren omstreeks 1955 in Oviedo, FA (USA).
Kinderen van Harry en Laura:
2 Mary Ann van Elswijk, geboren omstreeks 1961.
3 Harry van Elswijk, geboren omstreeks 1963.
XVI-k Annie van Elswijk is geboren op 05-04-1932 in Spring City Chester (PA) (USA), dochter van Dirk van Elswijk (zie XV-h) en Magdalena van der Wolf. Annie is overleden in 03-1973, 40 jaar oud. Annie trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1952 met O’Shields.
XVI-l Peter van Elswijk is geboren omstreeks 1942 in New Jersey (USA), zoon van Pieter van Elswijk (zie XV-r) en Elizabeth Bickerstaff.
Kinderen van Peter uit onbekende relatie:
1 Michael van Elswijk, geboren omstreeks 1965 in New Jersey (USA).
2 Mary van Elswijk, geboren omstreeks 1967 in New Jersey (USA).
XVI-m Kevin van Elswijk is geboren omstreeks 1948 in New Jersey (USA), zoon van Abraham (Abe) van Elswijk (zie XV-s) en Margaret (Peg) van Elswijk.
Kinderen van Kevin uit onbekende relatie:
1 Abraham van Elswijk, geboren omstreeks 1972.
2 Peter van Elswijk, geboren omstreeks 1974.
XVI-n James C. van Elswijk is geboren omstreeks 1949 in New Jersey (USA), zoon van Abraham (Abe) van Elswijk (zie XV-s) en Margaret (Peg) van Elswijk.
Kinderen van James uit onbekende relatie:
1 Brice van Elswijk, geboren omstreeks 1975 in New Jersey (USA).
2 James van Elswijk, geboren omstreeks 1977 in New Jersey (USA).
3 Connor van Elswijk, geboren omstreeks 1979 in New Jersey (USA).
XVI-o Wilhelmina Christina van Elswijk is geboren op 08-10-1938 in Bleiswijk, dochter van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1962 met Cornelis Andreas Uitenbroek, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 10-09-1938 in Bergschenhoek.
XVI-p Catharina Geertruida van Elswijk is geboren op 12-10-1939 in Bleiswijk, dochter van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Catharina trouwde, 19 jaar oud, op 05-02-1959 met Huybert Johannes de Keijzer, 22 jaar oud. Huybert is geboren op 19-07-1936 in Bergschenhoek.
XVI-q Maria van Elswijk is geboren op 03-05-1941 in Bleiswijk, dochter van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 20-04-1961 met Anthonie Mets, 21 jaar oud. Anthonie is geboren op 27-06-1939 in Benthuizen.
XVI-r Hendrik Nicolaas van Elswijk is geboren op 21-04-1943 in Bleiswijk, zoon van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1967 met Janneke Fonteijn, 21 jaar oud. Janneke is geboren op 15-10-1946 in Kadoelen.
Kinderen van Hendrik en Janneke:
1 Johanna Geziena van Elswijk, geboren op 27-08-1968 in Bleiswijk.
2 Anna Johanna van Elswijk, geboren op 07-08-1970 in Bleiswijk.
XVI-s Pieter van Elswijk is geboren op 27-05-1946 in Bleiswijk, zoon van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1971 met Margaretha den Boer, 25 jaar oud. Margaretha is geboren op 19-08-1946 in Alblasserdam.
Kind van Pieter en Margaretha:
1 Marinus Cornelis van Elswijk, geboren op 28-04-1973 in Rotterdam.
XVI-t Neeltje Adriana (Nel) van Elswijk is geboren op 01-01-1950 in Bleiswijk, dochter van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Nel trouwde, 21 jaar oud, op 15-12-1971 met Willem van der Kraan. De scheiding werd geregistreerd op 06-07-1996.
XVI-u Marinus Arie van Elswijk is geboren op 08-05-1953 in Bleiswijk, zoon van Marinus Arie (Rien) van Elswijk (zie XV-u) en Antje Johanna Bos. Marinus trouwde, 22 jaar oud, op 05-03-1976 met Cornelia Neeltje Moerman, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 05-10-1953 in Bergschenhoek.
Kind van Marinus en Cornelia:
1 Jim Ivo Marinus van Elswijk, geboren op 28-12-1982 in Rotterdam.
XVI-v Wilhelmina Christina van Elswijk is geboren op 04-01-1935 in Bleiswijk, dochter van Arie Marinus van Elswijk (zie XV-v) en Adriana Johanna van Schie. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 23-06-1959 met Mathijs Eliza Rijsburger, 25 jaar oud. Mathijs is geboren op 17-10-1933 in Rotterdam.
XVI-w Janna van Elswijk is geboren op 10-08-1946 in Bleiswijk, dochter van Arie Marinus van Elswijk (zie XV-v) en Adriana Johanna van Schie. Janna:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 02-06-1965 met Rokus Graafland. Het huwelijk werd ontbonden op 21-09-1988.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 06-02-1990 met Bartholomeus Petrus Maria van Duin, 44 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Bartholomeus is geboren op 28-08-1945 in Warmenhuizen.
XVI-x Wilhelmina Christina van Elswijk is geboren op 06-06-1946 in Bleiswijk, dochter van Pieter van Elswijk (zie XV-w) en Dirkje Cornelia Zwarteveld. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 05-03-1968 met Hendrik Eduard van der Hammen, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 12-08-1991. Hendrik is geboren op 12-10-1941 in ’s-Gravenhage.
XVI-y Pieter van Elswijk is geboren op 31-08-1948 in Bleiswijk, zoon van Pieter van Elswijk (zie XV-w) en Dirkje Cornelia Zwarteveld. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1974 met Ingrid Warnaar, 22 jaar oud. Ingrid is geboren op 04-03-1952 in Delft.
Kinderen van Pieter en Ingrid:
1 Saskia Miranda van Elswijk, geboren op 25-01-1976 in Rotterdam.
2 Arthur David van Elswijk, geboren op 25-07-1980 in Rotterdam.
XVI-z Wilhelmina Christina (Willy) van Elswijk is geboren op 13-09-1938 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Willy trouwde, 20 jaar oud, op 13-05-1959 in Sliedrecht [bron: trouwkaart] met Marinus Jacobus (Rien) Groenendijk, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1959 in Sliedrecht. Rien is geboren op 09-01-1938 in Zoetermeer. Rien is overleden op 16-08-2011 in Schijndel, 73 jaar oud.
Kinderen van Willy en Rien:
1 Mijndert (Menno) Groenendijk, geboren op 04-11-1959 in Sliedrecht. Volgt XVII-d.
2 Cornelia (Conny) Groenendijk, geboren op 19-12-1960 in Sliedrecht. Volgt XVII-e.
3 Maria Cornelia (Margo) Groenendijk, geboren op 10-05-1962 in Sliedrecht. Volgt XVII-f.
4 Elisabeth (Els(je)) Groenendijk, geboren op 12-05-1964 in Sliedrecht. Volgt XVII-g.
XVI-aa Janna Cornelia (Janny) van Elswijk is geboren op 04-02-1940 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Janny is overleden op 06-06-1981 in Rucphen, 41 jaar oud. Zij is begraven op 09-06-1981 in Rucphen [bron: rouwkaart]. Janny trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1963 in Sliedrecht met Teunis Marinus (Ton) van der Vlies, 26 jaar oud, nadat zij op 15-11-1963 in Sliedrecht in ondertrouw zijn gegaan. Ton is geboren op 02-04-1937 in Sliedrecht. Ton is overleden op 28-08-1996 in Den Brielle (?), 59 jaar oud. Ton trouwde later op 26-01-1983 in Rucphen met Truus Krowinkel.
Kinderen van Janny en Ton:
1 Marie (Mari�tta) van der Vlies, geboren op 17-10-1964 in Hardinxveld-Giessendam. Volgt XVII-h.
2 Cornelia (Carola) van der Vlies, geboren op 06-09-1966 in Sliedrecht.
3 Janna Cornelia (Liane) van der Vlies, geboren op 24-08-1971 in Sliedrecht.
XVI-ab Pieter (Piet) van Elswijk is geboren op 04-03-1942 in Bleiswijk, zoon van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Piet:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1966 in Sliedrecht met Neeltje (Nellie) van Valen, 19 jaar oud, nadat zij op 20-04-1966 in Sliedrecht in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd geregistreerd op 01-02-1991. Nellie is geboren op 11-07-1946 in Sliedrecht, dochter van Arie van Valen en Jannigje Boonstoppel. Zij is gedoopt op 01-09-1946 in Sliedrecht. Nellie trouwde later op 18-02-2004 in Sliedrecht met Leen van den Andel (geb. 1942).
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 08-07-1993 met Wilhelmina Christina (Wilma) Saarloos, 33 jaar oud. Wilma is geboren op 03-09-1959 in Tilburg.
Kinderen van Piet en Nellie:
1 Johan (Harry) van Elswijk, geboren op 07-12-1966 in Hardinxveld-Giessendam. Volgt XVII-i.
2 Jannigje (Anja) van Elswijk, geboren op 19-12-1967 in Hardinxveld-Giessendam. Volgt XVII-j.
3 Cornelia (Corrie) van Elswijk, geboren op 13-01-1969 in Hardinxveld-Giessendam. Volgt XVII-k.
4 Arie Ronald (Arno) van Elswijk, geboren op 12-07-1971 in Terneuzen. Volgt XVII-l.
XVI-ac Apollonia (Plonie) van Elswijk is geboren op 06-04-1943 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Plonie trouwde, 20 jaar oud, op 05-08-1963 [bron: trouwkaart] met Jan van den Herik, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2011. Jan is geboren op 10-12-1941 in Sliedrecht.
Kinderen van Plonie en Jan:
1 Pieter (Piet) van den Herik, geboren op 05-03-1964 in Hardinxveld-Giessendam. Volgt XVII-m.
2 Johan (Hanno) van den Herik, geboren op 09-06-1965 in Hardinxveld-Giessendam. Volgt XVII-n.
3 Marco van den Herik, geboren op 14-10-1972 in Sliedrecht. Volgt XVII-o.
XVI-ad Anna Maria (Anneke) van Elswijk is geboren op 08-09-1944 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Anneke trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1965 in Hardinxveld-Giessendam [bron: trouwkaart] met Jan Koppelaar, 19 jaar oud. Jan is geboren op 23-12-1945 in Giessendam. Jan is overleden op 16-08-2012, 66 jaar oud.
Kinderen van Anneke en Jan:
1 Maria Anna (Marian) Koppelaar, geboren op 12-01-1967 in Papendrecht. Volgt XVII-p.
2 Anna Maria (Annemarie) Koppelaar, geboren op 06-04-1968 in Papendrecht.
XVI-ae Jacoba (Coby) van Elswijk is geboren op 16-11-1945 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Coby trouwde, 22 jaar oud, op 07-12-1967 in Zeist [bron: trouwkaart] met Nettert (Boet) Smit, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-12-1967 in Austerlitz [bron: trouwkaart]. Boet is geboren op 13-04-1945 in Soesterberg.
Kind van Coby en Boet:
1 Nettert Smit, geboren op 28-02-1971.
XVI-af Johanna (Joke) van Elswijk is geboren op 11-03-1949 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Joke trouwde, 19 jaar oud, op 19-07-1968 in Zeist [bron: trouwkaart] met Jacob Nicolaas (Jaap) Dansen, 17 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-07-1968 in Austerlitz [bron: trouwkaart]. Jaap is geboren op 26-01-1951 in Urmond.
Kinderen van Joke en Jaap:
1 Albina Margriet Annie (Albina) Dansen, geboren op 15-12-1968 in Zeist. Volgt XVII-q.
2 Cornelia Wilhelmina (Carin) Dansen, geboren op 16-02-1970 in Zeist. Volgt XVII-r.
3 Jacob Nicolaas (Jaromir) Dansen, geboren op 06-08-1973 in Zeist. Volgt XVII-s.
XVI-ag Maria (Marian) van Elswijk is geboren op 14-04-1951 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Marian trouwde, 19 jaar oud, op 12-10-1970 in Zeist [bron: trouwkaart] met Robertus Wolter (Rob) van Heezik, 20 jaar oud. Rob is geboren op 25-02-1950 in Utrecht.
Kinderen van Marian en Rob:
1 Remco van Heezik, geboren op 22-03-1972 in Utrecht.
2 Dennis Johan (Dennis) van Heezik, geboren op 18-12-1975 in Utrecht. Volgt XVII-t.
XVI-ah Huibert (Bert) van Elswijk is geboren op 23-07-1953 in Bleiswijk, zoon van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Bert trouwde, 20 jaar oud, op 01-02-1974 in Sliedrecht [bron: trouwkaart] met Teuntje (Teunie) Loomeijer, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bert en Teunie: Bij de bruiloft waren 2 bruidsmeisjes. E�n van hen was Cornelia (Corrie) van Elswijk geboren 13-01-1969 dochter van broer Piet
Teunie is geboren op 16-11-1955 in Sliedrecht.
Kinderen van Bert en Teunie:
1 Cornelia (Carla) van Elswijk, geboren op 24-07-1974 in Sliedrecht. Volgt XVII-u.
2 Adrianus (Andr�) van Elswijk, geboren op 28-02-1977 in Sliedrecht.
3 Jacoba (Cobie) van Elswijk, geboren op 11-05-1983 in Sliedrecht. Volgt XVII-v.
XVI-ai Johan (Hans) van Elswijk is geboren op 16-12-1954 in Bleiswijk, zoon van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Hans:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 24-09-1977 in Sliedrecht [bron: trouwkaart] met Heleen de Bruin, 16 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 11-1985. Heleen is geboren op 02-04-1961 in Sliedrecht.
(2) trouwde, minstens 31 jaar oud, na 1985 met Marie Cecile Johan Jacoba Geertruida (Cecile) Janssen, minstens 19 jaar oud. Cecile is geboren op 18-06-1966 in Deest.
Kind van Hans en Heleen:
1 Wilma van Elswijk, geboren op 27-02-1979 in Nijmegen (ziekenhuis).
XVI-aj Cornelia (Cora) van Elswijk is geboren op 03-05-1957 in Bleiswijk, dochter van Johan (Han) van Elswijk (zie XV-x) en Cornelia (Corrie) Zwarteveld. Cora trouwde, 18 jaar oud, op 23-10-1975 in Sliedrecht [bron: trouwkaart] met Jacob Johan (Jaap) Quaak, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-10-1975 in Sliedrecht [bron: trouwkaart]. Jaap is geboren op 09-10-1957 in Sliedrecht.
Kind van Cora en Jaap:
1 Joshua (Jos) Quaak, geboren op 11-05-1981 in Druten.
XVI-ak Pieter van Elswijk is geboren op 09-01-1951 in Bleiswijk, zoon van Jacobus van Elswijk (zie XV-aa) en Elisabeth van Erk. Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 14-09-1973 in Brielle met Marga Jonkers. Het huwelijk werd ontbonden op 03-08-1990.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 03-07-1991 met Henneke Roelofs, 42 jaar oud. Henneke is geboren op 08-06-1949 in Rockanje.
Kinderen van Pieter en Marga:
1 Anne Dieneke Elisabeth van Elswijk, geboren op 13-05-1977 in Hellevoetsluis. Volgt XVII-w.
2 Onno Jacob van Elswijk, geboren op 22-08-1980 in Hellevoetsluis.
3 Marieke Willemijne van Elswijk, geboren op 13-10-1983 in Oostvoorne.
XVI-al Grietje Elizabeth van Elswijk is geboren op 29-07-1953 in Bleiswijk, dochter van Jacobus van Elswijk (zie XV-aa) en Elisabeth van Erk. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 19-07-1974 met Cor Willemsen, 23 jaar oud. Cor is geboren op 24-02-1951 in Rotterdam.
XVI-am Nancy Lee van Elswijk is geboren op 20-06-1949, dochter van John Andrew van Elswijk (zie XV-aq) en Ruth Agnes Perrish. Nancy trouwde, 22 jaar oud, op 18-09-1971 in Reno, NV (USA) met Allen Philip Cook.
XVI-an William Mark van Elswijk is geboren op 05-12-1951, zoon van John Andrew van Elswijk (zie XV-aq) en Ruth Agnes Perrish. William trouwde, 23 jaar oud, op 14-12-1974 met Anna Julane Thompson.
Kinderen van William en Anna:
1 Jennifer Lyn van Elswijk, geboren op 09-08-1975 in Seatle, WA (USA).
2 Christina Jean van Elswijk, geboren na 1976 in Silver Springs, MA (USA).
XVI-ao Brent Allan van Elswijk is geboren op 07-12-1953, zoon van Marinus (Mark) van Elswijk (zie XV-ar) en Marilyn Joyce Thompson. Brent trouwde, 21 jaar oud, op 22-03-1975 in Fresno, California (USA) met MaryAnna Jean Clay, 22 jaar oud. MaryAnna is geboren op 18-01-1953 in Vista, California (USA).
Kinderen van Brent en MaryAnna:
1 Jonathan van Elswijk, geboren op 12-07-1979.
2 Jacobus van Elswijk, geboren op 12-07-1979.
XVI-ap Kris Andrew van Elswijk is geboren op 12-07-1956 in Woodland, California (USA), zoon van Marinus (Mark) van Elswijk (zie XV-ar) en Marilyn Joyce Thompson. Kris trouwde in Fresno, California (USA) met Lisa Mary Forkner. Lisa is geboren op 02-01-1957 in Vancouver, Washington (USA).
Kinderen van Kris en Lisa:
1 Allison Marina van Elswijk, geboren op 19-10-1983 in Merced, California (USA).
2 Mark Jordan van Elswijk, geboren op 14-05-1987 in Merced, California (USA).
XVI-aq David Arthur van Elswijk is geboren op 27-02-1964, zoon van Marinus (Mark) van Elswijk (zie XV-ar) en Marilyn Joyce Thompson. David trouwde, 31 jaar oud, op 31-12-1995 in Fresno, California (USA) met Sheri Christine Neufeld, 31 jaar oud. Sheri is geboren op 27-02-1964 in Fresno, California (USA).
Kind van David en Sheri:
1 Chandler James van Elswijk, geboren op 29-03-1996 in Clovis, California (USA).
XVI-ar Molly Lynne van Elswijk is geboren op 07-10-1954 in Merced, California (USA), dochter van Thomas William (Tom) van Elswijk (zie XV-as) en Lillian Delores Carter. Molly trouwde, 42 jaar oud, op 07-06-1997 in Fairfax, California (USA) met Michael Corlett.
XVI-as Debora Geertruida van Elswijk is geboren op 04-05-1956 in Amsterdam, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-av) en Grietje Eveleens. Debora trouwde, 22 jaar oud, op 15-09-1978 in Aalsmeer met Johannes Pothuizen, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 05-08-1946 in Aalsmeer.
XVI-at Marijke van Elswijk is geboren op 24-08-1957 in Amsterdam, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-av) en Grietje Eveleens. Marijke trouwde, 21 jaar oud, op 10-08-1979 in Aalsmeer met Albert Knol, 29 jaar oud. Albert is geboren op 10-02-1950 in Rijsenhout.
XVI-au Lamberta van Elswijk is geboren op 14-12-1960 in Aalsmeer, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-av) en Grietje Eveleens. Lamberta trouwde, 25 jaar oud, op 26-09-1986 in Aalsmeer met Peter van der Steeg, 27 jaar oud. Peter is geboren op 28-12-1958 in Aalsmeer.
XVI-av Lambertus van Elswijk is geboren op 02-10-1965 in Aalsmeer, zoon van Lambertus van Elswijk (zie XV-av) en Grietje Eveleens. Lambertus trouwde, 21 jaar oud, op 25-03-1987 in Amstelveen met Anne Marie Klaasse-Bos, 20 jaar oud. Anne is geboren op 21-02-1967 in Amstelveen.
Kinderen van Lambertus en Anne:
1 Cynthia Anna Maria van Elswijk, geboren op 06-02-1990 in Haarlem.
2 Lambertus Nick van Elswijk, geboren op 06-02-1990 in Haarlem.
3 Ruben Hendrik van Elswijk, geboren op 21-01-1993 in Haarlem.
XVI-aw Carolina Johanna Henderika van Elswijk is geboren op 21-09-1956 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-aw) en Johanna Gesina Pardoen. Carolina trouwde, 20 jaar oud, op 24-06-1977 in Amstelveen met Josephus Hendricus Maria Navarro, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-06-1977 in Amstelveen. Josephus is geboren op 14-03-1952 in ’s-Gravenhage.
XVI-ax Eleonora Wilhelmina Johanna van Elswijk is geboren op 19-06-1958 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-aw) en Johanna Gesina Pardoen. Eleonora ging samenwonen met Epko Jan Leppers. Epko is geboren op 18-09-1956 in Purmerend.
XVI-ay Marijke Johann Gesina van Elswijk is geboren op 05-02-1960 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-aw) en Johanna Gesina Pardoen. Marijke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 02-10-1981 in Ommen met Michiel Cnossen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-10-1981 in Ommen. De scheiding werd uitgesproken vóór 12-06-1987.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 12-06-1987 in Hoogeveen met Jan Kleinstra.
XVI-az Johannes Nicolaas van Elswijk is geboren op 03-05-1962 in Nieuwer-Amstel, zoon van Lambertus van Elswijk (zie XV-aw) en Johanna Gesina Pardoen. Johannes ging samenwonen, 35 of 36 jaar oud, in 1998 met Johanna Maria Jansen, 27 of 28 jaar oud. Een samenlevingscontract werd in 1998 in Oosterhesselen getekend. Johanna is geboren op 18-12-1970 in Ommen.
XVI-ba Irene Janske Peterke van Elswijk is geboren op 29-09-1963 in Nieuwer-Amstel, dochter van Lambertus van Elswijk (zie XV-aw) en Johanna Gesina Pardoen. Zij is gedoopt op 10-11-1963 in Amstelveen. Irene trouwde met Cemal Diyap. Cemal is geboren op 19-10-1959 in Desman (KWT).
XVI-bb Elvira van Elswijk is geboren op 06-02-1963 in Badhoevedorp, dochter van Reinier van Elswijk (zie XV-bh) en Woutera Theadora van der Veen. Elvira trouwde, 26 jaar oud, op 31-08-1989 in Breda met Reginald Johannes Maria Rijthoven, 28 jaar oud. Reginald is geboren op 21-01-1961 in Breda.
XVI-bc Marcella van Elswijk (ook van Elleswijk) is geboren op 23-10-1976 in Zoetermeer, dochter van Adrianus Johannes van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XV-bn) en Johanna Maria Gitz. Marcella trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-2000 in Zeist met Bart de Roek.
XVI-bd Maria van Elleswijk is geboren op 25-09-1969 in Voorburg, dochter van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XV-bp) en Adriana Christina Kreftgeboren. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 27-09-1991 in Hazerswoude met Wilco Scheurs, 25 jaar oud. Wilco is geboren op 22-02-1966 in Epe.
XVI-be Neeltje Maria Dani�lle van Elleswijk is geboren op 16-02-1974 in Zoetermeer, dochter van Adrianus van Elswijk (ook van Elleswijk) (zie XV-bp) en Adriana Christina Kreftgeboren. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 07-03-1997 in Hazerswoude met Alex Reterink, 24 jaar oud. Alex is geboren op 15-12-1972 in Benthuizen.
XVII-a John van Elswijk is geboren omstreeks 1952, zoon van Pieter van Elswijk (zie XVI-a) en Jopie A.M. van den Bosch. John trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1977 in Vancouver, Canada met Anna, ongeveer 23 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1954.
XVII-b Beulah van Elswijk is geboren omstreeks 1958, dochter van Pieter van Elswijk (zie XVI-a) en Jopie A.M. van den Bosch. Beulah trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1980 in Vancouver, Canada met Gary Vail, ongeveer 25 jaar oud. Gary is geboren omstreeks 1955.
XVII-c Charlene van Elswijk is geboren op 14-07-1970 in New-Westminster, Canada, dochter van Bastiaan van Elswijk (zie XVI-f) en Margaret Ubels. Charlene trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1994 in Vancouver, Canada met Patrick Black, 22 of 23 jaar oud. Patrick is geboren in 1971 in Vancouver, Canada.
XVII-d Mijndert (Menno) Groenendijk is geboren op 04-11-1959 in Sliedrecht, zoon van Marinus Jacobus (Rien) Groenendijk en Wilhelmina Christina (Willy) van Elswijk (zie XVI-z). Menno trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1984 in Schijndel [bron: trouwkaart] met Betty Stiphout.
Kinderen van Menno en Betty:
1 Miggy Groenendijk, geboren op 26-08-1988 in Veghel (ziekenhuis).
2 Max Groenendijk, geboren op 25-05-1990 in Schijndel.
XVII-e Cornelia (Conny) Groenendijk is geboren op 19-12-1960 in Sliedrecht, dochter van Marinus Jacobus (Rien) Groenendijk en Wilhelmina Christina (Willy) van Elswijk (zie XVI-z). Conny trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1982 in Schijndel [bron: trouwkaart] met Ben de Wit. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-08-1982 in St.Michielsgestel [bron: trouwkaart].
Kinderen van Conny en Ben:
1 Lucinda Cornelia (Lucinda) de Wit, geboren op 19-11-1983 in Rotterdam.
2 Jacobus Marinus (Jaco) de Wit, geboren op 09-01-1985 in Rotterdam.
3 Alexandra Lianne (Sandra) de Wit, geboren op 25-02-1987 in Rotterdam.
4 Kristian Johannes (Kristian) de Wit, geboren op 19-02-1993 in Rotterdam.
XVII-f Maria Cornelia (Margo) Groenendijk is geboren op 10-05-1962 in Sliedrecht, dochter van Marinus Jacobus (Rien) Groenendijk en Wilhelmina Christina (Willy) van Elswijk (zie XVI-z). Margo trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1985 in Veghel [bron: trouwkaart] met Peter Kappen.
Kinderen van Margo en Peter:
1 Jori Kappen, geboren op 14-06-1986 in Veghel.
2 Roy Kappen, geboren op 08-11-1987 in Schijndel.
3 Vjera Kappen, geboren op 30-01-1993 [bron: Wilko van der Heijden].
XVII-g Elisabeth (Els(je)) Groenendijk is geboren op 12-05-1964 in Sliedrecht, dochter van Marinus Jacobus (Rien) Groenendijk en Wilhelmina Christina (Willy) van Elswijk (zie XVI-z). Els(je) trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1989 in Schijndel met Wilko van der Heijden.
Kinderen van Els(je) en Wilko:
1 Mark van der Heijden, geboren op 03-07-1990 in Veghel (ziekenhuis).
2 Karin van der Heijden, geboren op 26-04-1992 in Veghel (ziekenhuis).
XVII-h Marie (Mari�tta) van der Vlies is geboren op 17-10-1964 in Hardinxveld-Giessendam, dochter van Teunis Marinus (Ton) van der Vlies en Janna Cornelia (Janny) van Elswijk (zie XVI-aa). Mari�tta trouwde, 26 jaar oud, op 15-08-1991 in Arnhem met Matti Verkuylen.
Kinderen van Mari�tta en Matti:
1 Suzanne Ingrid Verkuylen, geboren op 06-12-1993 in Velp (ziekenhuis).
2 Birgit Verkuylen, geboren op 18-09-1996 [bron: Wilko van der Heijden].
XVII-i Johan (Harry) van Elswijk is geboren op 07-12-1966 in Hardinxveld-Giessendam, zoon van Pieter (Piet) van Elswijk (zie XVI-ab) en Neeltje (Nellie) van Valen. Hij is gedoopt op 07-05-1967 in Hardinxveld-Giessendam. Harry trouwde, 33 jaar oud, op 08-03-2000 in Zevenbergen met Laura Elisabeth Dimphna (Laura) Wierikx, 20 jaar oud. Laura is geboren op 07-08-1979 in Roosendaal.
Kinderen van Harry en Laura:
1 Liesbeth van Elswijk, geboren op 26-03-2002 in Roosendaal.
2 Jan Adrianus Johannes Paulus (Jan) van Elswijk, geboren op 26-07-2005 in Roosendaal (ziekenhuis).
3 Paul Johannus Adrianus (Paul) van Elswijk, geboren op 21-08-2007 in Roosendaal (ziekenhuis).
XVII-j Jannigje (Anja) van Elswijk is geboren op 19-12-1967 in Hardinxveld-Giessendam, dochter van Pieter (Piet) van Elswijk (zie XVI-ab) en Neeltje (Nellie) van Valen. Zij is gedoopt op 03-03-1968 in Hardinxveld-Giessendam. Anja trouwde, 21 jaar oud, op 20-01-1989 in Willemstad met Corn� van Agtmael, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 2004 in Wouw. Corn� is geboren op 12-08-1967 in Wouw.
Kinderen van Anja en Corn�:
1 Nicole van Agtmael, geboren op 04-12-1991 in Roosendaal.
2 Dennie van Agtmael, geboren op 29-01-1996 in Moerstraten. Dennie is overleden op 29-01-1996 in Moerstraten, geen dag oud. Hij is gecremeerd op 01-02-1996.
3 Mike van Agtmael, geboren op 20-11-2000 in Roosendaal.
XVII-k Cornelia (Corrie) van Elswijk is geboren op 13-01-1969 in Hardinxveld-Giessendam, dochter van Pieter (Piet) van Elswijk (zie XVI-ab) en Neeltje (Nellie) van Valen. Zij is gedoopt op 04-05-1969 in Hardinxveld-Giessendam. Corrie trouwde, 33 jaar oud, op 27-05-2002 in Alphen aan den Rijn met Egbert Johannes (Hans) Vaandering, 43 jaar oud, nadat zij op 23-04-2002 in Alphen aan den Rijn in ondertrouw zijn gegaan. Hans is geboren op 22-03-1959 in ’s-Gravenhage, zoon van Egbert Vaandering en Geertje Gelok. Hij is gedoopt op 14-06-1959 in ’s-Gravenhage.
XVII-l Arie Ronald (Arno) van Elswijk is geboren op 12-07-1971 in Terneuzen, zoon van Pieter (Piet) van Elswijk (zie XVI-ab) en Neeltje (Nellie) van Valen. Hij is gedoopt op 07-11-1971 in Terneuzen. Arno trouwde, 26 jaar oud, op 15-09-1997 in Willemstad met Anouk Knook, 22 jaar oud. Anouk is geboren op 23-03-1975 in Willemstad.
Kinderen van Arno en Anouk:
1 Nikki van Elswijk, geboren op 17-12-1998 in Willemstad.
2 Mila van Elswijk, geboren op 27-01-2002 in Willemstad.
XVII-m Pieter (Piet) van den Herik is geboren op 05-03-1964 in Hardinxveld-Giessendam, zoon van Jan van den Herik en Apollonia (Plonie) van Elswijk (zie XVI-ac). Piet trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1995 in Sliedrecht [bron: trouwkaart] met Arina Dekker.
Kind van Piet en Arina:
1 Chislane van den Herik, geboren op 22-11-1996 in Sliedrecht.
XVII-n Johan (Hanno) van den Herik is geboren op 09-06-1965 in Hardinxveld-Giessendam, zoon van Jan van den Herik en Apollonia (Plonie) van Elswijk (zie XVI-ac). Hanno trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1988 in Sliedrecht met Judith van Beest. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-12-1988 in Sliedrecht.
Kinderen van Hanno en Judith:
1 Deborah van den Herik, geboren op 20-03-1993 in Sliedrecht (ziekenhuis).
2 Frank van den Herik, geboren op 21-11-1996 in Dordrecht (ziekenhuis).
XVII-o Marco van den Herik is geboren op 14-10-1972 in Sliedrecht, zoon van Jan van den Herik en Apollonia (Plonie) van Elswijk (zie XVI-ac). Marco trouwde, 29 jaar oud, op 16-11-2001 in Nijmegen [bron: Wilko van de Heijden] met Debby van Deelen.
Notitie bij het huwelijk van Marco en Debby: Na op 15-05-1998 te zijn gaan samenwonen in Tiel zijn Marco en Debby in 2001 gertouwd
Kinderen van Marco en Debby:
1 Jannes William (Tygo) van den Herik, geboren op 22-11-2002 in Amersfoort.
2 Sven Anthony (Sven) van den Herik, geboren op 14-12-2004 in Amersfoort.
3 Nova van den Herik, geboren op 14-09-2007 [bron: Wilko van der Heijden].
XVII-p Maria Anna (Marian) Koppelaar is geboren op 12-01-1967 in Papendrecht, dochter van Jan Koppelaar en Anna Maria (Anneke) van Elswijk (zie XVI-ad). Marian trouwde, 19 jaar oud, op 23-05-1986 [bron: trouwkaart] met Martin van Straten. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-05-1986 [bron: trouwkaart].
Kinderen van Marian en Martin:
1 Anna Maria (Leanne) van Straten, geboren op 29-10-1987 in Papendrecht.
2 Annigje Neeltje (Aniek) van Straten, geboren op 21-12-1989 in Papendrecht.
3 Jilis van Straten, geboren op 02-10-1995 [bron: Wilko van der Heijden].
4 Tijmen van Straten, geboren op 29-03-1998 [bron: Wilko van der Heijden].
XVII-q Albina Margriet Annie (Albina) Dansen is geboren op 15-12-1968 in Zeist, dochter van Jacob Nicolaas (Jaap) Dansen en Johanna (Joke) van Elswijk (zie XVI-af). Albina trouwde, 30 jaar oud, op 27-08-1999 [bron: Wilko van der Heijden] met Marleen van Bladel.
Kinderen van Albina en Marleen:
1 Youri van Bladel, geboren op 11-08-2000 [bron: Wilko van der Heijden], zoon van Marleen van Bladel.
2 Thomas van Bladel, geboren op 28-04-2003 [bron: Wilko van der Heijden], zoon van Marleen van Bladel.
XVII-r Cornelia Wilhelmina (Carin) Dansen is geboren op 16-02-1970 in Zeist, dochter van Jacob Nicolaas (Jaap) Dansen en Johanna (Joke) van Elswijk (zie XVI-af). Carin trouwde, 23 jaar oud, op 02-10-1993 in Maastricht [bron: trouwkaart] met Ed Micheels. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-10-1993 in Maasland [bron: trouwkaart].
Kinderen van Carin en Ed:
1 Tom Micheels, geboren op 08-06-1994 in Maastricht.
2 Maud Micheels, geboren op 06-05-1996.
3 Ruth Micheels, geboren op 20-04-1998.
4 Daan Micheels, geboren op 03-05-2000 in Maastricht.
XVII-s Jacob Nicolaas (Jaromir) Dansen is geboren op 06-08-1973 in Zeist, zoon van Jacob Nicolaas (Jaap) Dansen en Johanna (Joke) van Elswijk (zie XVI-af). Jaromir trouwde, 24 jaar oud, op 23-03-1998 [bron: Wilko van der Heijden] met Chantal van den Bossche, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 01-01-2009 [bron: Jaromir Dansen]. Chantal is geboren op 28-03-1973.
Kinderen van Jaromir en Chantal:
1 Cassey Dansen, geboren op 31-08-1998 [bron: Wilko van der Heijden].
2 Michael Dansen, geboren op 12-12-1999 [bron: Wilko van de Heijden].
3 Michelle Dansen, geboren op 12-12-1999 [bron: Wilko van de Heijden].
4 Kalina Dansen, geboren op 19-01-2001 [bron: Wilko van de Heijden].
5 Rachel Dansen, geboren op 10-07-2003 [bron: Wilko van de Heijden].
XVII-t Dennis Johan (Dennis) van Heezik is geboren op 18-12-1975 in Utrecht, zoon van Robertus Wolter (Rob) van Heezik en Maria (Marian) van Elswijk (zie XVI-ag). Dennis trouwde, 28 jaar oud, op 06-02-2004 in Amersfoort [bron: trouwkaart] met Brenda Stronkhorst.
XVII-u Cornelia (Carla) van Elswijk is geboren op 24-07-1974 in Sliedrecht, dochter van Huibert (Bert) van Elswijk (zie XVI-ah) en Teuntje (Teunie) Loomeijer. Carla trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-2000 in Bleskensgraaf [bron: trouwkaart] met Ad Trapman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-10-2000 in Sliedrecht [bron: trouwkaart].
Kinderen van Carla en Ad:
1 Leonie Trapman, geboren op 06-09-2002 in Bleskensgraaf.
2 Niels Trapman, geboren op 25-04-2005 in Bleskensgraaf.
XVII-v Jacoba (Cobie) van Elswijk is geboren op 11-05-1983 in Sliedrecht, dochter van Huibert (Bert) van Elswijk (zie XVI-ah) en Teuntje (Teunie) Loomeijer. Cobie trouwde, 26 jaar oud, op 03-06-2009 in Rhodos [bron: Www.hyves.nl] met Edwin Boers, 26 jaar oud. Edwin is geboren op 30-11-1982.
XVII-w Anne Dieneke Elisabeth van Elswijk is geboren op 13-05-1977 in Hellevoetsluis, dochter van Pieter van Elswijk (zie XVI-ak) en Marga Jonkers. Anne trouwde met Wouter Juriaan Koppens. Wouter is geboren op 06-10-1977 in Hellevoetsluis.
Kind van Anne en Wouter:
1 Sara Esmee Koppens, geboren op 26-10-2001.
Op 20-08-2012 gemaakt met Aldfaer versie 4.2